၂၆ ႏွစ္အၾကာ သိမ္းယူထားေသာ တပ္ေျမ အသံုးမျပဳပါက စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

ထ်ိဳးျမာ

၂၆ ႏွစ္ၾကာ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူရန္ လ်ာထားေျမေပၚတြင္ တပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦး တစ္စုံတစ္ရာေဆာက္လုပ္္ထားျခင္းမရိွသျဖင့္ အျမန္ဆုံးျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္ႏွင့္ NLD ျပည္သူ႕အစိုးရတို႔အား ေတာင္သူမ်ားက ေမတၱာပို႔သ ဆုေတာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ရိုးရာနတ္ထံ တိုင္တည္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဆုေတာင္းပြဲ အခမ္အနားကို မတ္လ၁၉ ရက္ေန႔၌ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ႏြားလဝိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေျမနီကုန္းေက်းရြာေျမာက္ဘက္ ေတာင္ယာကြင္းထဲတြင္္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ လ်ာထားေျမမ်ားကို မူလေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးေစရန္အတြက္ ေမတၱာပိုု႔ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမနီကုန္းေက်းရြာမွ ဦးျမတ္စုိးက ေျပာသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဓမၼဆရာမွ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ရိုးရာဘာသာစကားျဖင့္္ ဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ ကယားရိုးရာ ၾကက္ရိုးထိုးဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သိမ္းယူရန္ လ်ာထားေသာ အဆိုပါ အနီးအနားရိွ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၂၅၀) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ေျမဧက ၁၉၄ ႏွင့္ အမွတ္(၇) တပ္မေတာ္စစ္ေဆးရုံမွ ၁၅ ဧက စုစုေပါင္း ၂၁၉ ဧကကိုမူ ၅ ႏွစ္အၾကာ သိမ္းယူထားၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။

ယင္းသိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟုိေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါ စာျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံ မတ္လ ဒုတိယအပတ္က လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ တရားဝင္အခမ္းအနားျဖင့္ လြဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

ယင္းေျမယာကို တပ္မေတာ္မွ ေတာင္သူမ်ားထံ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တည္းက သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၅ ႏွစ္အၾကာမွ တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ေတာင္သူမ်ား ျပန္လည္ရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိွဳက စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား မူလေတာင္သူမ်ားထံသုိ႕ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္မွ ေသခ်ာစိစစ္ၿပီး ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရိွအစိုးရက သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမေတြကို မူရင္းလက္ငုတ္ ေတာင္သူေတြ ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ဝယ္အေရာက္ ရရိွေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳက မတ္ ၁၁ ေန႔၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ ယင္းအခမ္းအနားအတြင္း ေျပာၾကားထားသည္။

တပ္လ်ာထားေျမမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးရန္ ၾကက္ရုိးထိုးဆုေတာင္းရာတြင္ အလြန္ေကာင္းသည္ဟူေသာ အေျဖထြက္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ (ကယားရိုးရာ မိရိုးဖလာၾကက္ရိုးထိုးဆုေတာင္းျခင္းသည္ ၾကက္ရိုးမထိုးမီ ၾကက္ကိုကိုင္ၿပီး ဆုေတာင္း သံဓိဌာန္ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ ၿပီးလွ်င္ ၾကက္ရိုးအေပါက္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္းအဆုံးအေျဖကို ရယူသည္။)

တပ္လ်ာထားေျမမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ မွ ၁၉၁ ဧက ၊ BE တပ္မွ ၁၅၆.၂၈ ဧကႏွင့္ စုစုေပါင္း ၃၄၇.၂၈ ဧကရိွၿပီး ေျမနီကုန္းေက်းရြာ၊ ေထးပေလာ္ခူေက်းရြာ၊ လြယ္တမူေက်းရြာ၊ ကယန္းၾကတ္ခူေက်းရြာရိွ ရြာ ၄ ရြာမွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးေနေသာ ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments