ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခမရိွ၍ နမ့္ပြန္ျမစ္ေပၚရိွ အထက္ေဟာ္ခမ္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ရုတ္သိမ္း 

လင္းသန္႔

အထက္ေဟာ္ခမ္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားအရ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခမရိွသျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ကုမၸဏီက ေဒသခံသို႔ အသိေပးရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အသိေပးရွင္းလင္းပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ မြန္းလဲြပုိင္း ၂ နာရီအခ်ိန္က ေဘာလခဲၿမိဳ႕ရိွ ေစာလေဖာ္ခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ယင္းစီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသည့္ HTCT Energy Investment Co.ltd Director၏ တာဝန္ရိွသူ ဦးဟန္သိန္းလြင္က စီမံကိန္းကို ရပ္တန္႔ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီက ေဒသခံမ်ားသို႔ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔မည့္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ (ဓါတ္ပံု-IPRD Bawlakhe)

ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဝင္းေအာင္က “HTCT ကုမၸဏီနဲ႔ လွ်ပ္စစ္က လက္ေထာက္ညႊန္မွဴးက ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရိွတာကို လာရွင္းျပတာ။ တခါတည္း ရုတ္သိမ္းမယ္ ရွင္းျပခဲ့တယ္။”ဟု ၎က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ကို အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီက ေဒသခံမ်ားသို႔ စီမံကိန္း ရပ္တန္႔မည့္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္ (ဓါတ္ပံု-IPRD Bawlakhe)

ရွင္းလင္းပြဲသို႔ ေဘာလခဲၿမိဳ႕ရိွ ေဒသခံ ၁၅၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အထက္ေဟာ္ခမ္းစီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေခ် ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားအရ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါသျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းကြ်မ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ အႀကံေပးမ်ားျဖစ္သည့္ Mr.Paulႏွင္ ့Mr.Lnoue တို႔ကလည္း ေဒသခံမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ကတည္းက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မည္ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုက္သည့္ အစီအစဥ္ကို ၎တို႔က ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

“လုပ္မယ္ဆိုတာ စၾကားေတာ့ ေရမ်ား ခမ္းသြားမလား၊ ေတာင္ယာေတြ ေရ ျမဳပ္ကုန္မလားဆိုတာ စိုးရိမ္တယ္ေလ။ အခုမလုပ္ျဖစ္ရင္လည္း ေကာင္းတာပဲေလ။”ဟု ေဒသခံ စိုင္းလံုက ေျပာသည္။

နမ့္ပြန္ေခ်ာင္းတေလ်ာက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းရွိမည့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရန္ HTCT Energy Inverestment Co.Ltdက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားႏွင့္ စီမံေရးရာဌာနႏွင့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MoU) ေရးထုိးခဲ့သည္။

အထက္ေဟာ္ခမ္း (Upper Haw Khan )လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအား ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား (Feasibility Study )ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခုိက္ႏုိင္မႈ ရွိ/မရွိအား သိရွိႏုိင္ရန္ (ESIA) ေလ့လာေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း၌လည္း ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေဒသခံမ်ားက ယင္းစီမံကိန္းတိုင္းတာမႈကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းသည္။

Comments

comments