ေျဖရွင္းရေတာ့မည့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပုစာၦ

ဘိုထီး (ေငြေတာင္ျပည္) ေရးသားသည္။

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ပင္လံုကတိကဝတ္ႏွင့္အညီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳျဖစ္ေအာင္ ဦးစြာမျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ၁၉၄၇ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုအေနနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးတာမဟုတ္ပဲ ျပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔သာ လက္မွတ္ထိုးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အင္မတန္မွစည္းလံုးညီညႊတ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးဟာ ျပည္နယ္ေဒသကိုသာ ကိုယ္စားျပဳတဲ့လူမ်ိဳးစုေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ထိကမာၻ႔ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းမွသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မွာျဖစ္သလို လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းမွသာ ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္ဝင္ျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ဖဆပလ အစိုးရဟာျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ ဦးေနဝင္းအာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာရတာျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ေပၚၿပိီး မတ္လ ၉ ရက္ေန႔၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္မွာ ဦးေနဝင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက “ဒီမိုကေရစီေအာင္တာ၊ မေအာင္တာ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး၊ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲမည့္အခ်ိန္ ေရာက္လာလို႔ထိန္းသိမ္းရတာပဲ၊ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္နဲ႔ ခပ္ေစာေစာက ျပတ္ျပတ္သားသားကိုင္ရင္ ဆူပူမႈဟာ ဒီေလာက္ဆိုးစရာမရွိပါဘူး၊ အစိုးရက သေဘာထားႀကီးေၾကာင္းျပတာနဲ႔ က်ဥ္းေျမာင္းအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ေတြ ရွိလာၾကတာပဲ။ ပလိတ္ေရာဂါ၊ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္လာမွပဲ ေရကိုက်ိဳခ်က္ေသာက္မယ္လို႔ တရားေဟာေနရင္ အဲ့အခ်ိန္မွာပဲ လူဦးေရတစ္ဝက္ကုန္သေလာက္ ျဖစ္ေနမွာပဲ” ဆိုၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဦးေနဝင္းကိုအာဏာရွင္အျဖစ္ ရႈျမင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဦးေနဝင္းဟာအာဏာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အမွန္တကယ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အကယ္၍ ဦးေနဝင္းဟာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး မျဖစ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ ႏွစ္တုိင္ေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရရွိတဲ့ေန႔မွာပဲ တာဝန္ရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြက လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္း ထုတ္ျပန္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပတာကေတာ့ “ ငါတို႔သည္ တစ္မ်ိဳး၊ တစ္ဘာသာ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို မလိုလား။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔တစ္သင္းက ခ်ဳပ္ကိုင္အႏိုင္သိမ္းယူ အက်ိဳးခံစားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္၊ တူညီေသာတရား၊ တူညီေသာအခြင့္အေရး၊ တူညီေသာအဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ကမာၻရွည္တည္စိမ့္ေသာငွါ လူအေပါင္းတို႔ဆႏၵသာလွ်င္အဓိက၊ လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ႏွင့္အညီ၊ တစ္ပါးသူ၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတို႔ေလးစားရမည္” ဆိုၿပီးေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္းကို လိုက္နာႏိုင္ဖို႔ဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေအာင္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲထြက္ခြင့္ျပဳ/မျပဳ ျပႆာနာဘယ္ေလာက္ ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ ျပည္နယ္ေဒသကို ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ အဓိကမူတည္ပါတယ္။

လက္ရွိ အရပ္သားအစိုးရလက္ထဲမွာ ျပည္နယ္ေဒသတစ္ခုစီတိုင္းမွာ ျပည္နယ္အစိုးရရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရရွိပါလ်က္နဲ႔ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳမႈ အားနည္းေနေသးတာဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္တာမဟုတ္လို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထဲကေန ဒီေန႔အရပ္သားအစိုးရလက္ထဲထိ ဖက္ဒရယ္ေခါင္းေလာင္းသံတျဖည္းျဖည္း က်ယ္လာတာကိုအားလံုးၾကားသိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမေရာက္မခ်င္း ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့အေျခအေနထိ ဘယ္ေတာ့မွေရာက္ရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးသိရွိေအာင္ မီးစိမ္းျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လမ္းေၾကာင္းထက္ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံ လမ္းေၾကာင္းက ပိုၿပီးေႏွးေကြးတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။
အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ ကိုယ္စားျပဳမႈ ပိုၿပီးအားနည္းေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းၿပီးတစ္ညီတစ္ညႊတ္နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႔ျပည္နယ္ေဒသကို ကုိယ္စားျပဳမယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲမထြက္ရမူကို ခ်မွတ္စရာအေၾကာင္းရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထိုနည္းတူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႔ျပည္နယ္ေဒသအခြင့္အေရးနဲ႔ လူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရး ဘယ္ဟာကိုေရြးမလဲ။ အေျဖကေတာ့ ေျဖရွင္းရေတာ့မည့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပုစာၦသာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Comments

comments