အေမွာင္ထုထဲမွ ရုန္းထြက္ခြင့္

ရန္ကုုန္တုုိင္း ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဘြက္ႀကီးေက်းရြာထဲကိုု ၀င္လာၿပီးေနာက္ ဆယ္မိနစ္ေက်ာ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္လုုိက္မည္ ဆိုုလ ွ်င္ ကမန္လမ္းဟုု ေရးထားေသာ ဆုုိင္းဘုုတ္ကိုု ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုုိပါ ကမန္လမ္း အတြင္းမွ ေလွ်ာက္လာလွ်င္ အိမ္ေျခ သံုုးဆယ္ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေသာ အိမ္မ်ားကိုု ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကမန္စုု ဟုု သူတိုု႔က ေခၚၾကသည္။

အဆုုိပါ ကမန္စုုသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ကမန္တုုိင္းရင္းသား အမ်ားစုု ေနထိုုင္ၾကၿပီး ကမန္ တုုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္င္ငံ၏ တုုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္ျပီး အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုုးကြယ္သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ရခုိင္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္ေပါင္း ၈၆၀၀ ေက်ာ္ပ်က္စီးကာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ေဒသခံ တစ္သိန္းခန္႕ ေနရပ္ကို စြန္႕ခြာေျပးခဲ့ရေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေနရပ္စြန္႕ခြာ သူမ်ားတြင္ ရခုိင္ေဒသခံ ကမန္တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ကမန္စု အတြင္း ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡတြင္း ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ၾကသည့္ ရမ္းၿဗဲေဒသခံ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း  ကမန္တုုိင္းရင္းသားမ်ား လူမႈကြန္ယက္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းေငြက ေျပာသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးၿပီးေနာက္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ တန္းရြာဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ငါးႏွစ္နီးပါးခန္႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ ရန္ကုန္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္မူ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူ ကမန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ပူးေပါင္းကာ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ဘြက္ႀကီးေက်းရြာ ေျမာက္ဘက္ရွိ ေျမငါးဧကကို စုေပါင္းဝယ္ယူကာ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ တန္းရြာ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ကမန္တုိင္းရင္းသားတစ္ခ်ိဳ႕ လာေရာက္ေနထုိင္ႏုိင္ရင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေမလတြင္ ေနာက္ဆံုုးက်န္ရွိေနသည့္ မိသားစုု ၅၅ စုုကိုု ရန္ကုုန္သိုု႔ အၿပီးပိုု႔ၿပီး ဒုုကၡသည္စခန္းကိုု ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ အဆိုုပါမိသားစုမ်ားအနက္ ၃၀ ေက်ာ္မွာ ကမန္စုုတြင္ ေနထုုိင္ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုုး အသုုတ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ အိမ္ေထာင္စုု၀င္မ်ားမွ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကေလးသံုုးေယာက္ မိခင္ ေဒၚနီနီဝင္းက  “ ကြ်န္မတို႔က မသြားဘူးလို႔ ေျပာတာ မရဘူးေလ။ သား၊သမီးပညာေရး၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔က အ့ဲဒါၿခိမ္ေျခာက္ၿပီး ဘယ္ေန႔သြားမွာလဲ၊ ဘယ္ေနရာကို သြားမွာလဲဆိုၿပီးေတာ့ လာလာၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။” ဟု သူမက သက္ျပင္းခ်ရင္း ေျပာျပသည္။

ထိုုသုုိ႔ ေနထုုိင္ရာတြင္ ၇ အိမ္တန္းဟုု ေခၚသည့္ အိမ္တန္းတြင္ စုုေပါင္း ေနထုုိင္ၾကသူမ်ား ရွိသလိုု တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ စီးပြားရွာၿပီး စုမိေဆာင္းမိသူမ်ားက မိသားစုအိမ္ငယ္ကေလးကို သီးသန္႔ေဆာက္ၿပီး ေနၾကသည္။

အသက္ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ ပင္စင္စား ေဒၚသင္သင္စိန္ကေတာ့ သားမက္အိမ္တြင္ ေနေနရျပီး ဖိနပ္ စက္ရံုတြင္ အလုပ္ရသည့္ အငယ္ဆံုးသား၏ လုပ္ခလစာအေပၚ မွီခိုေနၾကရသည္။ သူ၏ ပင္စင္လစာမွာ တစ္လကို ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။  

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊  ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦေဇာ္ေအးေမာင္ကမူ ဘြက္ႀကီးေက်းရြာမွ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုသည္။

ကမန္တုိင္းရင္းသား ဟူေသာေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ျပႆနာအေျမာက္အမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ကမန္ဟူေသာအမည္ကို အသံုးခ်ကာ ဘဂၤါလီမ်ားက အသြင္ေျပာင္းရယူရန္ႀကိဳးစားမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ သတိထားလုပ္ေဆာင္ေနရသည္ဟုုလည္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဆိုုသည္။

“ဒါေပမဲ့ ကမန္ကေတာ့ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြထဲမွာပါတယ္ဆိုတာေတာ့ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရႈပ္အေထြးေတြရွိေနေတာ့ သတိထားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကမန္စုမွာ ေနထုိင္တဲ့ ကမန္ေတြကေတာ့ ကမန္တိုင္းရင္းသားစစ္ၾကပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကရွင္းျပသည္။

ဘြက္ႀကီးေက်းရြာသိုု႔ စတင္ေျပာင္းလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ယခင္ ေနထုုိင္လွ်က္ရွိသည့္ ဗုုဒၶဘာသာမ်ားက အထင္လြဲမွားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ကမန္တိုု႔က သႀကၤန္ကဲ့သိုု႔ေသာ ရိုုးရာပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲျခင္း၊ အျခားေသာ ရုုိးရာပြဲမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ေျပလည္သြားၾကသည္ဟုု ဦးထြန္းေငြက ဆိုုသည္။

