“အိုင္ပက္ ဆားခ်က္ ထင္းခုတ္ ပြဲလုပ္ ျပည္နယ္/တိုင္းေတြရဲ႕ အလုပ္။”

ဒီစကားက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ လုပ္ငန္းရဲ႕ အခြန္အခေကာက္ယူပိုင္ခြင့္သာရိွတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပ သေရာ္ထားတဲ့ စကားပါ။

ေျပာစမတ္ျပဳၾကတဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႕ေတြထဲက သစ္ေတာက႑မွာ ထင္းစိုက္ခင္းစိုက္ခြင့္၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ အေသးစားေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းခြင့္၊ ကမ္းရိုးတန္းေဒသေတြမွာ ဆားခ်က္ခြင့္နဲ႔ ပြဲလမ္းသဘင္လုပ္ခြင့္ေတြကို ဆိုင္ရာဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲၿပီးရလာတဲ့ အခြန္အခေတြကိုသာ ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ စီမံခြင့္ရတာကို ဆိုလိုခ်င္တာပါ။

၂၀၀၈ ေျခ/ဥ အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔အတူ အႀကီးစားလုပ္ငန္းေတြကေနရတဲ့ အခြန္အခ ေတြကို ဗဟုိအစိုးရကသာ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ဘတ္ဂ်တ္တင္သြင္းေရးဆြဲတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ျပန္လည္ခြဲေဝေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ျဖစ္တည္မႈကို ၎ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ရိွမႈနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကို အဓိက ထိန္းေက်ာင္းေပးေနတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေမ့ထားလို႔မရပါဘူ။ ျပည္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအၾကား ကတိကဝတ္ျပဳထားတဲ့ ေျခ/ဥကို အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူႏွစ္ရပ္လံုးက လိုက္နာရတာပါ။

၂၀၀၈ ေျခ/ဥမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို စစ္တပ္ကပဲ လြမ္းမိုးခ်ုဳပ္ကိုင္ထားတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး ဥပေဒပညာရွင္ေတြက သံုးသပ္ထားသလို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေတြမွာ ခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံေတြကလည္း ဗဟိုကပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့အေနအထားတစ္ရပ္မွာပဲ ရိွေနတာပါ။

ျပည္/တိုင္းေတြမွာထြက္တဲ့ သယံဇာတ အႀကီးစီမံကိန္းေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကပဲ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရၿပီး က်န္အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးေတြကိုပဲ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရတဲ့ ျပည္/တိုင္း အစိုးရေတြအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြလုပ္ဖို႔ ဘတ္ဂ်တ္အတြက္ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လိို႔မရတာက ေခါင္းခဲစရာပါ။

ကယားျပည္နယ္အေနနဲ႔ ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းနဲ႔ အဖိုးတန္ကၽြန္းသစ္၊ သစ္မာအမ်ိဳးအစားေကာင္း စတာေတြ ထြက္ရိွပါတယ္။ သယံဇာတစီမံကိန္းအႀကီးစားေတြကေန ရတဲ့အခြန္အခေတြက ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာထဲကိုပဲ ေရာက္ရိွသြားတာ အားလံုးအသိပါ။

ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးေတြမရရိွၾကတာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းအနီးမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ သူေတြဒုကၡေရာက္ၾကရတာ၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြ အရင္က ေပါမ်ားခဲ့ေပမယ့္ ျပည္နယ္အတြင္း အခုထိ လံုံလံုေလာက္ေလာက္ အသံုးမျပဳႏိုင္သူေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။

ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပမႈ ျပသနာ။  

ျပည္နယ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲတဲ့လုပ္ငန္းေတြအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ေကာက္ခြင့္ မရိွေပမယ့္လည္း ေျခ/ဥ ဇယား (၅)မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကေန အခြန္အခေတြ ေကာက္ခံခြင့္လည္းရိွေနတာပါ။
စည္ပင္သာယာေရးလုပ္ငန္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွတဲ့ လမ္း တံတား၊ ဆည္ တာတမံ ၊ ဆည္ တာတမံကေနထုတ္လုပ္ရရိွတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲခ၊ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရိွ သစ္ေတာမ်ားထဲက (ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ ကၽြန္းသစ္နဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သစ္မာမ်ားအပ) က်န္သစ္ေတြနဲ႔ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းေတြအေပၚ အခြန္အခစည္ၾကပ္ ေကာက္ခံလို႔ရတဲ့ အခြင့္ေတာ့ ရိွေနပါေသးတယ္။

