ျမန္မာ့ရိုးရာျခင္းလံုး အားကစားနည္းသင္တန္း လိြဳင္ေကာ္တြင္ ရက္ေပါင္း ၂၀ သင္ၾကားေပးမည္

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ျမန္မာ့ရိုးရာျခင္းလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ ျမန္မာ့ရိုးရာျခင္းလံုးအားကစားနည္းကို လိြဳင္ေကာ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားကစားႏွင့္ ျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ျခင္းလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျမန္မာ့ရိုးရာျခင္းလံုး အားကစား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ က်င္းပျခင္းသည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ အားကစားသမားမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ကာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ အားကစားသမားမ်ားအတြက္မူ သင္ၾကားေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments