ေမာ္ခ်ီး LEVEL-6 သတၱဳက်င္း တူးေဖၚလုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံသုိ႔ KMPC တင္ျပထား

လင္းသန္႔

ကယားျပည္နယ္သတၳဳထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ(KMPC)မွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားသည့္ ေမာ္ခ်ီသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ အသစ္ေဖါက္လုပ္ေနသည့္ LEVEL (6)  သတၱဳက်င္းတူးေဖၚလုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရထံသုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တင္ျပရမည့္ ယင္းစီမံကိန္းကို KMPC က ကယားျပည္နယ္အစိုးထံသို႔ ဦးစြာတင္ျပထားသည္ဟု ကယားျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ျပည္နယ္အစိုးရကို သူတို႔ တင္ထားတယ္။ အဲ့ဒီေနရာမွာ က်င္းေဖါက္ၿပီး ခဲထုတ္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို။”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္က ေျပာသည္။

စိစစ္ၿပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ကာ ျပည္နယ္အစိုးရက ေလ့လာစံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲဟု သိရသည္။

အဆိုပါ သတၱဳတြင္းေဖါက္လုပ္ျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္ကတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရိွကာ ကနဦး စပ္သပ္တူးေဖၚမႈမ်ား စတင္ေနၿပီဟု ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း(ရံုခြဲ) တာဝန္ခံ ဦးစန္းဝင္းေအာင္က ကႏၱရဝတီတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

“သူတို႔ အဲ့ဒီက်င္းကိုေတာ့ စနစ္က်က်ထုတ္ဖို႔ လုပ္ထားတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈေတြ ပိုထြက္ရိွလာေအာင္ ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံတာေတြ လုပ္ေနတာ။”ဟု ၎က ေျပာသည္။

သတၳဳတြင္း ေဖါက္လုပ္ေနသည့္အေတာအတြင္း မိုင္းခြဲသံမ်ားျဖင့္ က်ယ္ေလွာင္လွ်က္ရိွကာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အေႏွာက္အယွတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုၾကသည္။

“တခါတေလဆို ညအခ်ိန္ မိုင္းခြဲသံအက်ယ္ႀကီးပဲ။ အိမ္ေတာင္တုန္တယ္ တခါတေလ လန္႔ေတာင္ႏိုးတယ္။”ဟု ေမာ္ခ်ီးေအာက္ရြာေန ေဒၚေနာ္ထူးက ေျပာသည္။

ေမာ္ခ်ီး LEVEL-6 သတၱဳက်င္း တူးေဖၚထားသည့္ ေနရာအတြင္းပိုင္းကို ျပည္နယ္အစိုးရ ၾကည့္ရွဳေလ့လာခဲ့စဥ္(ဓါတ္ပံု-U Sai Gyi-fb)

ကုမၸဏီမွ ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ အလားအလာရိွေနေၾကာင္း   ဖါးေဆာင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ႏိုင္ေဆြက ဆိုသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚျဖစ္ပါက ေမာ္ခ်ီးတြင္ စနစ္တက်ထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္သတၱဳတြင္းအျဖစ္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရိွဟု ၎က ခန္႔မွန္းသည္။

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ ေမာ္ခ်ီးသို႔ သြားေရာက္စဥ္ အဆိုပါ LEVEL (6) က်င္းေဖါက္လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္မွတ္တမ္းရယူရန္ တာဝန္ရိွသူမ်ားကို ခြင့္ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။   

ကယားျပည္နယ္သတၱဳတူးေဖၚထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ(KMPC)အား ၂၀၀၂ တြင္ အစိုးရက ေမာ္ခ်ီးတြင္ သတၱလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ တရားခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားသည့္စနစ္ျဖင့္ တူးေဖၚလုပ္ကိုင္ေနသည္။

KMPC ၏ လက္ရိွထုတ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အႀကီးစားတူးေဖၚခြင့္ ႏွစ္ ၅၀ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံခြင့္ရရိွရန္ အစိုးရထံသို႔ ၎ကုမၸဏီက တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။  

 

Comments

comments