ယခင္အစိုးရ သက္တမ္းကာလတစ္ေလ်ာက္လံုးျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၁-၁၂ ကေန၂၀၁၅-၁၆ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အထိ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တိုင္းလိုလို လိုေငြျပေနတာကို အစိုးရရဲ႕ စာရင္းေတြက ျပသေနပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ အရင္တစ္ႏွစ္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းကိုေတာင္မွ ရေငြက သန္းေပါင္း ၅၀၁၀ သာရိွေပမယ့္ သံုးေငြကို သန္းေပါင္း ၅၁၉၃၈ အထိ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လိုေငြျပခဲ့တဲ့ အသံုးစရိတ္ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကေနပဲ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပး ရပါတယ္။
အနီးဆံုးအေနနဲ႔ အခုဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြက္ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးရဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ ရေငြ/သံုးေငြ စာရင္းကိုပဲၾကည့္လိုက္ရင္ အခြန္နဲ႔ သာမန္ရေငြက သိန္းေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ ျပန္လည္ အသံုးစရိတ္က သိန္းေပါင္း ၄၄၀၀၀ အထိရိွခဲ့ၿပီး လိုေငြ က်ပ္သိန္း ၃၁၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ျပခဲ့တာပါ။

လိုအပ္တဲ့ဝင္ေငြမရရိွတဲ့အေပၚမွာလည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အခ်ိဳးက်ေပးသြင္းေငြရမယ့္ ရေငြေတြမရိွျခင္းေၾကာင့္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြက ျပည္နယ္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္ ဝင္ေငြေတြအတြက္ ရပ္တည္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူသလို ယိုေပါက္ေတြက မ်ားေနၿပီး မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္းထြက္မကိုက္သလိုျဖစ္ေနတာပါ။

ဘတ္ဂ်တ္ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ။

ကယားျပည္အစိုးရရဲ႕ ဝင္ေငြနဲ႔ အသံုးစရိတ္မမွ်ေသးပဲ လိုေငြအမ်ားႀကီးသံုးၿပီး ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြလုပ္ေဆာင္တာကို ျပည္သူေတြ အျပည့္အဝခံစားခဲ့ရဲ႕လား ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ လိုလာပါၿပီ။

“အရင္ႏွစ္က လမ္းေတာ့လာလုပ္ေပးသြားပါတယ္ တစ္ႏွစ္ေတာင္မျပည့္ေသးဘူ ပ်က္ေနၿပီ။” ဒါက အစိုးရကေန ထိန္းကြပ္လုပ္ေဆာင္ၿပီး တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ပုဂၢလိကကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ခံစားရသူ ေဒသခံေတြက အမ်ားဆံုးေျပာေနၾကတဲ့ စကားပါ။

အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ(ခရိုနီ) အမ်ားဆံုးေျပာၾကတဲ့ စကားလည္းရိွပါေသးတယ္။ “တင္ဒါတစ္ခုေအာင္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ။ ရတယ္။ ေပးရတာနဲ႔ တန္ေအာင္ျပန္လုပ္ေပးလိုက္ရံုပဲ။ ကိုယ္က ခဏေလး စိုက္ထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ က်န္တာ ကိုယ့္အျမတ္ပဲ”တဲ့။

အထူးသျဖင့္ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနကေန တာဝန္ခံၿပီး ေဆာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ လမ္း၊ တံတား၊ ေရေပးေဝေရး အစရိွတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက အရည္အေသြးျပည့္မီွျခင္းမရိွတာကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ျပသလို သတင္းေတြမွာလည္းေတြ႕ေနရပါတယ္။

“က်ေနာတို႔ လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြက အရည္အေသြးမျပည့္မီွတာကေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ဘတ္ဂ်တ္လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရိွေနလို႔ပါ။ အဲ့ဒီလို ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ဟာေတြကို ျပန္စိစစ္ၿပီး ထပ္ျဖည့္ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။” လို႔ ဇူလိုင္လမွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာ ကယားျပည္နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသိန္းက ဝန္ခံဖူးပါတယ္။

ဆိုရရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားပိုင္းက ဒါေတြကို ထိိထိေရာက္မကိုင္တြယ္ႏိုင္ေလ ရသမွ် ဘတ္ဂ်တ္ေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေတြဆိုတာကလည္း “ေပးကာေပး၏ အျပည့္အဝမရ”ဆိုသလိုျဖစ္ေနေလပါပဲ။

