၀န္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ကႀကိဳးပ်က္ ႏိုင္ငံေရး

အေရးႀကီးတဲ့ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈေတြနဲ႕ ကႀကိဳးပ်က္ေနသူကေတာ့ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လို႕ ဆိုရမယ့္သေဘာမွာ ရွိပါတယ္။ ေခတ္ေပၚႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္၊ အေတြးအေခၚ၊ ပုံရိပ္တည္ေဆာက္တတ္မႈကို မဆိုထားဘီ၊ ေပၚျပဴလာႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရးကိုေတာင္ ေကာင္းမြန္စြာ မေမာင္းႏွင္းႏိုင္တဲ့ သူ ဟု  မွတ္ခ်က္ျပဳရမလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ႏိုင္ငံေရးဆိုတာက အေျခစိုက္တဲ့လူထုေတြရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယုံၾကည္မႈနဲ႕ အေျခခံ ေရခံ ၊ေျမခံ ျဖစ္တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို အကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့  အ၀န္းအဝိုင္းကို ရည္သန္းတာပဲျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ဟုတ္ၿပီ…. လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားကို ေကာင္းမြန္စြာ မကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္႕တိုင္ေအာင္ ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနကို ပိုမို ဆိုးရြားေစတာကေတာ့ ျပႆနာ ရွိတယ္လို႕ ယူဆရမွာပါ။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ကိုက ယခင္ ျမန္မာနည္း၊ ျမန္မာဟန္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ မဆလ အစိုးရလက္ထက္က ဝါဒျဖန္႕တဲ့ ပုံစံခြက္ပညာေရးကေန လာသူျဖစ္သလို၊ ထိုင္ဆိုထိုင္၊ ထဆိုထ ရတဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးတဲ့ ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းဌာနမွာ လက္ေတြ႕က်က် အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳလာသူလို႕ ဆိုရမွာပါ။ ဒါဟာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ သုံးသပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္ယႏၱရားက လာတဲ့ သူက ကေလးေတြ စာသင္သလို ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑မွာ လာေရာက္ ကျပေနတာကေတာ့ ကေလးကစားကြက္ဆန္းတဲ့ Child Play သာသာ ကစားကြက္ပဲျဖစ္တဲ့ အေနအထားရွိသြားပါၿပီ။

ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ ဆိုးေမြး၊ေကာင္းေမြး ေတြကို ခံစားေနရတဲ့ ကာလတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႕၏ ေမြးေန႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေျမာက္ေရးအခမ္းအနား ႏွင့္ ပက္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အရမ္းခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ယခု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႕၊ ၀န္ႀကီးေတြကို မိမိ အေနျဖင့္ တခါမွ် မျမင္ဖူးပါ။ မိမိ ကိုယ္တိုင္က ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ အေတာ္အတန္ က်င္လည္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သလို  လူငယ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား လွဳပ္ရွားမႈေတြတိုင္းမွာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအထိ ဦးေဆာင္မႈ ေပးခဲ့သူျဖစ္တာေၾကာင့္ ယခု စကားကို တာ၀န္ခံမႈရွိရွိ ေျပာေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုကာလမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေနတဲ့ NLD ပါတီမွာ ေနရာရရွိေရး၊ မ်က္ႏွာသာ ရရွိေရးအတြက္ စားဖားသာသာ ႏိ္ုင္ငံေရးလာလုပ္ေနတဲ့ သူေတြျဖစ္လို႕ တကယ္တမ္းေကာ ေသြးရွိရွိ ခ်စ္ျပႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာ စိန္ေခၚစရာေမးခြန္းျဖစ္ပါၿပီ။ ကရင္နီ႐ိုးရာစကားပုံအရဆိုရင္ ေရထဲမဆင္းခင္၊ ေရအတိမ္အနက္ကို သိရွိဖိို႕ အေရးႀကီးဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ုပ္၀တၳဳေတြ မစဥ္းစားခင္မွာ လူတဦးကို ခ်စ္ရင္၊ လူတဦးရဲ႕ အျခားေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ မည္မွ် ေမတၱာထားတယ္ဆိုတာကို သိရွိဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကလည္း ဘုံရန္သူေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကာလကို ေရာက္ရွိေနသေယာင္ေယာင္ ဖန္တီးတဲ့ လူတစ္စုကလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ၂၀၀၈ က ဘုံရန္သူျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္မမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဗမာမ်ားအတြက္တင္ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ပါ ဘုံရန္သူစစ္စစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကို လက္ရွိ ျပည္နယ္ရဲ႕ အာဏာရပါတီက လူေတြ တတ္သိနားလည္ထားဖို႕ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ျမတ္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုခ်င္း မတည္ေဆာက္ဘဲ ရန္သူနဲ႕ တည္ေဆာက္ေနတာကလည္း ေအာက္ေျခမခိုင္ဘဲ တိုက္အိမ္ေဆာက္သလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။  ရန္သူက လိုခ်င္တဲ့ မစည္းလုံးမႈကို  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က ျပဳလုပ္ေပးေနမွေတာ့ ရန္သူန္ပစၥမံအဆင့္သာ ရွိေတာ့မယ့္ လူလို႕ တံဆိပ္ကပ္ရမလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လုံး စည္းလုံးညီၫြတ္မွသာ NLD အစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ထပ္ေလာင္းၿပီး မွတ္ခ်က္ျပဳရပါ့မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘုံရန္သူျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို NLD က ဦးတည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခု အေနနဲ႕ ျပင္ဆင္ေနခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္စြာရရွိၿပီးမွ ျပင္မယ္၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနရင္းနဲ႕ ျပင္မယ္ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျပင္ဆင္ဖို႕ အတြက္ ျပင္ဆင္ေရးပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ေရး အဆင့္ (၃) ဆင့္အေနနဲ႕ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတာကို ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္တယ္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပင္ဆင္ဖို႕အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ရပါမယ္။ ဒုတိယ အဆင့္အေနနဲ႕ အဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈကို ရယူရမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ၿပီးတဲ့ အဆင့္ၿပီးမွပဲ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနနဲ႕ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပရမွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လူထုဆႏၵခံယူပြဲရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵျပဳေထာက္ခံဖို႕ လိုအပ္ေနျပန္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ခန္႕မွန္းေျခအရဆိုရင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေပါင္း ၃၀ သန္းရွိတဲ့အနက္ ၁၅သန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံေပးရမွာပဲ ျဖစ္တယ္။

ဒါကေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဟုတ္ၿပီး ဒီလမ္းေၾကာင္းကို ဘာေၾကာင့္တင္ျပရသလဲဆိုရင္ ဒါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ အရွိတရားပဲျဖစ္တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ NLD အစိုးရရဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေႂကြးေၾကာ္မႈေအာက္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားဟာ ဒီအေပၚမွာ မ်ားစြာ မူတည္လို႕ ေနပါတယ္။

ဒါကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမႈျပဳတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႕ အေျခခံအဆင့္ေတာ့ သိထားဖို႕ လိုအပ္လိမ့္မယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရကို ၾကည္႕လိုက္မယ္ဆိုရင္လဲ အေျခခံအေဆာက္အဦး တိုးတက္ေရးျဖစ္တဲ့ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အနည္းငယ္လုပ္ကိုင္ေနႏိုင္ၿပီး က်န္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္တဲ့ အခမ္းအနား နဲ႕ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအဆင့္ကိုသာ ျပဳလုပ္ေနႏိုင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ဘာတခုမွ မလုပ္ႏိုင္ေသးတာကို တာ၀န္ယူၿပီး ယခု ၂၀၁၈ ႏွစ္လည္ေက်ာ္ ကာလအထိ မေတြ႕ျမင္ရေသးပါ။ ဒါဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ မူဝါဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲခြင့္မ်ားနဲ႕ မ်ားစြာ သက္ဆိုင္မႈရွိေနပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံက ျပည္နယ္ေတြကို ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မေပးထားသလို၊ ဘာမွလဲ စီမံခန္႕ခြဲပိုင္ခြင့္မေပးထားပါဘူူး။ ဒါေၾကာင့္ ေမေမ ေမြးေန႕လုပ္ရတာနဲ႕၊ ဖဲႀကိဳးဖြင့္ရတာနဲ႕ ၊ ပတ္၀န္က်င္ေန႕အခမ္းအနားလုပ္ရတာနဲ႕၊ ေမေမ မ်က္ႏွာသာ ေပးဖို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္လုပ္ရတာနဲ႕ကိုပဲ အလုပ္မရွိ အလုပ္ရွာလုပ္ေနရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာပါ။ ယခင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ဦး ေခတ္မွာေတာင္ ေနာင္ယားကန္ကဲ့သို႕ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပဲရွိပါတယ္။ ယခု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထက္ကိုပင္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းတယ္လို႕ သုံးသပ္လို႕ရပါတယ္။

