အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးမည့္ စက္ရံုမ်ားကို ကန္႔ကြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုက္တြန္း

မူအက္စတာ

လုပ္သား အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ား မရိွသည့္အတြက္ ကယားျပည္နယ္၌ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွားပါးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ေမးမယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္မွာ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြ ရွိလား။ ဘာစက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြရွိလဲ။”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေမးခြန္းထုတ္သည္။

၎က မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဆယ္သဲသင္ယူေလ့လာေရးဆံုရပ္၏ အမွတ္စဥ္ ၄ ၏ သင္ယူမႈၿပီးေျမာက္ျခင္း လက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးေနျခင္းအေပၚ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“လူငယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဘာေၾကာင့္နည္းပါးေနရတာလဲ။”ဟု ဆယ္သဲ၏ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူက ေမးျမန္းသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အျခားေသာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္က႑၊ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု၊ သတဳၱတူးေဖၚေရး စသည့္ က႑အလိုက္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား တည္ေထာင္ထားၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ညႊန္းဆိုသည္။

“အဲ့ေဒသမွာ ဆယ္တန္းေအာင္တဲ့သူေရာ၊ မေအာင္တဲ့သူေရာ၊ ဘြဲ႔ရတဲ့သူေတြေရာ ပညာအရည္အခ်င္း အလိုက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိတယ္။”ဟု ၎က ႏိွဳင္းယွဥ္ျပသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ အလုပ္ရံု၊ စက္ရံုႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းထားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ အဲ့ဒီစက္ရံုအလုပ္ရံုေတြ မရွိဘဲန႔ဲ ဒီမွာရွိတဲ့ သားငယ္သမီးငယ္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပးႏိုင္မွာလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရကလည္း ဒါေတြကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ စက္ရံုအလုပ္ရံုတည္မယ္ဆိုရင္ မကန္႔ကြက္ၾကဖို႔လိုတယ္။”ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Comments

comments