ေဒါဆိုဖ်ရြာသစ္ မူလတန္းေက်ာင္းခြဲတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိသည့္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေန

ခူးဖရဲရယ္

ကယားျပည္နယ္၊ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ ႔ ေဒါဆုိဖ်ရြာသစ္တြင္ အေျခခံပညာမူလတန္းယာယီေက်ာင္းခြဲကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေသာ္လည္း မူလတန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလုံး တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္ဟု ေဒါဆုိဖ်ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမီရယ္က ေျပာသည္။

ေဒါဆိုဖ်ရြာသစ္ရွိ ယာယီေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္အခက္အခဲရွိသည့္အတြက္ Kg တန္း ၊ ပထမတန္း ၊ ဒုတိယတန္းမ်ားသာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ၿပီး စတုတၳတန္းႏွင့္ တတိယတန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားက ရြာေဟာင္းသို႕ သြားတက္ေနၾကရသည္။

“မုိးရြာသီဆို ပိုဆုိးတယ္မိုးလည္းမလြတ္ ေလလည္းမလြတ္ အဲလုိမ်ဳိးေလး။ မုိးရြာလုိက္ရင္ ကေလးေတြက ထုိင္ဖုိ႔ေနရာမရွိဘူး။ စာသင္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းနဲ႔မတူဘူး၊ ျပီးေတာ့ ကေလးအတြက္လည္း အႏၱရာယ္ရွိတယ္။ စာသင္ခန္းအဆင္မေျပဘူးဆုိေတာ့ သူတုိ႔လည္း စာကို စိ္တ္ဝင္စားမႈ အားနည္းလာတယ္” ဟု ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရြာေဟာင္းတြင္ ေက်ာင္းရွိေနေသာ္လည္း ကေလးမ်ားအတြက္ သြားလာရန္ အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ ရြာသစ္တြင္ ယာယီေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရြာေဟာင္းရွိေက်ာင္းသို႕သြားလာရန္ အခ်ိန္ ၃၀ မိနစ္ ၾကာၿပီး သြားလာရန္ ဆုိင္ကယ္မ်ား ႏွင့္ စက္ဘီးမ်ား မရွိျခင္းကလည္း သူငယ္တန္းတက္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏အတြက္ ေက်ာင္းသြားရန္ ခက္ခဲခဲ့ရသည္။

ရြာသစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ယာယီစာသင္ေက်ာင္းကို အလ်ားေပ ၆၀ အနံေပ ၃၀ ရွိ အုတ္ျမစ္ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ အစိုးရထံတင္ျပ ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမီရယ္က ေျပာသည္။

“သူတို႔ဘက္ က မလုပ္ႏုိင္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔က ဘတ္ဂ်က္နည္းေတာ့ နတလ ဘက္မွာ တင္ခုိင္းတယ္။ အဲလုိမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ အခုလာေဆာက္ေပးတဲ့ Kg စာသင္ေဆာင္က တက္လာတဲ့ အစုိးရသစ္ ရဲ ႔လြတ္ေတာ္ကေနမွ က်ပ္သိန္း ၄၂ သိန္း ခ်ထားေပးတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးမီရယ္က ေျပာသည္။

ယာယီအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမွာ ဒီးေမာ့ဆို-ေဒါတမႀကီးသြားသည့္လမ္းမႀကီးေဘး၊ ေဒါဆိုဖ်ရြာသစ္တည္ထားသည့္ေနရာတြင္ ရွိၿပီး ရြာေဟာင္းတြင္လည္း ယခင္ကတည္းက အုတ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိခဲ့သည္။

ရြာေဟာင္းတြင္ စာသင္၍ရသည့္ေက်ာင္းရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားစုမွာ ရြာေဟာင္းတြင္မေနၾကေတာ့ဘဲ ရြာသစ္တြင္သာ ေနထိုင္ၾကသည့္အတြက္ ရြာသစ္တြင္ေက်ာင္းသူ/သားအားလုံးတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္ လိုအပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရြာသစ္တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္လာၾကရျခင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေနအိမ္ ၇၁ အိမ္မီးေလာင္မူ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ -၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေပါင္း ၇၀ ကို တည္ေဆာက္ရန္ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၂၀၂၀ ဒႆမ ၅ သန္းထိ လ်ာထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ရုံးမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား မူလတန္း ေက်ာင္းခြဲ အဆင့္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ား၌သာလွ်င္ ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒါဆိုဖ်ရြာသစ္ မူလတန္းေက်ာင္းခြဲ ေဆာက္မေဆာက္ကိုမူ ယခုခ်ိန္ထိ မသိရေသးေပ။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *