ဟိုယာေဒသတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္စည္ဝန္ေဆာင္မႈ ေဒသတြင္းကုမၸဏီ ၁ ခု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ဟိုယာေဒသ တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု-စိုင္းလင္းလင္းဦး)

ခူးစိုးရယ္ဦး

ကယားျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ က်င္းပၿပီးေနာက္ပိုင္း ယိုယာေဒသတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္စည္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ေဒသတြင္းကုမၸဏီ ၁ ခုက ျပည္နယ္အစိုးရထံ အဆိုျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္က ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမည့္ ေနရာသို႔ ဆြတ္ပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္အတူ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားက လာမည့္ ဇြန္လ ဒုတိယအပတ္မွစ၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေနသည္။

ေဒသခံလူထုႏွင့္ ညွိႏိႈင္းကာ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ေနရာသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဟုိယာတိုးခ်ဲ႕ေျမေပၚတြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေစ်းႏွင့္ ေစ်းအဝင္လမ္း (၂)မိုင္၊ အေဝးေျပးကားရပ္နားစခန္းႏွင့္၊ ကုန္သိုေလွာင္ရံု၊ ကုန္စည္ဒုိင္စခန္း၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖရူဆုိၿမိဳ႕ ေမာ္သီဒုိရြာအနီးရွိ ထီးဖရူးႏူးသဘာဝ လႈိက္ဂူတြင္ သဘာဝ ခရီးသြားႏွင့္ အပန္းေျဖစခန္း၊ ဆင္ျဖဴေတာင္ေပၚတြင္ သဘာဝခရီးသြားႏွင့္ ရႈေမွ်ာ္ခင္းၾကည့္ရႈစခန္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကုမၸဏီက အဆိုျပဳထားသည္။

ယမန္ႏွစ္မ်ားက ဆြတ္ပုိင္ကုမၸဏီမွ ယင္းကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟုဆိုကာ ဟုိယာေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ အထမေျမာက္ခဲ့ေပ။

ယခုတစ္ႀကိမ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳျဖင့္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္၍ ကန္႔ကြက္ျခင္းမျပဳရန္ ကယားျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း ဌာေနျပည္သူ႕စစ္၏ ေဒႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမုိင္ကယ္က ေျပာသည္။

“သူတို႔ ဘယ္လို လုပ္မယ္ ဘယ္ခ်ိန္ လုပ္မလဲဆိုတာ ဘာမွ မေျပာေသးဘူး။”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဒသခံအၾကား အေက်အလည္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿပီးမွသာ အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အတည္ျပဳႏိုင္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရကမူ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား
အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္တည္း အသိပညာေပးျခင္းကို ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဆိုထားသည္။

ယင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈအစီအစဥ္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိလာလိမ့္မည္ဟု ဝန္ႀကီးဦးေမာ္ေမာ္က ေျပာၾကားထားသည္။

Comments

comments