ေတာမီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ မီးခိုး ပေပ်ာက္ေရး ထိုင္း ျမန္မာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္

လင္းသန္႔

နယ္စပ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ေလာင္ကၽြမ္းေလ့ရိွသည္ ေတာမီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ မီးခိုးပေပ်ာက္ေရး အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ထိုင္း ျမန္မာ တာဝန္ရိွသူမ်ား ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေတာမီး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ မီးခိုးပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး သ႐ုပ္ျပေလ့က်င့္ျခင္းကို မတ္ ၇ ရက္ေန႔က ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘီပီ(၁၃) နယ္စပ္ဂိတ္ (ေဟြတႏြန္)၌ ျပဳလုပ္သည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေတာမီးေလာင္ကြ်မ္းပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံက အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ဧရိယာေတာမီးေလာင္ကြ်မ္းမႈ မ႐ွိေစေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ေတာမီးနဲ႔ မီးခိုးေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ျပည္သူလူထုသိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။”ဟု မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေတာမီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္း၊ မီးခိုးမႈိင္း၊ ျမဴခိုးမ်ား ပိတ္ျခင္းအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရမႈအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေစလိုေၾကာင္း ထိုင္း TBC (မယ္ေဟာင္ေဆာင္)ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝါရာတက္ဘြန္ရက ယင္းေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ေတာမီးၿငိွမ္းသတ္နည္း၊ ေလမႈတ္စက္ျဖင့္ မီးတားလမ္းျပဳလုပ္နည္းတို႔ကို သ႐ုပ္ျပေလ့က်င့္ခဲ့သည္။

ယင္းသရုပ္ျပေလ့က်င္းမႈအစီအစဥ္ကို ထိုင္း TBC (မယ္ေဟာင္ေဆာင္)ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝါရာတက္ဘြန္ရႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ ျမန္မာ TBC (ဖားေဆာင္း) ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးဇင္ပိုင္ဦး၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ နန္႔မန္းေက်း႐ြာမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ဦးခန္႔ တက္ေရာက္သည္။

ထိုင္း TBC (မယ္ေဟာင္ေဆာင္)ဥကၠ႒က BG အသားထိုးဝက္ေပါက္ ၅ ေကာင္၊ ပိႏၷဲပင္ အပင္၂၀တို႔ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

Comments

comments