ျပည္နယ္အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာအသံမ်ားကိုသာနားေထာင္သည္ဟုဆို

ထ်ိဳးျမာ

ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပည္သူ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လူထုအသံနားေထာင္မႈအားနည္းၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏အသံကိုသာအဓိကနားေထာင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္ဟု တစ္ခ်ိဳ႕ေသာလႊတ္ေတာ္အမတ္နွင့္ အျခားနုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ေျပာဆိုသြားပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနနွင့္ မိမိမဲဆႏၵနယ္ရိွလူထုမ်ားနွင့္ အျခားလူထုမ်ား၏အခက္အခဲကိုသိရိွနိုင္ရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာလ်က္ရိွသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သြားေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ျပည္သူလူထု၏ အသံနားေထာင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အပိုင္းအားနည္းေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မယ္စဲမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္နုိင္ဦးက ေျပာပါသည္။

“ က်ေနာ္တို႔က ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္ကို ကိုယ္သြားရတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕အခက္အခဲေတြကိုလည္း လႊတ္ေတာ္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ျပန္ေမးတယ္။ ေမးတဲ့အခ်ိန္က်လို႔ရိွရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ထိိထိေရာက္ေရာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကသိတယ္။ ဒီအစိုးရ ၊ လက္ရိွ ရိွတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြက ကြင္းမဆင္းမေလ့လာေတာ့မသိလာဘူး။ သူတို႔ျပန္ေျဖတဲ့ ေမးခြန္းေတြကက်ေနာ္တို႔အတြက္မလုံေလာက္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔သိခ်င္တဲ့ေမးခြန္းကတစ္မ်ိဳး သူတို႔ေျဖလာတဲ့ဟာက သူတို႔ဌာနဆိုင္ရာက အႀကီးအကဲေတြကေပးလာတဲ့စာရြက္ေပၚမွာ ေျဖတဲ့အသိေလာက္ပဲသိတာကိုး.. ” ဟု သူကေျပာသည္။

လက္ရိွအနုိင္ရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနွင့္ လူထုတို႔၏လိုလားေတာင္းဆိုမွဳမ်ားကို ဗဟိုမွခြင့္ျပဳခြင့္ခ်က္ရိွေသာအေျခအေနမ်ိဳးမွသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနရေသာအေျခအေန၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ္မ်ားေနေသာအေျခအေနျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ျခင္းအားနည္းေသာေၾကာင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမွဳအားနည္းေနေသးျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီမွ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးလူးၾကည္ ကေျပာပါသည္။

“ လူထုကေတာ့ လက္ရိွအစိုးရအေပၚမွာ နည္းနည္းေလးအယုံအၾကည္ေလ်ာ့က်လာတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ သူတို႔ကလူထုနဲ႔နည္းနည္းထိေတြ႔ဆက္ဆံမွဳနည္းနည္းေဝးကြာေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္ ” ဟုသူကေျပာပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ခံေသာ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူမ်ာနွင့္ အျမဲတမ္းထိေတြ႔ရမည္ဟု ရိွၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕အမတ္သည္ျပည္သူလူထုနွင့္ ေတြ႔ဆုံေလ့ရိွၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕သည္ေတြ႔ဆုံမွဳမရိွေၾကာင္း ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ ၾကားသိျမင္ေတြ႔ရပါသည္ဟု ကယားျပည္နယ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံြြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးပိုးရယ္ေအာင္သိန္း ကေျပာပါသည္။

ေမလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ Mercy Corps မွဦးေဆာင္ၿပီး လူထုအားထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းနွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မွဳရိွေသာေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေနာင္ယား(က)ရပ္ကြက္၊ Kayah Resort Hotel တြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

လက္ရိွအနိုင္ရပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီကိုယ္စာလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

“ သူတို႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ျမင့္တင္ေပးဖို႔ ၿပီးေတာ့ လူထုနဲ႔ထိေတြ႔ဆက္ဆံဖို႔စြမ္းရည္ေတြ ၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြမွာ လူထုေတြပါဝင္ၿပီးေတာ့ေရးဆြဲတဲ့စြမ္းရည္မ်ိဳးေပါ့။ အဲ့လိုမ်ိဳးေကာင္းမြန္လာေအာင္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ ဒီလို အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ေပးတယ္ေပါ့ေနာ ” ဟု Mercy Corps မွ Program Manager ဦးျမတ္သူကေျပာပါသည္။

နိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္တိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကဳံ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း ကိုယ္ပိုင္ဗဟုသုတမ်ား ရိွၾကေသာ္လည္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ရန္ ဒီထက္ပိုသိရိွရန္လိုအပ္သည္ဟုျမင္မိသည္ဟု သူကေျပာပါသည္။

ပထမဆုံးအႀကိမ္ နိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွည္မ်ားအတြက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလးရက္ၾကာျပဳလုပ္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

 

Comments

comments