အရည္အေသြးမျပည့္မွီသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက အေရးမယူႏိုင္ေသး

ဖဲဘူး၊ ဦးျမာ

အရည္အေသြး မျပည့္မွီသည့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး ၊ ျပဳျပင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လမ္း၊ တံတား၊ အေဆာက္အဦး စီမံကိန္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသို႕ အေၾကာင္းၾ
ကားထားေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စီစစ္ေရးေကာ္တီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက အရည္ေသြးမွီေအာင္လုပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ ဥပမာ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ က်ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကိုလည္း ဝန္ႀကီးပိုင္းကို က်ေတာ္တို႔ ေျပာၿပီးသားပဲ” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။
ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီႏွင္႔ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင္႔ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ တို႔က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယခုလို ေျပာဆိုသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ကုမၸဏီတစ္ခုကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပိုက္ဆံခ်ထားေပးၿပီးသားပါ သူတို႔လည္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ ခင္းရင္ က်ေနာ္တို႔ စစ္စရာမလိုဘူး”

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔မွာ ၎ေကာ္မတီတို႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ရြာသစ္ၿမိဳ႔ရွိ ေျမကာနံရံမ်ား မီးသတ္အေဆာက္အဦးမ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

၎တို႔ စစ္ေဆးေတြ႔ခ်က္မ်ား အားလံုးကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနထံ တင္ျပခ့ဲေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိုသာ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားမႈ လုပ္ေပးခဲ့သည္ဟု ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားထံမွာ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္တြင္ ဆိုင္းဘုတ္ျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုထားရွိရန္ ၊ မထားပါက လုပ္ငန္းေခတၱ ရပ္ဆိုင္းထားခိုင္းခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိသည္ဟု သိရသည္။

အရည္အေသြးပိုင္း ျပည့္မီေရးကိုမူ QC (Quality Control) ဟုေခၚေသာ အရည္ေသြးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တံတားအထူးအဖြဲ႔ ၆ မွ ၿမိဳ႕ျပဦးစီးအရာရွိ ဦးလိႈင္မ်ိဳးဝင္း က ကယားျပည္နယ္ေန႕ ျပခန္းတြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ရွင္းျပသြားခဲ့သည္။

“၃ေယာက္ပါတဲ့ အဖြဲ႕ကို ပဏာမ ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးတယ္။ မွန္တယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ေတာ့ သူတို႕က စစ္ေဆးတဲ့ ခ်ိန္မွာ တေယာက္ေယာက္က တိုင္စာေပၚလို႕ရွိရင္ သူတို႕စစ္ေဆးတယ္။ လူႀကီးကစစ္ေဆးတဲ့ခ်ိန္မွာ မွန္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ထိုက္သင့္တဲ့လူ တာဝန္ရွိတဲ့လူကို အေရးယူတယ္” ဟု ဦးလိႈင္မ်ိဳးဝင္း ကေျပာသည္။

အရည္အေသြး ျပည့္မွီမႈ မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား ကတိမ်ားႏွင္႔ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔
ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ တို႔က ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိကို သမၼတထံ တင္ျပသြားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု သိရသည္။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *