ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပသနာက အဓိက ျဖစ္တယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာပါတယ္ (ရုပ္သံ)

ကယား( ကရင္နီ) ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဓိကရင္ဆိုင္ေနရတ့ဲ စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပသနာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

Comments

comments