ဟုတ္ၿပီ…… ဒီေနရာမွာ ၂၀၀၈ က အကန္႕အသတ္ထားထားလို႕ ထိေရာက္တဲ့ တိုးတက္မႈ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႕ ေခါင္းစဥ္တပ္ရင္ေတာ့ ရေသ့စိတ္ေျဖတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္သာသာ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ လမ္းပန္ဆက္သြယ္ေရး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ လွ်ပ္စပ္ျဖန္႕ေ၀ေရး၊ ျပည္နယ္အတြင္း ေစ်းကြက္ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး၊ တိုးရစ္ဇင္ (Tourism) ကဲ့သို႕ေသာ ေျမေနယာမ်ားစြာ ဖန္တီးေရး၊ အလယ္အလတ္ တန္းစား လူထုမ်ားအတြက္ လုပ္ကြက္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္း တို႕အျပင္ အျခားေသာ စြမ္းရည္ႁမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျပဳလုပ္လို႕ရတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိ္ပါတယ္။ ဒါေတြက ေယဘုယ် လုပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေဆာင္းပါး ထပ္မံေရးသားဖို႕ ရွိတာမို႕ အဆိုပါ ေရးသားမႈတြင္သာ ျပည္႕စုံစြာ ေရးသားသြားပါမယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘုံရန္သူျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ေတြကို ေလ့လာလို႕ ရရန္ ေဖာ္ျပေပးလိုပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ အေရးႀကီးမႈေတြထဲမွာ အာဏာခြဲေဝျခင္း (Division of Power)၊ ႂကြင္းက်န္အာဏာ (Residual Power)၊ ထပ္တူျပဳဥပေဒ အာဏာ (Concurrent Power) ၊ သာလြန္လႊမ္းမိုးဥပေဒ (Supremacy Rule) နဲ႕ အာဏာမွ်ေဝျခင္း (Separation of Power) ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြက အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။

အာဏာခြဲေဝျခင္းဆိုတာကေတာ့ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရၾကား အာဏာခြဲေ၀ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ်ေ၀တဲ့ေနရာမွာ အေမရိကန္ပုံစံ နဲ႕ ဂ်ာမဏီ ပုံစံဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ပုံစံ အာဏာခြဲေဝျခင္း ဆိုတာကေတာ့ ဗဟိုအစိုးရနဲ႕ ျပည္နယ္အစိုးရေတြၾကားမွာ မတူညီတဲ့အေၾကာင္းအရာအေပၚ မတူညီတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသီးသန္႕ ခြဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာမဏီပုံစံကေတာ့ တူညီတဲ့အေၾကာင္းအရာေပၚမွာသာ အာဏာခြဲေ၀မႈျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဗဟိုအစိုးရက ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚမွာ လုပ္ေဆာင္ဖို႕အတြက္ မူဝါဒက ခ်မွတ္ယုံသာ ခ်မွတ္ၿပီး အဲဒီမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ လုပ္ငန္းနည္းနာအပါအ၀င္ အျခားေသာ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ယႏၲရားအေပၚမွာ ျပည္နယ္ေတြက သီးသန္႕လုပ္ေဆာင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအာဏာခြဲေ၀ နည္းနာေတြထဲမွာေတာ့ အေမရီကန္ပုံစံ အာဏာခြဲေ၀မႈက ကမၻာေပၚမွာ လူသုံးမ်ားပါတယ္။

