ေတာင္သူမ်ားထံ ေပးအပ္သည့္ (ပံုစံ-၇) ေျမျပင္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိမွာစိုးရိမ္

စူးမယ္

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ပုံစံ (၇)ထုတ္ေပးရာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းမတိုင္းတာသည့္ နယ္ေျမေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ ေျမပုံလႊဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ကို ေဒသခံမ်ား ကစိုးရိမ္ေနၾကသည္။

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ (ပံုစံ-၇) ေပးအပ္သည့္ ေျမဧကမ်ားမွာ လူကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ယာထဲသို႔ သြားေရာက္ တုိင္းတာျခင္း မဟုတ္ပဲ ေျမပံုထဲမွ ၾကည့္ၿပီး ခန္႔မွန္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျမျပင္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိမွာကို စိုးရိမ္ၾကသည္ဟု ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ေထးစဲကလိုး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခူးဖဲဘူးက “သူတုိ႔တုိင္းတာက ေျမပံုကို ၾကည့္ၿပီးတုိင္းတာ။ အင္တာနက္ ေျမပံုကို ၾကည့္ၿပီးက်ေနာ္တုိ႔ကို ညြန္းခိုင္းတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရြာမွာ အဲလုိလုပ္တယ္။သူတုိ႔ အရင္တစ္နွစ္တုန္းက တစ္ေခါက္လာၾကည့္ေသးတယ္။ ေျမပံုကို ခ်ခင္းၿပီးေတာ့ ဒီအကြက္က ဦးဖဲဘူးဟာ ဦးေလာ္ရယ္ ဦးျဖဴ အဲလုိမ်ိဳးေတြေပါ့။”ဟု ဆိုသည္။

မတ္လအတြင္းတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္ေဖာင္းရိႈလ္မွ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ဖရူဆိုနယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္နွင့္ ဖားေဆာင္းနယ္တို႕တြင္လည္း လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ (ပံုစံ-၇)မ်ား ေပးအပ္ပြဲ အခန္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါသမႀကီးေက်းရြာမွ ခူးမယ္ရယ္ “အက်ိဳးရွိတယ္ မရွိဘူးဆိုတာက အရင္တုန္းက က်ေနာ္တုိ႔ရြာကို တစ္ေခါက္ေတာ့ လာတုိင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ တိုင္းၿပီးေတာ့ အတိအက် က်ေနာ္တုိ႔ကို ဘာမွ မလုပ္ေပးရေသးဘူး။ အခု က်ေနာ္တုိ႔ကို ေခၚလာၿပီး ပံုစံ ၇ ကို ေပးမယ္ ေျပာလုိ႔ လာတာပါ”ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ ကယားျပည္နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ပံုစံ-၇)ကို ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု (၈၅) အုပ္စု၊ ေတာင္သူေပါင္း (၄၅၁၉၇)၊ ဦးပိုင္ေပါင္း (၅၈၀၉၈)၊ ဧရိယာ (၁၃၉၆၄၀) ဧက ထုတ္ေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *