အမ်ားပိုင္ သာသနာ့နယ္ေျမ နယ္နမိတ္ ဧရိယာအတြင္း လူေနအိမ္ေျခ ၁၀၀ ေက်ာ္ တည္ရိွေန

စုိင္းလင္းလင္းဦး


ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ခန္႔က ကႏၵရဝတီေစာဖ်ာ လွဴဒါန္ထားသည့္ သသနာ့ဝတၱက ေျမေနရာမ်ားအား အမ်ားပိုင္ သာသနာ့နယ္ေျမအျဖစ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ထပ္မံက်ဴးေက်ာ္ျခင္းမ်ားမရိွေစရန္ တူးေျမာင္းေဖၚကာ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ျခင္းကို အာဏာပိုင္တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္တိုင္းတာသတ္မွတ္ရာတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ထားေသာေျမ ၁၃၅.၇၆ဧက၊ ေက်ာင္းမရိွေသာ သာသနာ့ေျမ ၁၃၉.၇၈ ဧကႏွင့္ လမ္းေျမ ၄.၈၅ ဧက စုစုေပါင္း ၂၈၀.၃၉ ဧက ပါဝင္ေစလွ်က္ တိုင္းတာ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုေနရာမ်ားအနက္ အခြန္လြတ္သာသနာ့ေျမအျဖစ္ မသတ္မွတ္ရေသးေသာ သာသနာေျမဟု ဆိုသည့္ေနရာမ်ားကို ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅/၁၀၆) ျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔က ေရးဆြဲခဲ့ကာ ယခုအခါ အခြန္လြတ္ သာသနာေျမဂရမ္ရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရိွ အမ်ားပိုင္သာသနာေျမဟုဆိုကာ တိုင္းတာသတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာအတြင္း၌ အိမ္ေျခ (၁၀၈) လုံး ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔၌ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ ေတြ႕ရိွရသည္။

ေနအိမ္အမ်ားစုက လူေနထိုင္လ်ွက္ရိွၿပီး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အခိုင္အမာ ေဆာာက္လုပ္ထားသည့္ လူေနအိမ္မ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္အိမ္မ်ားမွာ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲႏွင့္ ယာယီအိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္၌ ကႏၵရဝတီေစာဖ်ာမွ ကယားျပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာ ဗုဒၶသာသနာ့အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ သံဃာ့အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းဦးဘုရားတကာမ်ားထံသို႔ ကႏၵရဝတီေစာဖ်ာဒူရံုးေတာ္၏ စာအမွတ္ (၃၉၇/၃)ပါ ေျမပံုစာအရ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ သီရိမဂၤလာေတာင္(ေတာင္ကြဲ) ပတ္ဝန္းက်င္ ခန္႔မွန္းေျခ ဧက(၄၀၀)ေက်ာ္အား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင့္ ကႏၵရဝတီေစာဖ်ာလွဴဒါန္ထားသည့္ သာသနာ့ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က ဆိုထားသည္။

ကႏၵရဝတီ ေစာဖ်ာလွဴဒါန္ထားသည့္ သာသနာ့ေျမမ်ားကို အရိွတိုင္းသာ သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၏ ထက္ဝက္ခန္႔ပါရိွေနေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ႏွင့္အထက္ ယင္းေျမေနရာမ်ား၌ သီးႏံွမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

သာသနာေျမ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာအတြင္းရိွ ေနရာမ်ားမွာ ယခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကတည္းက မိဘတို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ရာေနရာျဖစ္ကာ မိသားစုခြဲၿပီး ယင္းေနရာသို႔ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ကတည္းက ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ဂ်ဲနီေစးက ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ သာသနာေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း မိမိအား လာေရာက္ေျပာဆို သတိေပးခဲ့ျခင္းမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း အျခားေနစရာေနရာ မရိွသည့္အတြက္ ရပ္ေက်းဥကၠဌ (ယခုအေခၚအေဝၚ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေျပာဆိုကာ ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟု ေနာ္ဂ်ဲနီေစးက ဆိုသည္။

“ေနစရာမွ မရိွတာ။ ဘာမွမရိွတာ။ အိမ္အစုတ္ပလုပ္တုတ္ တစ္လံုးနဲ႔ပဲ ေနရတာ။ ေနာက္ အဲ့လို လာသိမ္းတယ္ဆို က်မတို႔ ဘယ္လိုေနရမွာလဲ အဲ့ဒါ။ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ။ ေနစရာမရိွေတာ့ဘူး။ ေနစရာမရိွလို႔ အေမတို႔က လာေနခိုင္းထားတာ။”

