၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ တပ္မေတာ္မွ တင္ျပခ်က္အေပၚ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မခံ

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ဆက္လက္သြားနုိင္သည္ဟု ၂၁ ပင္လံုညီလာခံအတြင္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေျပာဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းအေပၚ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ လက္မခံနုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္     သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ဒုဥကၠဌ ခူဦးရယ္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုထက္ အတူတကြ လက္တြဲနုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ကို တည္ေဆာက္လုိသည္ဟု ဆုိလုိက္သည္။

ခူဦးရယ္က “က်ေနာ္ကေတာ့ ၂၀၀၈ကိုလည္း မေဝဖန္ခ်င္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ သြားခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ပံုစံမ်ိဳးကိုပဲ ေျပာၾကတာ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ သူ႔ဟာမေကာင္းဘူး ကိုယ့္ဟာမေကာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ဆံုးမွာမဟုတ္ဘူး။ အားလံုး သေဘာတူ လက္ခံနုိင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုကိုပဲ က်ေနာ္တုိ႔ စဥ္းစားၿပီး ေရးဆြဲၾကတာေတာ့ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ ၂၀၀၈ ကိုေတာ့ က်ေနာ္ဘာမွ ေဝဖန္စရာမရွိပါဘူး” ဟုေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ျပည္ေထာင္ စနစ္ဆန္ၿပီး လက္မ       ခံႏုိင္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒု- ဥကၠဌ နုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

” ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရ ဒါေပမယ့္ အာဏာအမ်ားစုက ဗဟိုကပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း ဗဟိုကပဲ ခန္႔အပ္ေပးတယ္။ သမၼတက ခန္႔ယူတယ္ဆိုေတာ့ ဒါက တကယ့္ျပည္နယ္ဆိုတဲ့ဟာကအခြန္ပံုစံရွိေနေပမယ့္ အာဏာမရွိတဲ့ပံုစံမ်ိဳး။ အရင္းစစ္လိုက္ရင္ ဒါက ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ဆန္ဆန္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပံုလို႔ လက္မခံဘူး။” ဟု ေျပာသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ     ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

” ဒါက အဓိကေပါ့ေလ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္စနစ္ System တစ္ခု ဒါကေတာ့ ဘယ္လိုစုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ Structure ဘယ္ႏွစ္ျပည္နယ္ထဲ ဘယ္လိုစုဖြဲ႔ရမလဲဆိုတဲ့ကိစၥမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အကုန္လံုးလက္ခံလုိ႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ နုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ဖုိ႔ မလုိဘူးထင္တယ္။” ဟု KNU မွအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာသည္။

Comments

comments