ဟိုယာေဒသမွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနတ့ဲ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးဖို႔ ေဒသခံ လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္

ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ဘက္ရွိ ဟိုယာေဒသေတြမွာ လူငယ္မ်ားအၾကား ျပန္႔ႏွံ႔ေနတ့ဲ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Comments

comments