ဦးခင္ေမာင္ဦး(ခ) ဘူးရယ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကယားျပည္နယ္အစိုးရလက္ထက္တုန္းကလည္း ၅ ႏွစ္သက္တမ္းျပည့္ခါနီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ က်င္းပတဲ့ ကယာျပည္နယ္ေန႔ပြဲေတာ္ကေန ရရိွတဲ့ ျပည္နယ္ဝင္ေငြ ပြဲရန္ပံုေငြေတြကို ျပန္ၿပီးစိစစ္ဖို႔ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါကလည္း ျပည္နယ္အစိုးရကေန ရွာေဖြထားတဲ့ ဝင္ေငြေတြကို အစိုးရကေန တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမရိွခဲ့သလို ရွင္းတမ္းမလုပ္ခဲ့တာကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘူးလို႔ ေဝဖန္ခံေနရတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ကယားျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကိုလည္း စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ကပဲ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါၿပီ။ အစိုးရက ေရးဆြဲ အဆိုျပဳထားၿပီး ျပည္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ကို စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းမယ့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုရဲ႕ တာဝန္ဝတၱရားေတြကလည္း အေရးပါလွပါတယ္။

ဘတ္ဂ်က္အေပၚ သိရိွနားလည္ျခင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ

ျမန္မာႏိုင္က NGO တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ActionAid Myanmar ရဲ႕ ၂၀၁၅ မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ စစ္တမ္းတစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တာဝန္ယူထားတဲ့ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ သိန္း တစ္ေထာင္ကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘယ္လိုသံုးစြဲေနတာလဲဆိုတာ သိရဲ႕လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ လံုးဝ မသိတဲ့သူက ၆၃၆ ဦး၊ ၾကားဖူးပါတယ္ ေသခ်ာမသိသူက ၃၄၂ ဦး၊ လုပ္ေဆာင္မႈ အခ်ိဳ႕ကို သိတဲ့သူ ၁၈၅ ဦးရိွတယ္လို႔ အေျဖထြက္ရိွပါတယ္။

“အေပၚက ခ်ေပးတာတစ္မ်ိဳး ငါတို႔ လိုခ်င္တာ တစ္မ်ိဳး။” ဆိုတာေတြက ဘတ္္ဂ်က္အရ ေဖၚေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ျပည္သူေတြကေန အသံုးမတည္႔တာျဖစ္ျဖစ္ မလိုအပ္တာမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရက ေဖၚေဆာင္လာၿပီးဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ညီးတဲ့ စကားသံကို ေန႔စဥ္နဲအမွ် လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၾကားေနရတဲ့ အသံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘတ္ဂ်က္တစ္ခု ေရးဆြဲတိုင္း ျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္မႈေတြကလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ဘတ္ဂ်က္အရ အေကာင္အထည္ေဖၚတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အထက္နဲ႔ေအာက္ အေပးအယူမတည့္မႈေတြက ညႊန္ျပေနပါတယ္။ ဒီရလဒ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သိရိွမႈ အားနည္းေနဆဲပဲ ဆိုတာ ေဖၚျပေနပါတယ္။ သိရိွမႈအားနည္းတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ေအာက္ေျခလူထုက ေရးဆြဲတဲ့ စီမံကိန္းဆိုတာမ်ိဳးေတြ ယခုေနာက္ပိုင္းမွသာ အခ်ိဳ႕ေသာ NGOs ေတြရဲ႕ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို အစိုးကေန အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာတုန္းပဲ ရိွပါေသးတယ္။

အေျဖရွာ ေျဖရွင္းျခင္း

တုိင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိတာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈကေနတဆင့္ ဘယ္ေလာက္အထိ ထိေရာက္မႈရိွၿပီး ေနရာတိုင္းကို လြမ္းၿခံဳႏိုင္သလဲဆိုတာ တိုင္းတာယူလို႔ရပါတယ္။ အခြန္အခ ေကာက္ခံျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း စတာေတြကို စနစ္တက် သံုးစြဲႏိုင္ပါမွ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဝင္ေငြ သံုးေငြေတြကို မွ်တေအာင္ ထိန္းညိွႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အခြန္အခေတြနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို တိုးျမွင့္ဖို႔လည္း ထည့္သြင္းစဥ္စားရမွာျဖစ္ၿပီး ဒါေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းရိွသလားဆိုတာ ေျပးၾကည့္လိုက္ရင္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ျပည္နယ္/တိုင္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခြန္အခ ေကာက္ခံပိုင္ခြင့္ေတြ တိုးျမင့္ေပးရင္းလည္းရႏိုင္တဲ့ အေနအထားတစ္ရပ္မွာ ရိွေနတာကိုလည္း ေတြ႔ရမွာပါ။

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္ခြင့္အသားေပးထားတဲ့ ဖယ္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စတာေတြကို   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရင္ျဖင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ေတြကို တိုးျမွင့္ေပးရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။

ဘတ္ဂ်တ္စတင္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ဆန္းစစ္ျခင္း စတာေတြကို အစိုရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူလုထုအားလံုးက ဟန္ခ်က္ညီညီ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္တဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။

Comments

comments