အစာထုတ္စက္ရံုမ်ားက ႏိုင္ငံျခားေျပာင္း ဝယ္ယူတင္သြင္းမည့္ အစီအစဥ္ကို ေတာင္သူမ်ား ကန္႔ကြက္

လင္းသန္႔

တိရိစာၦန္အစာထုတ္စက္ရံုမ်ားက ကုန္ၾကမ္းေျပာင္းဆံမ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းမည့္ အစီအစဥ္အား ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။

ယခုႏွစ္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္၌ စံခ်ိန္တင္ေဈးေျမာက္ေနေသာ ေျပာင္းမ်ားအစား ယင္းထက္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုသက္သာသည့္ ႏိုင္ငံျခားေျပာင္းမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိရိစာၦန္အစာထုတ္စက္ရံုမ်ားက စီစဥ္ေနသည္။

ေျပာင္းမ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာပါက ျပည္တြင္းေျပာင္းေဈး က်ဆင္းသြားႏိုင္သျဖင့္ ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားက လာမည့္ႏွစ္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ အယံုအၾကည္မရိွေတာ့မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္မႈမ်ား ရိွေနသည္။

ယခုလအတြင္း ျမန္မာ့ေျပာင္းဆံမ်ားက စံခ်ိန္တင္ေဈးျမွင့္ေနၿပီး ၁ ပိႆာ က်ပ္ ၅၆၀ ေက်ာ္အထိ ေဈးေပါက္သည္။ အစာထုတ္လုပ္သူမ်ားက ျပည္ပေျပာင္းကို ဝယ္ယူမည္ဆိုပါက ယင္းထက္ ေဈးသက္သာေသာ ၅၁၀ က်ပ္သာ က်သင့္မည္ဟု သိရသည္။

ေျပာင္းေဈးက်ဆင္းသြားႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္ ေျပာင္းစိုက္ရာသီ၌ ေတာင္သူမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၏ ကယားျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

“သူတို႔ ႏိုင္ငံျခားကေန သြင္းမယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းက ေျပာင္းေတြ ေဈးထိုးက်ကုန္မယ္။ အခုက လက္က်န္ေျပာင္းက သိပ္မရိွေတာ့ေပမယ့္ လာမည့္ႏွစ္ ေျပာင္းစိုက္ဖို႔ ေတာင္သူေတြ စဥ္းစားရ အၾကပ္အတည္းျဖစ္တယ္။ အခုက ဒီႏွစ္ပဲ ေဈးေကာင္းခါစရိွေသးတယ္ ေနာက္ႏွစ္ ေတာင္သူေတြ စိုက္ဖို႔ ဇေဝဇဝါျဖစ္ကုန္မယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ စားသံုးေရးရာဦးစီးဌာန၏ စာရင္းအရ ကယားျပည္တြင္ ယခုႏွစ္ ေျပာင္းတင္ပို႔မႈ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္။ မတ္လ ဒုတိယပတ္အေရာက္တြင္ ေျပာင္းတန္ခ်ိန္ ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ကာ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးစုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၇၇၂၂ သန္းအထိ ရရိွခဲ့သည္။

Comments

comments