၂ ႏွစ္တာ လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဘာ္ရယ္စိုးေဝႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဘာ္ရယ္စိုးေဝ

“ကယားျပည္နယ္က လူထုေတြ အမ်ားဆံုး တုိင္ၾကားတာကေတာ့ ေျမယာျပႆနာေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ အကူအညီေတာင္းခံတာေတြကေတာ့ လမ္း၊ တံတား ေဆာက္လုပ္ေပးဖုိ႔ အကူအညီေတာင္းတာေတြ လူထုေတြ အမ်ားဆံုး တင္ျပလာၾကပါတယ္။”လုိ႔ဆိုတဲ့ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဘာ္ရယ္စိုးေဝအား ၂ ႏွစ္တာ လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းျခင္း။

စူးမယ္ေမးျမန္းသည္။

ေမး။ ။ ဒီႏွစ္ ၄ လပိုင္းက်ရင္ ဆရာတုိ႔အေနနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးတာဟာ ၂ နွစ္ ျပည့္ေတာ့မယ္။ ဆိုေတာ့ ဆရာတုိ႔ အေနနဲ႔ ဒီ ၂ နွစ္အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ လႊတ္ေတာ္တက္တဲ့ ကာလမွာေတာ့ ေခတ္ကာလနဲ႔ ဆီေလွ်ာ္မႈရွိေအာင္ ျပည္သူအမ်ား လုံၿခံဳမႈရွိၿပီး အက်ိဳးရွိေစဖုိ႔ လက္ရွိ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္တာေတြ ျဖည့္စြက္တာေတြ ဖ်က္သိမ္းတာေတြ အသစ္ေရးဆြဲတာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ေမးခြန္းေမးျမန္းတာနဲ႔ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ နားရက္ကာလမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ ႔ မဲဆႏၵ နယ္ေျမထဲကို ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ ႔ အသံကို သိရွိနုိင္ဖုိ႔ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ ယူတာေတြ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို စုေဆာင္းတာေတြ လုပ္ပါတယ္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးဖုိ႔နဲ႔ စံခ်ိန္ စံညြန္း ျပည့္မီဖုိ႔ ကြင္းဆင္း၊ စိစစ္စစ္ေဆးတာေတြလည္း ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျပည္သူေတြအတြက္ ဆရာလုပ္ေပးခ်င္တဲ့လုပ္ငန္းေတြက ရွိၿပီး မလုပ္လုိက္ရတဲ့ ဟာမ်ိဳးေတြေရာ ရွိလား။ ရွိမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လုိဟာမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ မရွိတာလဲ ဆရာ။

ေျဖ။ ။ ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ေပးခ်င္ၿပီးေတာ့ မလုပ္လုိက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဘတ္ဂ်က္ အေျခအေနအရ မလုပ္ေပးႏိုင္ေသးတာပဲ ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ဒီလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္မွာ ဆရာ့အေနနဲ႔ ေမးခြန္းဘယ္ႏွစ္ခု ေမးျဖစ္ပါသလဲ။ ဘယ္လုိ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေမးပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္း အားလံုးက ၅ ခု ေမးထားပါတယ္။ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ၃ ခုနဲ႔ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္းက ၂ ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းေတြကေတာ့ အဓိက ေတာင္သူေတြအတြက္နဲ႔ ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ေမးထားပါတယ္။

ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းေတြက ကယားျပည္နယ္က ယာစိုက္ေတာင္သူေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိနဲ႔ ေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္ေအာင္ ဘယ္လို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမလဲဆိုတာကို သိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္း ေမးထားပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕မွာ နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေပးဖုိ႔ပါ အဲဒါက ေအာင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီးေမာ့ဆိုမွာ ဖြင့္မဲ့အစား လြိဳင္ေကာ္မွာ ဖြင့္ဖုိ႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္မွာ ေဆာင္ရြက္မွာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကေတာ့ အထူးသျဖင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေမးထားပါတယ္။ ၾကယ္ပြင့္မျပတဲ့ ေမးခြန္းမွာလည္း ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ကို ၿမိဳ႕အဂၤါအရပ္နဲ႔အညီ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔နဲ႔ အိမ္ယာကြက္သစ္ေတြ ေဖၚထုတ္ေပးဖုိ႔ City plan, Town plan စနစ္တက် ေရးဆြဲ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ ေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းေတြထဲမွာ ဘယ္နွစ္ခုေလာက္ ေအာင္ၿပီး မေအာင္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ား ရွိပါသလားရွင့္။ ရွိမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေမးခြန္းမ်ိဳးက မေအာင္တာလဲ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ေျဖ။ ။ လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၃ ခု ေမးပါတယ္။ ၂ ခုကေတာ့ ေအာင္ၿပီး ၁ ခု ကေတာ့ မေအာင္ပါဘူး။ မေအာင္တာကေတာ့ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ တည္ေဆာက္ေပးနုိင္ေရး ေမးခြန္းပါ။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔က လိုအပ္တဲ့ ေျမေနရာ အဆင္သင့္ မရွိေသးတဲ့အတြက္ မေအာင္တာပါ။ ေနာက္ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ မျပ ေမးခြန္း ၂ ခု ေမးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခုက ေအာင္ၿပီး ၁ ခုက မေအာင္ပါဘူး။ မေအာင္တဲ့ တစ္ခုကို လာမယ့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ လ်ာထားပါတယ္။

