အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲလိြဳင္ေကာ္တြင္ ျပဳလုပ္

ခူးစိုးရယ္ဦ

ကယားျပည္​နယ္​တြင္​ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒဆိုင္ရာႏွင့္ သိမ္းဆည္း ေျမမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏွိဳင္း အစည္းအေဝးကုိ ၂၀၁၈ ​ေအာက္​တိုဘာ ၁ ရက္​​ေန႔တြင္​ က်င္​းပျပဳလုပ္​ခဲ့သည္​။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း သစ္ေတာက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေစေရးအတြက္ သစ္ေတာက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေျမ အသံုးခ်မႈ မူဝါဒဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္တင္ျပရာတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား​ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္​ဟု သိရသည္​။

ဗဟုိသုိ႔ တင္ျပႏိုင္ရန္ ယခင္လတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီးလယ္ယာေျမမ်ားကုိ ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ႏိုင္သည့္ေျမႏွင့္ မစြန္႔လႊတ္နုိင္သည့္ ေျမမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္စည္သူတုိ႔က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“သိမ္းဆည္းတဲ့ေျမက တရားမဝင္သိမ္းတာရွိသလို၊ တရားဝင္သိမ္းတာလည္းရွိတယ္၊ ေျမမ်ားကုိ ျပန္မစြန္႔လြတ္နုိင္ဘူးဆိုရင္ ျပည္သူနစ္နာျခင္းမ်ားအတြက္ ျပန္ေပးသင့္ပါတယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္စည္သူက ေျပာပါသည္။

ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ သစ္ေတာက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒမ်ား၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားျဖစ္ ကၽြန္း/သစ္မာစိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးမႈအေျခအေနမ်ား၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ထင္းစိုက္ခင္းမ်ား တည္ေထာင္စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား​ ေဆြး​ေႏြးခဲ့သည္​ဟု သိရသည္​။

အဆိုပါ သစ္ေတာက႑ႏွင့္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားကိစၥ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လမ္းညႊန္မွာၾကားရာတြင္ သစ္ေတာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ​ေအာက္​တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ ​ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပမည့္ သစ္ေတာက႑အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္အတြင္း လက္ရွိေျမျပင္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည္​့ ေဘာလခဲေဒသ ပြန္ေခ်ာင္းတြင္ ကႏူးကယက္​ေလွစီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္​မ်ားကုိလည္​း ​ေဆြး​ေႏြးတင္​ျပသြားခဲ့ၾကသည္​။

အလားတူ ျပည္​နယ္​အတြင္​း ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးပ႐ူႏူေဒသ၌ သဘာဝအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကိစၥ၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕ ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရးအတြက္ သစ္ေတာေျမ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရရွိေရး စသည့္ ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ သစ္ေတာေျမ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိ​ေရးနွင္​့ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ရရွိေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စုသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားသည္​ဟု သိရသည္​။

စီမံကိန္း (၁၀)နစ္အတြင္းမလုပ္ျဖစ္လွ်င္ ျပန္ေပးပါဟု ေဒသခံမ်ားကေတာင္းဆုိထားျခင္းမ်ားရွိၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိသည့္ေျမမ်ားကို ျပည္နယ္ဌာနဆိုင္ရာမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္နိုင္သည့္ ေျမမ်ားရွိသလို ျပန္မစြန္႔နုိင္သည့္ ေျမလည္းရွိသည္ဟု ေဒါက္တာခင္စည္သူက ဆက္ေျပာသည္။

ျပည္နယ္လယ္ယာ ေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေန​ေသာ ေျမယာမႈခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေနသည္မ်ားကုိ ယခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အၿပီးအျပတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္​က လမ္းညႊန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္​။

Comments

comments