ေတာင္ေပၚေဒသထြက္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ေစ်းေကာင္းရေရး

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံအမ်ားစုသည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွသည္။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေရရရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လယ္စပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကရာ၌ ေစ်းအတန္အတင့္ ရရွိေနေသာ္လည္း၊ အျခား ကုန္းျမင့္ေဒသဘက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စပါး၏ ေစ်းကြက္သည္ ကြာဟမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ကယားျပည္နယ္သည္ ကုန္းျမင့္ေဒသအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ေျမျပန္႕အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ကုန္းျမင့္ ေဒသဘက္တြင္အမ်ားစုေနထိုင္ၾကသည့္အတြက္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာျဖင့္ အသက္ေမြးၾကရသည္။ အဓိက ဝင္ေငြရရွိေသာ အရင္းအျမစ္မွာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း လုပ္ငန္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အိမ္ေထာင္စု အမ်ားစုသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတစ္ခုတည္းျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး မဖူလံုႏိုင္ေပ။

စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းၾကသည့္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ယူဆမိုဆိုေက်းရြာကို ကရုဏာ လူမႈစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအသင္း (လြိဳင္ေကာ္)မွ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အမ်ားစုက ၆ လေအာက္သာ မိသားစုအတြက္ ဖူလုံသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရိုးရာဓေလ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ရာ၌ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေျမယာအနားေပးျခင္းစနစ္ျဖင့္ အသုံးျပဳၾကၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စနစ္ျဖင့္သာ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ေျပာင္းတို႔ ပဲစင္းငံု၊ ေျမပဲတို႔စိုက္ပီးေတာ့ ေရာင္းတာကို အဓိကသူတို႔ အားကိုးေနတာေပါ့။ေနာက္ပီးေတာ့ လယ္၊ စပါးေပါ့ေနာ ေတာင္ယာစပါးက် စီးပြားျဖစ္ မေရာင္းရဘူး လယ္စပါးက်ေတာ့ အဝယ္ဒိုင္ ရွိခါက်ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေရာင္းၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳတာေပါ့ေနာ။ အမ်ားအားျဖင့္ ဒီစိုက္ပ်ိဳးေရးမွာေပါ့ေနာ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတယ္” လို႔ ကရုဏာ လူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္းမွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒၚခရစၥတီးနာက ေျပာပါသည္။

ခူးပရာေက်းရြာကို ေျမယာအသုံးခ်မႈႏွင့္ ကာဗြန္ပမာဏကို သုေတသနျပဳလုပ္ထားရာတြင္ခူးပရာေတာင္သူမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္သည့္ ေတာင္ယာအနားေပးျခင္း စီမံခန္႕ခြဲမႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ ရာသီစက္ဝန္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၾကြင္းက်န္အပင္မ်ားသစ္ပင္အျဖစ္ ရွိေနေသာ အျမစ္ဖြာမ်ားႏွင့္ ေျမဆီလႊာကာဗြန္တို႕ကိုထိန္းသိမ္းစုေဆာင္းထားသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ခူးပရာေဒသရွိ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းကာဗြန္သိုေလွာင္မႈသည္ အေတာ္အတန္ပင္ေပါမ်ားသည္ဟု ေဖာ္ ျပထားသည္။ ကာဗြန္သိုေလွာင္မႈ ေကာင္းေစသည့္ အတြက္္လည္း တစ္ဖက္တြင္ သင့္ေတာ္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို လုပ္ကိုင္ေစနိုင္ရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႕ခြဲမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္၍ ျဖစ္သည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ထြက္ရွိလာသည့္စပါးသည္ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေပ။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကိုလည္း တစ္ဖက္မွာက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစသည္ဟု ဆိုကာ ထိန္းသိမ္းဖို႕ လည္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

“ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္တာဟာ သစ္ေတာေတြကို ခုတ္ၿပီးမီးရွိဳ႕ရတယ္၊ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ေပါင္းလိုက္မယ္၊ အနားေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္ေပါ့ေနာ၊ သစ္ေတာေတြခုတ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ က်မတို႔ဒီးေမာ့ဆုိ အေနာက္ဘက္မွာဆိုရင္ ေတာင္ကတံုးေတြ ျဖစ္ေနၿပီ၊ အဲ့လိုသစ္ေတာေတြ ခုတ္ၿပီးမီးရွိဳ႕တယ္ဆိုေတာ့ ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႔ေတြကို အမ်ားႀကီးထုတ္ေစတယ္ ရာသီဥတုကို အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲေစတယ္ ဒါေၾကာင့္ ေရြ႔ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္တာကို ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္၊ ေရြ႔ေျပာင္းေတာင္ယာအစား ႏွစ္ရွည္ပင္ေတြကို ေျပာင္းစိုက္သင့္တယ္ ” ဟု ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ရာသီဥတုကို မဆိုးရြားေစပဲ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ထိန္းသိမ္းေစေၾကာင္း ေဒၚခရစၥတီးနာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ သူတို႔ခုတ္လိုက္တဲ့ သစ္ပင္ေတြကေန ျပန္ထြက္လာတဲ့ သစ္ပင္အရြက္ႏုေတြဟာ ကာဗြန္ေတြကို အရမ္းစုပ္ယူပါတယ္။ ဒီႏွစ္ရွည္ပင္ရဲ႔ ကာဗြန္စုပ္ယူမႈနဲ႔ ေရြ႔ေျပာင္းေတာင္ယာေတြရဲ႔ ကာဗြန္စုပ္ယူမႈနဲ႔ မတူပါဘူး။ ေရြ႔ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္ျခင္းက ၿမိဳ႕ေပၚက ကားေတြစက္ေတြထုတ္လႊတ္လိုက္တဲ့ ကာဗြန္ေတြ စုပ္ယူတာ ဘယ္ေလာက္ကြာလဲဆိုတာ သိသိသာသာကို ကြာျခားပါတယ္” ဟု ေဒၚခရစၥတီးနာက ေျပာပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းမည့္ နည္းပညာမ်ား ၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အစိုးရကေကာင္းမြန္သည့္ ေျမယာအသုံးခ်မႈ စီမံခ်က္လည္း ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ ထိခိုက္ေစေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးရန္ အသိပညာေပးျခင္း ၊ လက္ေတြ႕အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းတို႕ျဖင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာကို ဖယ္ရွားသြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကယားျပည္နယ္ေဒသ၏ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ေဒသခံမ်ားစုက ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာျဖင့္သာ အသက္ေမြးေနၾကရသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ဥပေဒသည္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ စီမံခန္႕ခြဲ၍လည္း မရႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ျပည္နယ္အတြင္း ျပႆနာကိုမူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ရန္လည္း ခက္ခဲေနသည္။ 

“သူက ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္ ေျပာမထားဘူး။ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာနဲ႔ပတ္သက္ပီး တစ္ေၾကာင္းပဲ ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာဆိုတာက ဗဟိုေျမလယ္ယာခန္႔ခြဲေရးရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာ ရွိေနတယ္” ဟု ကရုဏာ လူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအသင္းမွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ကိုေအာင္ခင္ဆင့္က ေျပာပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေျမအသုံးခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအပိုင္း(၈)တြင္ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာေျမအသုံးခ်မႈ အေလ့အထမ်ားကို ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားသည္။ မိမိတို႕ ေဒသအတြင္းရွိ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ ျပႆနာမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာေနတိုင္းရင္းသားက အမ်ားဆံုရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သုေတတသနျပဳစာတမ္းမ်ား ထြက္လာခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပႏိုင္လွ်င္ ဥပေဒျပဳရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ေကာင္းမြန္သည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းစနစ္ ေပၚထြန္း
လာႏိုင္ေရးသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေရွ႕ဆုံးကမားမားမတ္မတ္ ကနဦးရပ္တည္ေတာင္းဆိုေပးရမည့္သူမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

 

Comments

comments