၈၈၈၈ ပုလဲရတု အထိမ္းအမွတ္ လိြဳင္ေကာ္တြင္ ျပဳလုပ္၊ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုုင္ စိုက္ထူမည္

၈၈၈၈ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုုင္တည္ထားရန္ လ်ာထားေသာေျမေနရာ(ဓါတ္ပံုု-ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုုင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ)

မူအက္စတာ

ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ နာရီစင္အနီးရွိ အ သံုးလံုးေက်ာက္တိုင္အနီးတြင္ ၈၈၈၈ ေက်ာက္တိုင္ကို တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

̏တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္က အခုဆိုရင္ ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ၿပီ၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၃၀ တုန္းက အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္၊ ၈၈၈၈ စိတ္ဓာတ္ကို မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြကို သိေစခ်င္တယ္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကိုလည္း ဒီစိတ္ဓာတ္ေတြ ေမြးေစခ်င္တယ္ ˝ ဟု ကယားျပည္နယ္ (၈၈﴿မ်ိဳးဆက္ျပည္သူ႔အင္အားစုမွ ဦးသက္ေနာင္ထြန္းက ေျပာသည္။

တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္သည့္ ေန႔ရက္ကို အစြဲျပဳၿပီး ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ တိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ (၈﴿ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၈၈၈၈ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဘာသာေပါင္းစံုစုေပါင္းၿပီး နံနက္ (၆းဝဝ﴿တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ခရစ္ေတာ္ဘုရင္ ကာသီျဒယ္တြင္ စုေပါင္းကာ မစာၦးတရားေတာ္နာယူခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဥတၱရာရံုေက်ာင္းတိုက္တြင္ ကုသိုလ္ျပဳ၊ ရဟန္းရွင္လူမ်ားကို ဆြမ္းကပ္ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့သည္။

၈၈၈၈ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုုင္တည္ထားရန္ လ်ာထားေသာေျမေနရာ(ဓါတ္ပံုု-ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုုင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ)

လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၈၈၈၈ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုင္တည္ေဆာက္ရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ကတည္းက ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ယခုႏွစ္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုင္ကို လာမည့္ကာလအနည္ငယ္အတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ဟုု ဆိုုသည္။

၈၈၈၈ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုင္ကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပထမဦးဆံုးတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယတည္ခဲ့သည္။  တတိယေျမာက္ ျဖစ္လာမည့္ အဆိုုပါ ေက်ာင္တိုုင္ကိုု လိြဳင္ေကာ္နာရီစင္အနီး အသံုုးလံုုးအထိမ္းအမွတ္ပန္းၿခံတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ တည္ထားသည့္ ပံုစံတူအတိုုင္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

၈၈၈၈ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုုင္တည္ထားရန္ လ်ာထားေသာေျမေနရာ(ဓါတ္ပံုု-ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုုင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ)

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အက်ိဳးဇူးတို႔ကို အျပည့္အဝမခံစားရေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔သည္ သူတို႔လိုလားေသာ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနမည္ျဖစ္သလို မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး၊ အၾကမ္းမဖက္ ႏိုင္ငံေရးစသည္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပန္းတိုင္မေရာက္မခ်င္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ကို သံဓိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားၾကၿပီးျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာေရာက္ (၈၈﴿မ်ိဳးဆက္ ျပည္သူ႔အင္အားစုမွ ၈၈၈၈ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး၏ သမိုင္းဝင္ဝိေသသဂုဏ္ကို ေမွးမွိန္ညိဳးႏြမ္းေအာင္ မျပဳလုပ္ၾကရန္ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္၊ ၂ဝ၁၈ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

Comments

comments