ေထာက္ခံခ်က္မရွိေသာ ေရသန္႕တံဆိပ္အခ်ိဳ႕ ျပည္သူမ်ားအၾကားျဖန္႕ျဖဴးလ်က္ရွိ

စိုင္းလင္းလင္းဦး

ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးလွ်က္ရိွေသာ ေသာက္ေရသန္႔တံဆိပ္ အမ်ိဳးအမ်ိဳးအနက္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိေသာ ေရသန္႔အမွတ္တံဆိပ္အခ်ိဳ႕မွာ စားသံုးသူျပည္သူမ်ားအၾကား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လွ်က္ရိွေနေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကြဲေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးအရာရိွ ေဒါက္တာစုသီရီႏွင္းက ေျပာသည္။

“ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္မရိွဘူး။ ေထာက္ခံခ်က္မရိွလို႔ရိွရင္ ျဖန္႔ျဖဴးလို႔မရဘူး။ ဒီမွာ လက္တေလာကေတာ့ ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ထားေပးတာ ၄ ခု” ဟု ေဒါက္တာစုသီရီႏွင္းက ေျပာသည္။

ေထာက္ခံခ်က္မရိွေသာ ေဈးကြက္၌ ျဖန္႔ျဖဴးလွ်က္သည့္ ေသာက္ေရသန္႔အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို အေရးယူရန္ ကယားျပည္နယ္ စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီ၏ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွပါက အစည္းအေဝးေခၚယူ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ဆိုပါသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကြဲေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္မရိွဘဲ ေရသန္႔စက္မွထုတ္လုပ္ေသာ ေရသန္႔မ်ားကို မေသာက္သံုးရန္ ကယားျပည္နယ္စားသံုးသူ အျငင္းပြာမႈ ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ျဖန္႔ျဖဴးလွ်က္ရိွေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကြဲေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားဆဲႏွင့္ စစ္ေဆးဆဲ အဆင့္သာရိွေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ မရရိွေသးသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ေစ်းကြက္သို႔ ေရာင္းခ်ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီကမွ သိရသည္။

စားသံုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔စားသံုးရန္မသင့္ဟု သံသယရိွေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအပါအဝင္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ ေတြ႔ရိွပါက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူထံႏွင့္ ကယားျပည္နယ္စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးေကာ္မတီထံသို႔ တိုင္းၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးခမ္းလ်န္စြမ္းက ေျပာသည္။

“ဒီအဖြဲ႔ေတြကိုပဲ ျပန္ၿပီးေတာ့ သတင္းပို႔ပါ။ စစ္ေဆးရင္လည္း ဒီအဖြဲ႔ေခၚ ဒီအဖြဲ႔ကို သတင္းပို႔ ဒီအဖြဲ႔ကေနၿပီးေတာ့ ထိုက္သင့္တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ အေရးယူမယ္။ အဲ့ဒါကိုေျပာတာ။ အေရးယူမွလည္း ရေတာ့မယ္။ အခု မေရာင္းနဲ႔ဆိုတာလည္း ေရာင္းတာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အစားအေသာက္ေတြက အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားတယ္။” ဦးခမ္းလ်န္စြမ္းက ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေသာ ေသာက္ေရသန္႔အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအနက္ အမွတ္တံဆိပ္ ၄ ခုသာ FDA တြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို႔မွာ ေငြေတာင္၊ ေရႊကယား၊ လိြဳင္ဝတီ၊ ရတနာမိုဃ္း ျဖစ္သည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကြဲေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ရရိွရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အမွတ္တံဆိပ္အျဖင့္ Owner၊ ကႏၵာရဝတီ၊ ဖါးေဆာင္း အမွတ္တံဆိပ္၏ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးကို စစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး DMS၊ စိမ့္စမ္းမိုး အမွတ္တံဆိပ္တို႔မွာ ေထာက္ခံခ်က္ရရိွရန္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *