ေရကာတာေဆာက္ရန္ လွ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္ ရပ္ထားေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိ

စူးမယ္

ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ပြန္ေခ်ာင္း ေရကာတာကို လူထုမွ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ရပ္ဆိုင္းထားေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက သတိဝိရိယျဖင့္ အၿမဲရွိေစာင့္ၾကည့္ေနရေၾကာင္း ထာဝရ ပြန္ေခ်ာင္း ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႔က ေျပာသည္။

ထာဝရ ပြန္ေခ်ာင္းရွင္သန္ေရးအဖြဲ႔ နာယက ဦးသန္းဝင္းက “ဆည္အေျခအေနကေတာ့ ဦးေလးလုိ႔လည္း ေရကာတာေဆာက္မယ္ဆိုတာ ၾကားၿပီးေတာ့ ေဘာလခဲမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ရဟန္းရွင္ေတြ အားလံုး ရပ္မိရပ္ဖအား လံုး ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့မွ တက္ညီ လက္ညီနဲ႔ ကန္႔ကြက္ၾကပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိသြားတာေပါ့။ အခုေတာ့ အသံေတာ့ တိတ္ေနတယ္။ အသံတိတ္ေနေပမယ့္လည္း ဦးေလးတုိ႔က သတိဝိရိယနဲ႔ အၿမဲတန္း ရွိေနရတာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားသည့္ ေရကာတာ( ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း)မ်ားနွင့္ ယင္းစီမံကိန္ုးမ်ား လာေရာက္စမ္းသပ္ေနမႈမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည့္အတြက္ ေရကာတာ အလုိမရွိအစရွိသည့္ ေၾကြးေက်ာ္သံျဖင့္ ေဒသခံ ၅၀၀ေက်ာ္က ေဘာလခဲၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေအာ္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ီတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ထားေသာ္လည္း ေက်းရြာလူထုကို အၿမဲ နိုးေဆာ္ထားရေၾကာင္းနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ပြန္ေခ်ာင္းအေပၚ အျမတ္ထုတ္ အလုပ္လုပ္လို၍ လူထုမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ေငြေပးၿပီး လက္မွတ္ထိုးေစလည္း မထိုးရန္ ေဒသခံမ်ားကို ေျပာထားေၾကာင္း ဦးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ပြန္ေခ်ာင္းေပၚ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ကရင္နီျပည္၏ အထင္ကရ သမိုင္းဝင္ ေစာ္ဘြား ေဟာ္နန္းစိုက္ရာ ေနရာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၊ စိမ့္စမ္းေရမ်ား၊ သက္ရိွဇီ၀မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ၿပီး ေဒသတြင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား စသည့္အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွစ္ျမဳပ္ဆုံးရွဳံး သြားႏိုင္ျခင္းနွင့္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူနည္းစုသာ က်န္ရွိေနေတာ့သည့္ ယင္းသလဲ လူမ်ိဳးမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကို ယင္းသလဲ လူမ်ိဳးမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္ေဖာင္းရိႈက “ေရကာတာေဆာက္ဖို႔က ေလာေလာဆယ္ ရပ္ထားတယ္။ ျပည္သူေတြ မေက်နပ္ရင္ မေဆာက္ဘူး။ အစကတည္းက ဒါပဲ။ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျပည္သူေတြ လက္ခံမွ ျပည္သူေတြ သေဘာတူမွ ေဆာက္မယ္။ ဒီအေပၚမွာ ေဆာက္ျခင္း မေဆာက္ျခင္းဆိုတာ ယင္းသလဲ လူမ်ိဳးေတြ အပါအဝင္ ဒီျပည္နယ္အတြင္းမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္ယာလုပ္ငန္း ပ်က္စီးမည္ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲျဖစ္လာနုိင္ေၾကာင္းနွင့္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းေပါင္း ဧက ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္သြားနုုိင္ေၾကာင္း ဦးသန္းဝင္းက ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ ကယားျပည္နယ္မွာ အစိုးရက ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သံလြင္ျမစ္ေပၚက ရြာသစ္ ေရကာတာတခုႏွင့္ ပြန္ေခ်ာင္း ေပၚတြင္ ေရကာတာစီမံကိန္း ၅ခုထိရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

Comments

comments