ေငြေတာင္ဆည္ေရျဖင့္ ေငြေတာင္အုပ္စုကို ေရေပးေ၀မည္

မူအက္စတာ

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၏ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဆည္ေရျဖင့္ ေသာက္သံုးေရေပးေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားကို ဆည္ေရျဖင့္ မတ္လကုန္တြင္ ေပးေ၀ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မတ္လကုန္ခါနီးေလာက္က်ရင္ အကုန္အၿပီးအစီးပဲ ေရမီတာစနစ္နဲ႔သြားမယ္၊ ဒီေရကိုလိုခ်င္တဲ့သူေတြ ရခ်င္ရင္ ေရမီတာေလွ်ာက္ရမယ္၊ အဲ့ေတာ့ ေရမီတာဖိုးေတြ က်ခံရမယ္။ မိန္းပိုက္ေတြပဲ က်ခံမယ္၊ က်န္တဲ့ဟာေတြက ကိုယ့္အိမ္တိုင္က ကိုယ္က်ခံရပါမယ္” ဟု ျပည္နယ္အစိုးရရံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဂါလံ(၂၅၀၀၀)ဆံ့ ေရစုကန္တစ္လံုး၊ 50 HP Motor and Pump တစ္စံု တပ္ဆင္ျခင္း၊ 200KVA transformer တစ္စံုတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မီးလိုင္းသြယ္တန္းျခင္း၊ ၆”၀, ၄”၀, ၃”၀, ၂”၀ ေရပိုက္လိုင္းသြယ္တန္ျခင္း လုပ္ငန္းတို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳေငြ သိန္း ၃ေထာင္နီးပါး(က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၉၈.၆၀၆) ကုန္က်ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအား ဧရာျမတ္ျပည္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Comments

comments