ယင္းသာသနာေျမမ်ားအား ယခင္အဆက္ဆက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ခဲ့ၿပီး ေျမမ်ား တျဖည္းျဖည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ဧၿပီလ၌ ကႏၵရဝတီေစာဖ်ာ လွဴဒါန္းထားသည့္ သာသနာ့ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ဘဲ ယခုအစိုးရလက္ထက္ ဇူလိုင္လအတြင္ ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပါဝင္ေသာ ကႏၵရဝတီေစာဖ်ာလွဴဒါန္ထားသည့္ သာသနာ့ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔အား ထပ္မံဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး က်ဳးေက်ာ္ျပႆနာအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲခဲ့သည္။

ယခင္ေနထိုင္သူမ်ားမွ သာသနာ့နယ္ေျမအျဖင့္ မသိရွိခဲ့ျခင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ တစ္ဦးမွတစ္ဦး အဆင့္ဆင့္ေရာင္းခ်ေနထိုင္ခဲ့ျခင္း၊ လက္ရိွေနထိုင္သူမ်ားမွ အခေငြေၾကးေပးေခ်၍ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားေပၚေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္လာျခင္းအစရိွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း လူေနအိမ္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ေရးဆြဲထားသည့္ ကႏၵရဝတီေစာဖ်ာလွဴဒါန္ထားသည့္ သာသနာ့ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္။

အဆင့္ဆင့္ေရာင္းခ်သူထံမွ ျပန္လည္ဝယ္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သက္သာေသာ ေဈးႏႈန္း အတိုင္းအတာတစ္ခုေၾကာင့္သာ ယခု အမ်ားပိုင္ သာသနာေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာကို သာသနာေျမမွန္းမသိရိွခဲ့၍ ဝယ္ယူမိဟု လက္ရိွယင္းေျမကြက္၌ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သူ ေဒၚၾကည္ေဌးက ေျပာသည္။

“လိြဳင္ေကာ္မွာ ၁၃ ရပ္ကြက္ရိွကတည္းကိုက အေဒၚအိမ္းငွားေနခဲ့ရတဲ့ ဘဝ။ ပိုက္ဆံ ေခၽြးနည္းစာ စုၿပီးေတာ့ ဒီဥစၥာေလးကို ဝယ္ခဲ့တာ။ အေဒၚ့မွာ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား ႏွစ္ေယာက္ရိွတယ္။ လုပ္အား အိမ္မွာ သူ႔အေဖတစ္ေယာက္တည္းပဲရိွတယ္။ အဲ့ဒီဥစၥာကို သိမ္းမယ္ဆိုရင္ အေဒၚတို႔ရင္ထဲမွာ ဘယ္လိုခံစားရမွာလဲဆိုတာ လူႀကီးမင္းမ်ားအားလံုးကို သိေစခ်င္တယ္။”ဟု သာသနာနယ္ေျမ က်ဴးအမွတ္ ၆ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ၌ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သူ နမ့္ေဘာ္ဝမ္ (က)ရပ္ကြက္ေန ေဒၚၾကည္ေဌးက ေျပာသည္။

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ေရးဆြဲထားေသာ ပံုစံအရ သာသနာေျမအျဖင့္တိုင္းတာ ပိုင္းျခားရန္ ေျမာင္းတူးေဖၚေနသည့္ တစ္ေလွ်ာက္၌ ေနအိမ္ဝန္းၿခံမ်ားအား ျဖတ္သန္း တူးေဖၚေနျခင္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္ရိွသာသနာပိုင္ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သံဃအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ နယ္နမိတ္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က ေျပာသည္။

“လက္ရိွေနေနတဲ့ သူေတြကို ဘာမွလုပ္တာလည္းမဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်န္တဲ့ သာသနာ့ေျမ အဝန္းအဝိုင္း ဆံုးရံွဳးသြားမွာစိုးလို႔ သာသနာေျမမွန္းသိေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚေနတာ။ တကယ္တစ္ခ်ိဳ႕က ဆင္းရဲတယ္။ ေနစရာမရိွလို႔ တခ်ိဳ႕ေတြက ေနတယ္။ သူတို႔ကို အစားထိုးၿပီး ဘယ္ေနရာသြားပို႔မွာလဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ေလ”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္အစိုးရရိွ ၎၏ ရံုးခန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေငြေၾကးရယူရန္အလို႔ငွာ မသမာနည္းျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားကိုလည္း အေရးယူရန္ အျပန္အလွန္ညိွႏိႈင္းစိစစ္ၿပီး အေျဖရွာမည္ဟု ဝန္ႀကီးဆက္ေျပာသည္။

“ေအ ေလာဘနဲ႔ လုပ္တဲ့သူေတြခါက်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ရမွာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတြလည္း အခိုင္အမာလုပ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အဝန္းအဝိုင္းေတြနဲ႔ ျပန္ညိွႏႈိင္းရမယ္။”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေျမေနရာမ်ား၌ ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕က ၎တို႔ ယခင္ကတည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္းဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ ယာေျမလုပ္ကိုင္ခဲ့သူထံမွ တဆင့္ျပန္လည္ဝယ္ယူကာ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကၿပီး မိမိထံတို႔၌ ၎ေျမ၏ အေထာက္အထားအေနျဖင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံစာႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္သာရိွေၾကာင္း ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားၾကသည္။

