အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ စည္းကမ္းရွိတတ္ေစရန္ အမိႈက္ေကာက္သည့္ စနစ္ျပဳလုပ္

ဖဲဘူး

ေက်ာင္းပညာသင္ခန္းစာအျပင္ လက္ေတြ႕တြင္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ စည္းကမ္း အမူအက်င့္မ်ားရရွိေစရန္ ့ ရည္ရြယ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အမိႈက္မ်ားကို လိုက္ေကာက္သည့္ စနစ္ကို ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ တြင္ရွိသည့္ ဆယ္သဲေလ့လာသင္ယူေရးဆုံရပ္ေက်ာင္းက ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအတြင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး လက္ေတြ႕တြင္လည္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္ အမိႈက္မ်ားကို စနစ္တက်စြန္ပစ္တတ္ေစရန္ ယခုလိုေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခူးၾကားရယ္က ေျပာသည္။

“တခါတေလဆိုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအမိႈက္ကိုဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမလဲဆုိတာသင္ခန္းစာထဲမွာေတာ့အမ်ားႀကီးပဲ။ဒါေပမဲ့စြန္႔ပစ္ေနၾကတာပဲ။အဲအေပၚမွာေက်ာင္းသားေတြကစနစ္တက်စြန္႔ပစ္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ကၽြန္ေတာ္လည္းကိုယ္တိုင္လုိက္သြားတယ္။သူတို႔ ေကာက္သြားလိုက္ျခင္းျဖင့္ေအာ.. ေနာက္တေခါက္က်ရင္သူတို႔အေတြးထဲမွာအမိႈက္ကိုစနစ္တက်ဘယ္လိုထားရမယ္လဲဆိုတာခ်က္ခ်င္းဝင္သြားလိမ့္မယ္။” ဟု ခူးၾကားရယ္က ေျပာသည္။

ခုလိုအမိႈက္ေကာက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာလည္း ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိေနသည့္ မိဘျပည္သူေတြကိုအမိႈက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ရန္ အတြက္စံနမူနာလုပ္ေပးသည့္အေနျဖင့္လည္း လုပ္ရည္ဟု ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသူ မကီးျမာက ေျပာသည္။
“တျခားမေျပာေသးနဲ႔။ ကိုယ့္မိသားစုထဲမွာေတာင္မွ အမိႈက္ဆိုျဖစ္သလိုပဲ စြန္႔ပစ္ထားတာေပါ့ေနာ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေက်ာင္းေရာက္လာမွပဲ အမိႈက္ကို ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမလဲဆိုတာ၊ စနစ္တက်ဘယ္လိုထားရမလဲဆိုတာ သိၿပီေပါ့ေနာ။ အဲဒါေၾကာင့္ေျပာင္းလဲလာတာေပါ့ေနာ။” ဟု မကီးျမာက ေျပာသည္။

ဆယ္သဲေလ့လာသင္ယူေရးဆံုရပ္ေက်ာင္းသည္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း ရွိ ေက်ာင္းပညာေရး ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္း အခက္အခဲရွိသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

Comments

comments