ျပည္နယ္အစိုးရ ေငြေၾကး စီမံခန္႕ခြဲမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးခဲ့ၾက

ကႏၱာရဝတီတိုင္းမ္

ျပည္နယ္အစိုးရကေန ခြင့္ျပဳေငြေတြ အခ်ိန္မီွမသုံးစြဲႏိုင္တဲ့အတြက္ ျပန္အပ္ႏွံေနရတာေတြ ၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္တာေတြ ရွိတယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈတဆင့္ကေန သိရပါတယ္။

ပထမေန႔မွာပဲ ကယားျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေမာင္းက ကယားျပည္နယ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ ရံပုံေငြအရ ဌာနဆိုင္ရာသီးသီးက ရသုံးဆိုင္ရာစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပသြားပါတယ္။

အစီရင္ခံစာမွာ အစိုးရရဲ႕ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းတာေတြ၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမစမီ ကြင္းဆင္းၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ တြက္ဆထားဖို႔ အသုံးစရိတ္ေတြကို စိစစ္သုံးစြဲဖို႔ သတိေပးသြားပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ဒုတိယေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီးက တင္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ ဦးသဲရယ္က အစိုးရရဲ႕ ေငြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေငြထုတ္သူအရာရွိမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာနရဲ႕ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးေတြပဲ ျဖစ္တယ္​လို႔ ဆိုပါတယ္​။

အခုလို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြဟာ အဓိက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြျဖစ္တယ္လို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္နယ္အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြက ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ က႑ေတြမွာ ညံ့ဖ်င္းၿပီး ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေထြေထြပိုလွ်ံရံပုံေငြ (GRF )မွ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၄.၈၀၀ သည္လည္း ေစ်းသစ္ေဆာက္ရာတြင္ အကုန္ဖ်က္ဆီးသိမ္းခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို အေလအလြင့္ေတြျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္မွာ ေငြလုံးမွ (၁၅၁)သိန္းေက်ာ္ကို CF 008832 သို႔ လႊဲေျပာင္းကာ ၂၀၁၈ ဧၿပီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေပးထားျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းကို ႀကီးမားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးသဲရယ္က ထပ္ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လုပ္ငန္းႀကီး ဝယ္ယူေရးအတြက္ ေငြပမာဏအမ်ားအျပားကို ထုတ္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွာ အေကာက္တစ္ခုဖြင့္ၿပီး ထည့္ထားတာဟာ ဥပေဒနဲ႕မညီေၾကာင္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

“ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳတဲ့အေပၚမွာ အဓိကဘာေတြ႔ရလဲဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕က လ်ာထားၿပီးေတာ့မွ ကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိၿပီးေတာ့မွ ေငြျပန္အပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ တင္ဒါကိစၥဆိုလို႔ရွိရင္ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာကို လုပ္ငန္းသတ္မွတ္ႏွဳန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ငန္းေရာင္းခ်တာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ေနရတယ္ေပါ့ေနာ။ ” ဟု ဦးသဲရယ္က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြ စိစစ္ခ်က္မွာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းေတြကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာေတြက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ အားနည္းေနတာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း က လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေငြေတြကို မတ္လအထိ ေငြလုံးေတြထုတ္ထားေပမယ့္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ အထိ လုပ္ငန္းေတြ မၿပီးေသးဘူးလို႔ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

သတ္မွတ္ခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းေတြမၿပီးေပမယ့္လည္း ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ခိုင္းတာမ်ိဳး မရွိတဲ့အျပင္ ရန္ပုံေငြအသုံးစရိတ္ ႀကိဳေပးထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြက ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနပါတယ္။

ရြာသစ္၊ စြတ္ပိုင္္၊ ဝမ္ေအာင္း လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဌာနမွ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းျခင္း သက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဌာနကေန တင္ျပလာတဲ့အေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္တင္ျပဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း စီမံကိန္းေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ စာခ်ဳပ္ေတြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ေသခ်ာလုပ္ဖို႔၊ အခြန္ေပးေဆာင္ဖို႔ စနစ္တက်ရွိဖို႔၊ အရည္ေသြးျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

လ်ာထားခ်က္မျပည့္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးေတြက အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ရံုးသံုးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရာတြင္လည္း ပစၥည္းမ်ားသာ ေတြ႔ရၿပီး စာရင္းမ်ားမွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အခ်က္မ်ားသည္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎အေပၚ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ားကို အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေဌးက ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးစရိတ္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အခုလိုျပန္ရွင္းျပသြားပါတယ္။

“ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿပီးျပတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ဆဲကိစၥမ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ ပိုမိုျပည့္စုံသည့္ ၂၀၁၇-၁၈ဘ႑ာေငြအရအသုံးစာရင္းနဲ႔ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဌာနအသီးသီး၏ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေျခအေနအား ေစာင့္ၾကည့္ေရးသားၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္တို႔အား ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္” လို႔ ျပန္လည္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။

Comments

comments