ျမန္မာ႔ရုုိးရာသၾကၤန္ ဘီယာစတုုဒီသာနွင္႔ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ဗုုဒၶဘာသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဴးမ်ား တန္ဖုိးထားေလးစားသည့္ ျမန္မာအတာသၾကၤန္ကား ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ ျငင္းခံုမႈေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ႔၏။

ျမန္မာသၾကၤန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဓေလ႔ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားအနက္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အဓိက အားထားရာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္၏။ လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသိုု႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားပါ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ႔ၾက၏။

ရန္ကုုန္ျပည္လမ္း အင္ယားကန္ေဘးတြင္ အလွဆင္ထားသည့္ ပုသိပ္ထီးမ်ား ခုုိးယူခံခဲ့ၾကရ၏။ အစုုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္တုိ႔အား အျပဳသေဘာေဝဖန္သည့္ ျမန္မာ့ရုုိးရာသံခ်ပ္အဖြဲ႔တစ္ခ်ိဳ႕ ပိတ္ပင္တားဆီးခံခဲ့ရ၏။ တစ္ခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံခဲ့ၾကရ၏။ ေဖာက္ထြင္းခံရမႈ၊ လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့၏။ မည္သုိ႔ပင္ ၏ျဖစ္ေစကာမူ လက္ရွိအစုုိးရမွ သၾကၤန္ပြဲမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုရ၏။

ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုုိးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ သၾကၤန္ပြဲမ်ား ၿမိဳ႕တုုိင္းလုိလုိတြင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးစည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾက၏။ ျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသးေသာ္လည္း သိန္းေထာင္ခ်ီၿပီး သၾကၤန္တြင္းအသံုးစရိတ္ သံုးခ႔ဲသည္ကိုုေတာ့ လူထုအေနႏွင့္ ေက်နပ္ႏိုင္မည္မဟုုတ္ေပ။

ျမန္မာရုိးရာအတာသၾကၤန္ဟူသည္ကား ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား၊ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား အရုိအေသေပးျခင္းတု႔ိကို ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾက၏။ အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ားကုုိ အရုိအေသေပး ကန္ေတာ့ခဲ့ၾက၏။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟူသည္ကား ျပည္နယ္တစ္ခု၏အမိ၊ အဖ၊ လမ္းျပ၊ ထိန္းေက်ာင္းသူ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ျဖစ္သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္၏။ မိမိတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈအရ၊ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ရွိခဲ့ရင္ေတာင္ လူသိရွင္ၾကား လူျမင္ကြင္းလယ္တြင္ မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ လူငယ္မ်ားကုိ အားေပးအားေျမွာက္မလုပ္သင့္။ ထုိ႔ထကဆုိးဝါးသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အထြတ္အထိပ္ထားသည့္ သၾကၤန္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဘာသာေရးပြဲေတာ္တြင္ ဘီယာစတုဒီသာ ေဝငွတုိက္ေကြ်းရဲသည့္အဆင့္အထိ ျဖစ္လာသည္မွာ ျပည္နယ္တြင္းရွိ လူထုမ်ားသာမက၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဗုုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအား ေစာ္ကားရာေရာက္၏။ အစုိးရတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ (လံုုးဝ)မလုပ္သင့္သည့္ ကိစၥကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီဟု နားလည္ခဲ႔ရ၏။

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ သၾကၤန္က်င္းပပံုျခင္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ဆင္တူ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ အရက္ေသစာေသာက္စားသူမ်ား သၾကၤန္ရက္တြင္းမ်ားျပား၏။ ယာဥ္မေတာ္တဆထိခုိက္မႈမ်ား၊ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြာမႈမ်ားေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္မ်ား၏။ အစုိးရအေနႏွင့္ အရက္ဘီယာေရာင္းဝယ္မူမ်ား သၾကၤန္ရက္အတြင္း ကန္႔သတ္၏။ လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားခ်ထားၿပီး အသက္ေသစာေသာက္ထား၊မထား စစ္ေဆး၏။ ဟန္႔တားေဆာင္ရြက္ေပးေန၏။ လုိအပ္သည့္အျပစ္ေပး အေရးယူမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိ၏။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ လူျမင္ကြင္းတြင္ ဘီယာေဝငွသည္ဆုိသည္မွာ မျဖစ္သင့္သည့္ ကိစၥတစ္ခုဟုနားလည္၏။ အဆုိပါ မဆင္မျခင္လုပ္ရပ္မ်ိဳးမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္၏ ပညာအရည္အခ်င္း၊ မိဘမ်ိဳးရုုိး၊ ေလ့လာဆည္းပူးမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ဟု ထင္မိ၏။ ထုိ႔အျပင္ လူငယ္မ်ားနွင့္ ျပည္နယ္သားမ်ားအေပၚ ထားသည့္ေစတနာႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ပတ္သက္လိမ့္မည္ဟု ထင္မိ၏။ ပုိ၍အေရးႀကီးသည္မွာ ၎၏သက္ဆုိင္ရာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆံုုးမလမ္းညႊန္မႈ၊ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပုိၿပီးသက္ဆုိင္လိမ့္မည္ဟုဆုိျခင္းက ပုိၿပီးမွန္ကန္ပါလိမ့္မည္။

လူထုကုိ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအား မဆင္မျခင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု နားလည္လက္ခံသင့္၏။  မိမိ၏လုပ္ရပ္အမွားအတြက္  လူထုကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္သင့္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

ထူးခ်စ္

(စာေရးသူသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွေပးသည့္ အာေသာက၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆု၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွေပးသည့္ လူ႔အခြင္႔အေရးဆုႏွင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ 7 DAY Hero ဆုမ်ားကုိ ရရွိထားသူျဖစ္ပါသည္။)

Comments

comments