ေက်းရြာ ၉ ရြာက မွီခိုအားထားေနရတ့ဲ အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္းကို ေဒသခံေတြက ထိန္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ (ရုပ္သံ)

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ဘက္ရွိ ေက်းရြာေတြက ေဒသခံေတြ အဓိက မွီခိုအားထားေနရတ့ဲ အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္းကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ၿပီးခဲ့တ့ဲႏွစ္ကုန္ပိုင္းကစၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။
 
သဘာဝျမစ္ေခ်ာင္းေတြ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ေဒသခံေတြကိုယ္တိုင္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းတတ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ကယားႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ခရစ္ယာန္လူမႈဝန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန အ့ဲဒီေဒသမွာရွိတ့ဲ အြမ္းေလာင္းေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီထားပါတယ္။
 

Comments

comments