 “  ကြ်န္ေတာ္တို႔က သႀကၤအခ်ိန္က်ရင္ သႀကၤပြဲေတာ္ လုပ္ပါတယ္။ ရခိုင္ရိုးရာ သႀကၤန္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ သူတို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကြ်းတ့ဲ မုန္႔လံုးေရေပၚျဖစ္ျဖစ္ စားၾကပါ၊ ေသာက္ၾကပါ ေနာက္တစ္ခါ လြတ္လပ္ေရးပြဲ ကိုယ့္ၿခံထဲမွာ ကမန္တိုင္းရင္းသား လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားဆိုၿပီး ဆိုင္းဘုတ္တင္ၿပီး လုပ္ပါတယ္။ အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔က အျမင္ၾကည္လင္လာပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အ့ဲဒီျပသနာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ကူညီဖို႔အပိုင္းပဲ အေရးႀကီးတယ္။” ဟု ကမန္တိုင္းရင္းသား လူမႈကြန္ယက္ အဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးထြန္းေငြက လက္ရွိ အေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အတူတကြ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ဟု ဘြက္ႀကီးေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၃၀ အရြယ္ ဗမာတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုစန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ က်ေတာ္တို႔ လမ္းေတြ လုပ္တ့ဲအခါမွာ အတူတူလုပ္ရပါတယ္။ ေက်းရြာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလွဴေတြ လိုက္ခံတ့ဲအခါမွာလည္း ထည့္ၾကပါတယ္။ ကမန္ကလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယ့္ဖက္ေန အလွဴေတြ လိုက္ခံရင္ သူတို႔လည္း ထည့္ပါတယ္။” ဟု သူက ေက်းရြာအတြင္း အတူတကြ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္းကို ရွင္းျပသည္။

ေဒၚနီနီ၀င္းကလည္း “ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆက္ဆံတ့ဲေနရာမွာ အခက္အခဲ မရွိပါဘူး။ စီးပြားေရး လုပ္တ့ဲ သူေတြဆို ပိုသိမွာေပါ့ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနၾကပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာေတြလည္း ရွိတယ္။ ကရင္ေတြလည္း ရွိတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တင့္တင့္တယ္တယ္ ေနၾကပါတယ္။” ဟု   ေျပာသည္။

ကမန္တိုင္းရင္းသား လူမႈကြန္ယက္၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ အရ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ လူဦးေရ ငါးေသာင္း၀န္းက်င္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕တြင္ မီးေလာင္ဆံုးရွံဴးခ့ဲသည့္ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ႏို္င္ငံေတာ္ အစိုးရမွ သြပ္မိုးျဖင့္ မိုးထားေသာ ႏွစ္ထပ္အိမ္ကို က်ပ္သိန္းသံုးဆယ္၊ ဓနိျဖင့္ မိုးထားေသာ ႏွစ္ထပ္အိမ္ကို က်ပ္ သိန္းႏွစ္ဆယ္၊ သြပ္မိုးျဖင့္ မိုးထားေသာ တစ္ထပ္အိမ္ကို က်ပ္ ဆယ့္ငါးသိန္း၊ ဓနိျဖင့္ မိုးထားေသာ တစ္ထပ္အိမ္ကို က်ပ္ ဆယ့္သံုးသိန္း စသည္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ ကမန္တိုင္းရင္းသား လူမႈကြန္ယက္မွ ဥကၠဌ ဦးထြန္းေငြက ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္က ေျပာသည္။

၂၀၁၉  ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္မူ အဆိုုပါ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ မိသားစုုမ်ားထဲမွ ၂၅ စုုကိုု လူမႈ ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေထာက္ပ့ံေၾကး ေပးအပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ကမန္စုုတြင္ ေနထိုုင္ေနသူမ်ားကမူ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသးသည္ဟုု ဆိုုသည္။

 “ ဒီမွာေနရတာကေတာ့ ဟိုမွာလိုမ်ိဳး စိတ္မက်ဥ္းက်ပ္ရေတာ့ဘူးေပါ့ အခက္အခဲေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ေကြ်းေရးေမြးေရးကအစေပါ့။” ဟု ေဒၚနီနီဝင္းက သူမ၏ အခက္အခဲကို ေျပာျပသည္။

ေဒၚသင္သင္စိန္က လူငယ္မ်ားသည္ မိမိစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရရန္ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္အတြက္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရွံဳးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ဘာသာေပါင္းစံုု လူမ်ိဳးေပါင္းစံုု ေနထုုိင္သည့္ နိုုင္ငံျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း လက္နက္္္ကိုုင္ တုုိက္ပြဲမ်ား ရွိေနၿပီး အျခားေသာ ပဋိပကၡမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ကမန္တိုု႔သည္လည္း အဆိုုပါ ပဋိပကၡမ်ားထဲမွ တစ္ခုုဒဏ္ကိုု ခံရေသာ တုုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။

ကမန္စုုတြင္ ေနထုုိင္ၾကသူမ်ားမွာ  အသက္ေဘးမွ လြတ္ရံုသာ ေနထိုင္ၾကရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေသာ္လည္း အခ်ိုု႕က ေက်နပ္ၾကသည္။ မိမိေနရပ္ျဖစ္သည့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ကို ျပန္ခ်င္သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ လူငယ္မ်ားမွာ လက္ရွိေနရာကိုသာ မက္ေမာၾကသည္။ အတိတ္ေဟာင္းမ်ားဆီကို တဖန္ျပန္မသြားခ်င္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေတာက္ပသည့္ အနာဂါတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ရမည္ထက္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ရံုအတြက္သာ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရသည္။

Comments

comments