၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ ၁၄ ခ်က္ကို သေဘာတူလက္မွတ္ထိုး

ခူးစိုးရယ္ဦး

၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအႀကိမ္ညီလာခံအစည္းအေဝး၏ ၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ဇူလိႈင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ UPDJC မွ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္အား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံက်င္ပမည္ျဖစ္ၿပီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အေျခခံမူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္ နုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္ခ်မ္ေရညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိ္င္ ၁ အျဖစ္ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို ေရးထုိးနုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအၾကိမ္ သေဘာတူညီသည့္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္အပါအဝင္ စုစုေပါင္ ၅၁ ခ်က္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

“တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးက NCA ေရထုိနုိင္ေအာင္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံလုပ္ရျခင္ျဖစ္သည္အတြက္ မထိုးေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ာ ထိုးလာနုိင္ရန္ ကၽြန္မတို႔ ဆက္လက္ျပီ လက္တြဲေခၚႏုိင္ရန္ ညီလာခံအဆက္ဆက္ ျပဳလုပ္သြာမယ္။”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္ခ်မ္ေရညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လံု တတိယအၾကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ UPDJC အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ နုိင္ငံေရးအခန္းက႑မွ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္အား ေန႔လည္ ၁ နာရီခြဲမွ စတင္ကာ ည ၈ နာရီအထိ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၎တို႔ သေဘာတူလိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ နုိင္ငံေရး ၄ ခ်က္၊ စီးပြားေရး ၁ ခ်က္၊ လူမႈေရး ၇ ခ်က္ႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၂ ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အခ်က္တုိင္း၏ စကားလံုးအတိအက်ျဖစ္သည္။

UPDJC တြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ၿပီ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႔တုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အျမင့္ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။

“ဒီေဆြးေႏြးပြဲက က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြအတြက္ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္နည္းတယ္။”ဟု ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဖိုးရယ္က ေျပာသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ား နည္းလြန္းသျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ ညီလာခံတြင္ အခ်က္မ်ားမ်ား ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးရန္္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

Comments

comments