ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ထုတ္ေဝတဲ့ ကယားတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ေျပာစကား

ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေငြနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕႔ကစၿပီး ကယားတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ကို ေစာင္ေရ ၅၀၀ စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ာနယ္အဖြဲ႕မွာ ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိဳ ကိုယ္တိုင္ နာယကအျဖစ္ ပါဝင္ေနၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးေတြလည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။

ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ယူသံုးၿပီး ထုတ္ေဝတဲ့ ကယားတိုင္းမ္ဂ်ာနယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တခ်ိဳ႕ေသာ လူမႈအသင္အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတြက ဘယ္လိုုသံုုးသပ္ေျပာဆိုုၾကပါသလဲ။

Comments

comments