ေျမာက္ဖက္

ေျမာက္ဖက္

က်ည္ဆံေတြအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္

က်ဳပ္ကေတာ့ အၿမဲတမ္း ေကာ္ဖီမွာၿပီး ေထြးထုတ္ပစ္တာပဲ

ဒီေတာ့ လူေတြကဒယီးဒယိုင္ ထလာၾကေတာ့တယ္

ကာလတရားက တိုက္စားလို႕အေမႊးကြ်တ္သြားတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ေယာက္လိုပဲ

က်ဳပ္ေရွ႕က စားပြဲဟာ သူ႔သမိုင္းကို သ လိုက္တယ္

က်ဳပ္မိတ္ေဆြက ဘာသာစကားကိုထုတ္ၿပီး က်သင့္ေငြကို ရွင္းေနတယ္

လိပ္ျပာမလွတဲ့ အခိုးအေငြ႕ေတြၾကားမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ရတာ

က်ဳပ္ အရြံမုန္းဆံုးပဲ ၿမိဳ႕ထဲက ငါးမွန္သမွ် ဆလားဗီးယား ျဖစ္ရျခင္းကို ဂုဏ္ယူေနတုန္းမို႕

စစ္သား တစ္ေယာက္ၾကြလာတယ္နဲ႕ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ခ်ီတက္လာတယ္ကို က်ဳပ္ အိတ္ကပ္ထဲ ထည့္ထားရလိမ့္မယ္

မေကာင္းဆိုးဝါးနဲ႕ မ်က္မျမင္လမ္းေထာင့္မွာ အခ်က္ျပမီးဟာ

သူ႕သြားကိုၿဖဲျပလာတာေၾကာင့္ က်ဳပ္ကေတာ့ အၿမဲတမ္း

ေကာ္ဖီမွာၿပီး ေထြးထုတ္ပစ္တာပဲ ဒီေတာ့ လူေတြက ဒယီးဒယိုင္နဲ႕ ထလာၾကေတာ့တယ္ ။ ။

ဥတၱရာေအာင္

Comments

comments