အမ်ိဳးသား ေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲလိြဳင္ေကာ္တြင္ ျပဳလုပ္

ခူးစိုးရယ္ဦး ကယားျပည္​နယ္​တြင္​ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒဆိုင္ရာႏွင့္ သိမ္းဆည္း ေျမမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏွိဳင္း အစည္းအေဝးကုိ ၂၀၁၈ ​ေအာက္​တိုဘာ ၁ ရက္​​ေန႔တြင္​ က်င္​းပျပဳလုပ္​ခဲ့သည္​။ ကယားျပည္နယ္အတြင္း သစ္ေတာက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေစေရးအတြက္ သစ္ေတာက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

Read more

ထပ္မံတိုးခ်ဲ႔မည့္ လြိဳင္ေကာ္စက္မႈဇုန္ အပိုု္င္း ၂ ကိုု ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ကန္႔ကြက္

ခူးစုိးရယ္ဦး ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ႏြားလဝိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ လင္ဖံုေလးေက်းရြာႏွင့္ စက္မႈ(၁)အၾကားတြင္ လြိဳင္ေကာ္စက္မႈဇုန္၂ (အစုိးရစီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမ)တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ “စက္မႈဇုန္ ၂ ထူေထာင္ရန္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵကို မရယူဘဲ၊ မညိွႏႈိုင္းဘဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔

Read more

၂၇ ႏွစ္အၾကာ သိမ္းယူထားေသာ ေျမအတြက္ နစ္နာေၾကး ျပန္မရေသးသူမ်ား

လင္းသန္႔ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အတြင္းရိွ ရထားဘူတာတည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းယူထားသည့္ ေျမယာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးႏွင့္ အသံုးမျပဳရေသးေသာ ေျမလပ္မ်ားကို ယေန႔အထိ မူရင္းေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္မေပးေသးပါဘူး။ ယင္းေျမအတြက္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ က်န္ရိွေနေသးသည့္ ေျမလြတ္မ်ားကို ျပန္စြန္႔လႊတ္ေပးႏိုင္ေရး မူရင္းပိုင္ဆိုင္သူမ်ားက ဒီႏွစ္အတြင္း ျပန္ႀကိဳးစားေနသည္။ မူလပိုင္ရွင္နာမည္ေပါက္သူမ်ားပင္

Read more