ႂကြင္းက်န္အာဏာဆိုတာကေတာ့ တိတိပပ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚမွာ ဘယ္သူကို အႏိုင္ေပးမလဲဆိုတဲ့ အာဏာကို ဆိုလိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံတိုင္းကေတာ့ အလုံးစုံ လႊမ္းျခဳံမႈ မရွိပါဘူး။ ဆိုလိုတာကေတာ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သီးသန္႕လႊမ္းျခဳံေအာင္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို တိတိပပ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ဆုံးျဖတ္ဖို႕အတြက္ အဆုံးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ျပည္နယ္(ဝါ) ျပည္ေထာင္စုမွာ အပ္ႏွံထားတာေတြ ရွိပါတယ္။

ျပည္နယ္မ်ားအတူတကြ ေပါင္းစည္းေနထိုင္လာတဲ့ (Coming –Together) ပုံစံျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္မွာက်ေတာ့ ႂကြင္းက်န္အာဏာကို ျပည္နယ္(ဝါ)တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ေပးထားပါတယ္။ ရွိၿပီးသား ပုံစံအတိုင္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုတဲ့ (Holding – Together) ပုံစံျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယကဲ့သို႕ေသာ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဗဟိုအစိုးရကို ႂကြင္းက်န္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားတာကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာက်ေတာ့ ပုဒ္မ ၁၉၈ အရ ဗဟိုအစုိးရကို အပ္ႏွင္းထားပါတယ္။

ထပ္တူျပဳ ဥပေဒအာဏာဆိုတာကေတာ့ ျပည္နယ္ နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအၾကားမွာ တူညီတဲ့ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ကို ထပ္တူက်င့္သုံးႏိုင္တဲ့ အာဏာကို ဆိုလိုတာပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို က်င့္သုံးတဲ့ေနရာမွာ ျပည္နယ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရၾကား တူညီတဲ့ အေၾကာင္းအရာအေပၚမွာ က်င့္သုံးလိုက္တဲ့ အာဏာ ထပ္တူညီမွ်ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒါကလည္း ျပႆနာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲလို ျဖစ္တဲ့အခါ ျပည္နယ္ နဲ႕ ဗဟိုအစိုးရၾကား ဘယ္သူကို အႏိုင္ေပးမလဲဆိုတာကိုေတာ့ သာလြန္စိုးမိုးဥပေဒ (Supremacy Rule) လို႕ေခၚပါတယ္။

ဒီသာလြန္စုိးမုိးဥပေဒကုိ က်င့္သုံးတဲ့ေနရာမွာ အာဏာက်င့္သုံးႏုိင္တဲ့ အစုအဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ အစုိးရေတြက ဥပေဒျပဳအာဏာမွာ ထပ္တူက်သြားတဲ့ေနရာမ်ိဳး (Overlapping jurisdiction) ျဖစ္သြားတဲ့ေနရာမွာ အသုံးျပဳၾကတာျဖစ္တယ္။ ဆုိလုိတာက ျပည္နယ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရာၾကားမွာ ဥပေဒျပဳအာဏာထပ္တူက်သြားတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကုိ ဆုိလိုတာပဲျဖစ္တယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာက်ေတာ့ အဲဒီလုိျဖစ္ရင္ ပုဒ္မ ၁၉၈ အရ ျပည္ေထာင္စုကုိသာ အဆုံးအျဖတ္ခံယူခုိင္းတဲ့အေနအထားမ်ိဳးကုိ ျပဳလုပ္ထားတာကုိ ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္တယ္။ ဥပမာ – ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရဲ႕ လႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ Without ကားေတြကုိ ျပည္နယ္အဆင့္စီးရဖုိ႕အတြက္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးဖုိ႕ ဥပေဒအဆုိျပဳခဲ့ေပမယ့္ ဗဟုိအစုိးရက ကန္႕ကြတ္တဲ့အခါမွာ အရူံးနဲ႕ရင္ဆုိင္ရတာပဲ အေျဖထြက္ခဲ့တယ္။

ဆုိေတာ့ဟုတ္ျပီ …… ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ဘာမွ ႏုိင္ငံေရးကုိ မလုပ္တတ္ဘူးဆုိရင္ေတာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖားတဲ့ စားဖား ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳး၊ မ်က္ႏွာရမယ့္ ႏုိင္ငံေရးမ်ိဳးမလုပ္တာေကာင္းမယ္လုိ႕ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ့ ကရင္နီအမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးက ေရခ်ိန္ျမွင့္လုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရတရပ္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္က မသိတာကုိ ၀န္ခံရဲတဲ့ သတၱိပဲျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ ယခု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေနနဲဲ႕ နားလည္ဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။