အမ်ားပိုင္သာသနာေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမေနရာအခ်ိဳ႕ပါဝင္လွ်က္ရိွေသာ ေျမေနရာမ်ားကို ေဂါပကအဖြဲ႔ကိုယ္တိုင္ အခေၾကးေငြ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူထံမွ ဝယ္ယူထားသူမ်ားက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားၾကသည္။

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)၏ စံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္အရ ျမကလပ္ေတာင္အနီးရိွေျမကြက္ ယခု အမ်ားပိုင္ သာသနာေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ က်ဴး အမွတ္ ၆ အကြက္ပတ္ဝန္းက်င္၌ စတုရန္းေပ ၄၀ × ၆၀ အကြက္ေပါင္း ၂၀ ကြက္ခန္႔အား ေဂါပကမွ က်ပ္ေငြ သိန္း ၄၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ေျမေနရာအခ်ိဳ႕မွာ ယခုသာသနာေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ျပန္လည္ပါဝင္သြားျခင္းမ်ားရိွေနသည္ဟု ေဂါပကထံမွ ယင္းေျမကြက္အား ဝယ္ယူထားေသာ အမည္အေဖၚလိုသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေရာင္းခဲ့တယ္။ သူတို႔ဆီမွာလည္း ေျပစာရိွတယ္။ သိန္း ၄၀၀ ေရာင္းထားတယ္။ မွန္တယ္။”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

သာသနာ့ဝတၱက ေျမေနရာအခ်ိဳ႕အား အမ်ားပိုင္သာသနာ့ဝတၱကနယ္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ တိုင္းတာသတ္မွတ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဟုဆိုကာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ လူ ၆၀ ေက်ာ္ ဆႏၵေဖၚထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေန႔ရက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္စြဲျဖင့္ အမ်ားပိုင္သာသနာ့ေျမႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၌ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဝန္းၿခံကာရံျခင္း၊ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကညာစာတစ္ရပ္အား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ လူေနထိုင္းလွ်က္ရိွေသာ ေနရာမ်ားကို သာသနာေျမအျဖစ္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ လူဦးေရ ၆၀ ေက်ာ္က ဆႏၵထုတ္ေဖၚေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အထက္အရာရိွတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ အမိန္႔ေၾကညာစာအားထုတ္ျပန္ရန္ ညႊန္ၾကားလာသျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမိန္႔ေၾကညာစာ၏ ေဖၚျပပါ ေနရာမ်ားအား စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရိွဘဲ ထပ္မံက်ဳးေက်ာ္လာသူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၈၈ အရေသာ္လည္းေကာင္း တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရေသာ္လည္းေကာင္း အေရးယူသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

သကၠရာဇ္ ၂၅၀၀ ေက်ာင္းတိုက္အေနာက္၊ ရတနာသီရိေတာင္အေနာက္၊ ေရြလက္ဝါးေတာင္ေတာ္အေနာက္ ေနစက္လစက္ဘုရားအေနာက္ႏွင့္ ျမကလပ္ေစတီအနီး အစရိွေသာ ေျမေနရာမ်ားပါဝင္လွ်က္ ထိုသို႔ ျပန္လည္တိုင္းတာသတ္မွတ္ရာတြင္ ေျမဧက စုစုေပါင္း ၂၈၀.၃၉ ဧက၌ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအား အမွတ္စဥ္အလိုက္ပိုင္းျခားထားရာ က်ဴး အမွတ္ ၁ တြင္ အိမ္ေျခ ၄ လံုး၊ က်ဴး အမွတ္ ၂ တြင္ အိမ္ေျခ ၂၃ လံု၊ က်ဴး အမွတ္ ၃ တြင္ အိမ္ေျခ ၁၆ လံုး၊ က်ဴး အမွတ္ ၄ ရိွအိမ္ေျခမ်ားအား ေရွာင္ကြင္းေပးခဲ့၊ က်ဴး အမွတ္ ၅ တြင္ အိမ္ေျခ ၃၁ လံုး ႏွင့္ က်ဴးအမွတ္ ၆ တြင္ အိမ္ေျခ ၃၄ လံုး စသည္ျဖင့္ တည္ရိွေနၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအခ်ိန္က ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ယင္းေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ လက္ရိွအိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေနရာမ်ားအား သာသနာ့နယ္ေျမအျဖစ္မွ ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္မွ ထပ္မံလာေရာက္ ေဆာက္လုပ္ေနသူမ်ားရိွပါက ၎တို႔၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရွိဳက ေျပာၾကားထားသည္။

Comments

comments