အမ်ိဳးသမီးအဖြ႔ဲမ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္ ေအာ္ဂဲနစ္အစားအစာမ်ား ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိ

ကရင္နီသူ

ကယားျပည္နယ္တြင္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကို ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔၌ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေစတမန္ဗဟိုေက်ာင္းတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕မွ ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွွိ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၎တို႔အဖြဲ႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ အိမ္တြင္းမွဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

̏ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေတြ သရက္သီးယိုေတြ၊ သဘာဝဆပ္ျပာရည္ေတြထုတ္တယ္၊ ဒါေတြကို အမ်ားျပည္သူေတြ သြားလာမ်ားတဲ့ ဥပမာ-ေလဆိပ္လိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ေအာ္ဂဲနစ္အစားအစာေတြ ေရာင္းခ်ဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ိဳးသမီးပဲျဖစ္ျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေအာ္ဂဲနစ္အစားအစာေတြ အ့ဲလိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ေပးဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ ဆိုင္ေတြမွာ ေစ်းကြက္တင္ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိတ္အဆက္လုပ္လို႔မရဘူးလား ဆိုတာေပါ့ေနာ˝ ဟု ကယန္းအမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုး(KYWO)မွ မူအန္းေဂ်လာက ေျပာသည္။

၎တို႔အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုန္မ်ား၊ ေအာ္ဂဲနစ္အစားအေသာက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္အရ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎ကေျပာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို မိမိတို႔မွ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြ႔ဲမွ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးရန္ လိုေၾကာင္း သူမကတင္ျပခဲ့သည္။

ကယားျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ ဒု/ဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ၾကည္ဝင္းက သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာ လုပ္ပါကေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ရမည္မွာ အနည္းငယ္ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

̏ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဆန္ကုန္ၾကမ္း တရုတ္ကိုပို႔တယ္၊ တရုတ္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မုန္႔ေလးေတြပို႔တယ္၊ အရက္ေတြ ခ်က္ပို႔တယ္၊ ဒါေတြကုန္ေခ်ာထုတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရတဲ့ဟာေတြေပါ့။ ဒီလိုလုပ္ရတဲ့သေဘာရွိတယ္၊ သို႔ေသာ္ အနည္းအက်ဥ္းလုပ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ထိုးေဖာက္ရတဲ့ သေဘာရွိတယ္ေပါ့ေနာ။˝ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေအာင္ပန္းၿမဳိ႕၊ ေနာင္ကန္းတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေက်ာင္းရွိၿပီး ၎တို႔ေက်ာင္းမွ ထြက္ရွိလာသည့္ သီးႏွံဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ ေရာင္းအားေကာင္းေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဓိကတင္ပို႔ေၾကာင္း သိရသည္။

̏ ကယားျပည္နယ္မွာ ဟိုတယ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အရမ္းလာလည္ၾကတယ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ေအာ္ဂဲနစ္ကို ပိုႀကိဳက္ၾကတယ္ေလ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေနရာေတြမွာ ေအာ္ဂဲနစ္ေစ်းကြက္ ရဲရဲႀကီး တိုးႏိုင္ဖို႔လိုတယ္ ˝ ေအာ္ဂဲနစ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ဦးစိုးေအာင္က အႀကံျပဳသည္။

၎တို႔သင္တန္းေက်ာင္းတြင္လည္း ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးနည္းသင္တန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပို႔ခ်လွ်က္ရွိၿပီး ကယားျပည္နယ္မွ သင္တန္းသားမ်ား အမ်ားဆံုးလာေရာက္ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာပါသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္လည္း ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းမ်ား၊ သဘာဝေျမၾသဇာျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို စီမံကိန္းအလိုက္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားမွ လက္ေတြ႔တြင္ ျပန္လည္စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းဒါရိုက္တာ ခြန္းဖရန္းစစ္က ေျပာသည္။

̏ လူအေယာက္ ၅၀ေလာက္မွာ အလြန္ဆံုးလက္ေတြ႔ျပန္လုပ္တာ ၃ေယာက္ေလာက္ပဲရွိမယ္ထင္တယ္၊ သင္တန္းေတာ့တက္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ စိတ္မဝင္စားၾကဘူးနဲ႔တူပါတယ္၊ ေတာင္သူေတြက သဘာဝေျမၾသဇာေတြ သံုးဖို႔ တံု႔ဆိုင္းေနၾကတယ္။ ˝ ဟု၎ကေျပာပါသည္။
ေအာ္ဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေနရာတိုင္းတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေပါေပါသီသီရွိေနျခင္းသည္ ၎တို႔အတြက္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေတာင္သူမ်ားမွ အခ်ိန္အခါအားေလ်ာ္စြာ Stakeholder မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစခ်င္ၾကသည္။

̏ေနာက္ပိုင္းေတာင္သူေတြနဲ႔ ပိုပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေစခ်င္တယ္၊ ဒါမွ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ပိုတိုးတက္လာမယ္၊ အခုက သူ႔ဟာသူသြား၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္သြားျဖစ္ေနတယ္၊ ပူးေပါင္းေစခ်င္ပါတယ္ ˝ ဟု ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢမွ ဥကၠဌခူးတူရယ္က အစိုးရဌာနသို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားမွ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ဓာတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲႏွဳန္းမွာ နိမ့္ေနေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments

comments