တက္သေယာင္ေယာင္ နဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေသြးခြဲေစမယ့္ အျပဳအမွဳေတြမလုပ္ဖုိ႕ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ဒါဆုိ ဘာလုပ္မလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းရွိလာပါျပီ။ ဟုတ္ျပီ…… ဒါဆုိ ျပည္နယ္အေရးကုိ အဓိကေျပာေပးနုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၀ါ) အထက္လႊတ္ေတာ္ကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႕ လာပါျပီ။ ပထမဦးဆုံးအဆင့္အေနနဲ႕ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဆုိတာက ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရတာမို႕ ဒီလႊတ္ေတာ္ကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တဲ့စနစ္နဲ႕ပဲလုပ္မယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ခါက်ေတာ့ လူမ်ားလုိ႕ ဤ ကုိ ကြ်ဲ မဖတ္ႏိုင္ေအာင္၊ ျပည္နယ္ေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးဖို႕နဲ႕ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြကုိ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႕လုပ္ရပါမယ္။ အခ်ိဳ႕ႏုိ္င္ငံေတြမွာ ဆုိရင္ ျပည္နယ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုၾကား ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမွဳေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႕အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ အပ္ႏွင္းထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖုိ႕လုိလာပါျပီ။

ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ျပည္ေထာင္စုေျခလွမ္းကုိတက္လွမ္းမယ့္ ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္စနစ္ကုိ ဆႏၵမဲမွ ေရြးခ်ယ္ပါက ေရြးေကာက္ခံတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္က ျပည္နယ္ကုိ တာ၀န္ခံဖုိ႕ မျဖစ္နုိင္ဘူး။ ျပည္နယ္မွာလည္း ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ မတူကြဲျပားတဲ့ တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမွဳေတြကို ကာကြယ္နုိင္ဖို႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိရမယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတုိင္းရဲ႕ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရမယ္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိေတာ့ ယခုလက္ရွိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႕သလုိ ဖြဲ႕ရမွာပဲျဖစ္တယ္။ ဟုတ္ျပီ……. ဒီျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေပးပုိ႕ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ဆုိရင္ ျပည္နယ္ရဲ႕ လူမ်ိဳးစုတုိင္းက အခ်ိဳးက်ပါ၀င္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္နုိ္င္ဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေတြက ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ ေရးဆြဲေရး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ျပည္နယ္သားေတြကုိယ္တုိင္ကသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏုိင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ တုိ႕အေပၚမွာ မ်ားစြာ မူတည္လုိ႕ေနပါတယ္။ ဒါကုိ တကယ္တမ္း ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကသာ ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားမ်ားအေပၚ ေစတနာရွိရင္ ယခုကတည္းကပင္ ေလ့လာျပင္ဆင္ေနရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ရွိေနနုိင္ေအာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ ဥေသွ်ာင္ျဖစ္တဲ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က လုပ္စရာမရွိ၊ မသိဘူးဆုိသည္႕တုိင္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအပါအ၀င္၊ အျခားေသာ ယုံၾကည္မွဳဆုိင္ရာတည္ေဆာက္မွဳမ်ားကုိ ဖ်က္လုိ၊ ဖ်က္ဆီး လုပ္မေနသင့္ပါဘူး။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ထားမယ့္အစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကုိ ျဖန္႕ျဖဴးေပးနုိင္ပါမွ ပုိမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာျဖစ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ ဥေသွ်ာင္ျဖစ္တဲ့သူက ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားမ်ားရဲ႕ အေရးအရာမ်ားအပါအ၀င္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႕ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္မွဳ ေပးရမွာပဲျဖစ္တယ္။ အခုလုိ မေပးနုိင္ဘူးဆုိရင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ႏွဳတ္ထြက္သင့္တယ္လုိ႕ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူတေယာက္အေနနဲ႕ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။

ခူးၾကဴးဖဲေကး

ကရင္နီအမ်ိဳးသား

 

Comments

comments