ျပည္နယ္အေျခစိုက္တိုင္းရင္းသားပါတီမွ ပါတီဝင္အင္အားစတင္စုေဆာင္း

မူအက္စတာ

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ရန္   ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ  ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ပါတီဝင္အင္အားမ်ား စတင္စုေဆာင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဒီမိုကေရစီပါတီ(ကယားျပည္နယ္)ႏွင့္  ကယားလူမ်ိဳးစုဒီမိုကေရစီပါတီတို႔က ပါတီ ၂ ခု ပူးေပါင္းၿပီး  တည္ေထာင္ထားသည့္ ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္တိုင္းရင္းသားပါတီ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါက ယခင္ကအဆိုပါပါတီ ၂ ခုမွ  လူေဟာင္းမ်ား အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မည့္ အေနအထားမရွိဘဲ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဟု အဆိုပါ ပါတီမွ ကယားျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။

“ဘယ္လိုလူေတြဝင္မလဲဆိုရင္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထပ္စိစစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ဖို႔ရွိပါတယ္။”ဟု ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ပါတီဝင္အင္အား စာရင္းတင္ျပႏိုင္ေရး  လက္ရိွအခ်ိန္၌ ပါတီဝင္မ်ားကို လိုက္လံစုေဆာင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်ေတာ္တို႔သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ေဒသအတြင္းႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ ေျပာတဲ့အခါက်ရင္ လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အပါအဝင္ ေဒသအတြင္ ဖယ္ဒရယ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္မႈေတြအပါ က်ေတာ္တို႔ အဓိကဦးတည္ျပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။”ဟု အဆိုပါ ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ စိုင္းႏိုင္ႏိုင္ေထြးက ေျပာၾကားထားသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီ ႏွစ္ပါတီကို စုစည္းကာ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္လွဳပ္ရွားရန္ အဆိုပါ ပါတီတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ ရည္ရြယ္ေနၿပီး ပါတီကို ၾသဂုတ္လ အတြင္း မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရိွခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ပါတီဝင္ ၅၀၀ ျပည့္မီွပါက ျပည္နယ္အတြင္းမွာပဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရၿပီး ပါတီဝင္ ၁၀၀၀ အထက္ ရရိွပါက  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ ဝင္ၿပိဳင္ခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီဝင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ရိွလာရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

Comments

comments