ေတာ္ခူရြာေဟာင္းေက်းရြာအတြက္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးမည္

ထ်ိဳးျမာ

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေတာ္ခူရြာေဟာင္းနွင့္ ၎ႏွင့္နီးစပ္ရာအနီးတစ္ဝိုက္ရိွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူမ်ား၏ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပိုၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးနိင္ရန္အတြက္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲထက္ ပို၍ အဆင့္ျမင့္ေသာ ေတာ္ခူရြာေဟာင္း ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနနွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားပါဝင္မည့္ စံျပေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ တင္ျပေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ဇူလိွဳင္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေျမာက္ေန႔တြင္ ဖရူၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က ေတာ္ခူရြာေဟာင္းေက်းရြာတြင္ စံကိုက္ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲတစ္လုံးကို ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္အဆိုကို ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမွဳေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေဌးက ျပန္လည္ေျဖၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ က်ေနာ္အဆိုတင္ထားတာက သူတို႔စီစဥ္ထားတာထက္ ပိုနိမ့္တယ္ေပါ့ေနာ။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္အဆိုတင္သြင္းထားတာထက္ ပိုအဆင့္ျမင့္တဲ့ အစီအစဥ္ရိွတယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္အဆိုကိုျပန္ရုပ္သိမ္းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ျပန္ရုပ္သိမ္းထားတယ္ေပါ့ေနာ” ဟု ဦးသဲရယ္ကေျပာပါသည္။

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္ခူေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာ္ခူေဟာင္းေက်းရြာသည္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၂၄ မိုင္ခန္႔ကြာေဝးၿပီး လမ္းအတက္အဆင္းမ်ားေသာ ရြာတစ္ရြာျဖစ္သည့္အျပင္ အနီးဆုံးေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ၈ မိုင္ခန္႔ကြာေဝးလ်က္ရိွေသာရြာတစ္ရြာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အိ္မ္ေျခေပါင္း ၆၅ အိမ္ရိွၿပီး လူဦးေရ ၄၂၈ ဦးေနထိုင္ေသာ ရြာတစ္ရြာလည္းျဖစ္ၿပီး ထိုေက်းရြာသည္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆးရုံနွင့္ ေသာ္လည္ေကာင္း ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနနွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အလွမ္းေဝးသျဖင့္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးကုသမွဳနွင့္ ႀကဳံေတြလာသည့္အခါ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မွီသြားေရာက္ကုသနိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရိွေနျခင္းအတြက္ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားမွ ထိေရာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရိွေစရန္ ေတာ္ခူေဟာင္းေက်းရြာတြင္ စံကိုက္ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခဲြ တစ္လုံးတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား၏ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားအပါအဝင္ စံကိုက္ေဆာင္လုပ္ေပးလွ်က္ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ၉ ခုနွင့္ ေက်းလက္က်န္းမားေရးဌာနခြဲ ၉ ခု တို႔ကို ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္နွင့္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments