၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ၌ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ က႑တြင္သာ ေကအဲန္ပီပီ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမည္

ဇူလိုင္လ ၁၁ ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပေနသည့္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႔ ခူးဦးရယ္ဦးေဆာင္ေသာ ေကအဲန္ပီပီက ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္လာစဥ္။
ဓါတ္ပံု-ခူးစိုးရယ္ဦး/ကႏၲာရဝတီတိုင္း(မ္)

ခူးစုိးရယ္ဦး

၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေကအဲန္ပီပီက အစုအဖြဲ႔မ်ား၏ က႑အလိုက္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမည္ဟု ေကအဲန္ပီပီ၏ ဒုဥကၠဌ ခူးဦးရယ္က ေျပာၾကားသည္။

“အားလံုးစုစည္းတဲ့အခါမွာ မပါႏိုင္ရင္ေတာင္မွ အစုအဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ဆင့္ခါ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရတာေပါ့”ဟု ခူဦးရယ္က ေျပာသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားလာ၍ တက္ေရာက္ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရေသာ္လည္း မည္သည့္က႑မ်ားကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးရမည္ကုိ ညီလာခံ ပထမေန႔တြင္ ခ်ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

ယခင္ကဲ့သို႔ေသာ ဖိတ္ၾကားမႈမ်ိဳးႏွင့္ မတူဘဲ ယခုတစ္ႀကိမ္၌ အစုအဖြဲ႔တြင္ က႑အလိုက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္ အစိုးရက စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယူဆသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

“၂၁ ပင္လံု ညီလာခံကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေတာ့မွ တက္လာရပါတယ္။”ဟု ခူဦးရယ္က ေျပာၾကားသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရယူထားႏိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားအဖြဲ႔က ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရိွသည္။

“အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ့ အာဂ်ဒါ အီလ္ရွဴးေတြနဲ႔ ေပးထားတဲ့အခ်က္ေတြက ေဆြးေႏြးခြင့္ တအားနည္းေနေတာ့ အဓိက ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရျဖစ္တဲ့ NLD အစုိးရကိုေတာ့ အားမလို အားမရျဖစ္တာေတာ့ အမွန္ဘဲ။”ဟု ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ စုိင္းနုိင္နုိင္ေထြးက ေျပာသည္။

နုိင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ ေပးထားခ်က္အရ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ အခန္းက႑မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ ေဆြးေႏြးမႈကို ယခုထက္ပိုထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ဟု စိုင္းႏုိင္ႏိုင္ေထြးက အႀကံဳျပဳသည္။

ယခင္ႏွစ္က နုိင္ငံေရမူေဘာင္ေရးဆြဲေရးအစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္း NCA မထိုးရေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အထမေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)အရ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီတြင္ က်င္းပလာခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ေကအဲန္ပီပီမွ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

Comments

comments