ေမး။ ။ ကယားျပည္နယ္က ျပည္သူေတြဟာ ဘာကို အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္မယ္လုိ႔ ဆရာ့အေနနဲ႔ ျမင္ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ေျဖ။ ။ ကယားျပည္နယ္က ျပည္သူေတြရဲ ႔ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္ဟာ ၿမိဳ႕ ၇ ၿမိဳ႕ပဲရွိၿပီးေတာ့ ေက်းရြာေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားစုက ေက်းလက္ေန ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားၿပီး ေမြးျမဴေရးကို တနိုင္တပိုင္လုပ္ကိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္ေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဲ ႔ ဆိုးက်ိဳးကိုလည္း ခံစားၿပီးတဲ့သူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းစြာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳႏိုင္ဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိက လိုလားေတာင့္တတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ႏွစ္အနည္းငယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစျပဳလာၿပီျဖစ္တဲ့ကာလအတြင္းမွာ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္လာတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာနုိင္တ့ဲအတြက္ မိသားစုတိုင္း ပိုၿပီး ေခ်ာင္လည္လာတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္း အခိုင္အမာနဲ႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ေဆာက္လုပ္လာၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မလုိ႔ ရြာသားအမ်ားစုက လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္းေတြ ၊ မီး၊ ေရ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္တုိင္း တင္ျပေတာင္းခံလာတာကို အမ်ားႀကီး ေတြ႔ရပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အဓိက လုိအပ္ၿပီးေတာ့ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးက ဒုတိယ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ လူထုေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ ႔ အခက္အခဲေတြကို ဆရာတုိ႔ကို တုိင္တာေတြ၊ အကူအညီေတာင္းတာေတြထဲမွာ ဘာေတြအမ်ားဆံုး ျဖစ္မလဲ ဆရာ။

ေျဖ ။ ။ ကယားျပည္နယ္က လူထုေတြ အမ်ားဆံုး တုိင္ၾကားတာကေတာ့ ေျမယာျပႆနာေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ အကူအညီေတာင္းခံတာေတြကေတာ့ လမ္း၊ တံတား ေဆာက္လုပ္ေပးဖုိ႔ အကူအညီေတာင္းတာေတြ လူထုေတြ အမ်ားဆံုး တင္ျပလာၾကပါတယ္။

ေမး ။ ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေမးခြန္းေမးတာ မဟုတ္ပဲ ျပည္သူေတြအတြက္ တျခား ဆရာတုိ႔ လုပ္ေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို ေျပာျပေပးနုိင္မလား။ ဆရာတုိ႔ လုပ္ေပးသြားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေက်နပ္ အားရမႈရွိလား။ ၂ ခုေလာက္ေျပာျပေပးပါရွင့္။ ဘယ္လို ဘာေၾကာင့္ ေက်နပ္အားရမႈ ရွိတာပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ျပည္သူေတြအတြက္ တျခား လုပ္ေဆာင္ေပးတာကေတာ့ အ.မ.က ေက်ာင္း တခ်ိဳ႕ေတြက ရံုးခန္းေတြအတြက္ ရံုးခန္းသံုး ဆက္တီ တစ္စံုစီေပးတာေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒါတံတား ဘုရားေက်ာင္းေရွ႕မွာ ကြန္ကရစ္လမ္းအတြက္ ဘိလပ္ေျမ ပံ့ပိုးေပးတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ေပးရေတာ့ ေက်နပ္အားရမႈ ရွိပါတယ္။

ေမး ။ ။ လက္ရွိ ျပည္နယ္ရဲ ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ေျဖ ။ ။ လက္ရွိ ျပည္နယ္ရဲ ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ KNPP ရဲေဘာ္ ၃ ဦးနဲ႔ အရပ္သား တစ္ဦး အသတ္ခံရတဲ့အေပၚ ဆရာ့အျမင္ေလးေျပာျပေပးပါဦး။ တရားမွ်တမႈေရာ ရွိတယ္လုိ႔ ျမင္ပါသလား။ အဲဒီအေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘယ္လိုေတြ ျဖစ္လာနုိင္ပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ တရားဥပေဒကေနၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သံုးသပ္ခ်က္ မေပးလုိပါဘူး။

ေမး ။ ။ NCA စာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျခား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြက စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္လာတာ တစ္ဖြဲ႔ၿပီး တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေနၿပီ။ ဆရာ့အေနနဲ႔ေကာ KNPPကို NCA စာခ်ဳပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို အႀကံျပဳလိုပါသလဲ။

ေျဖ ။ ။ NCA စာခ်ဳပ္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီးေတာ့ KNPP ရဲ ႔ မူနဲ႔ သေဘာထား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

Comments

comments