ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးပုံေပးနည္းကို အနည္းငယ္ေျပာင္းထား

ထ်ိဳးျမာ

လာမည့္၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပယ္မဲမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ မဲေပးပုံေပးနည္းကို ေျပာင္းလဲထားသည္ဟု ကယားျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရာရိွ ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“စာေတာ့မထုတ္ေသးဘူး။ မဲေပးပုံေပးနည္းကေတာ့ အခုေနာက္ပုိင္း ႀကိဳတင္မဲေတြေပါ့ေနာ။ ႀကိဳတင္မဲေတြအားလုံးကို မင္နဲ႔ပဲခ်စ္မယ္။ မဲရုံမွာလုပ္မဲ့ဟာေတြကေတာ့ တဆိပ္တုံးနဲ႔ပဲထုမွာ” ဟု ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲကာလ၌ ဆႏၵမဲလက္မွတ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး တံဆိပ္တံုးထုခဲ့လွ်င္ ပယ္မဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအတစ္ႀကိမ္တြင္ အမတ္ေလာင္းတစ္ဦးတည္းကို ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းေပၚလြင္ပါက တံဆိပ္တုံး တစ္ႀကိမ္ထက္ ပိုထုမိေသာ္လည္း ခိုင္လံုမဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၇ခုနွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမြမ္းမံသင္တန္းကို ဇန္နဝါရီလ (၂၃)ရက္ေန႕ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပရန္ရိွသည္ဟု သိရသည္။

“ဆရာတို႔ေနျပည္ေတာ္မွာ သင္တန္းသြားတက္ၾကမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ဆိုင္တဲ့ မဲေပးဆိုင္ရာ သင္တန္းကို သြားတက္မယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္းကေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေျခခံမဲစာရင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္အတြင္း ေၾကျငာေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ရိွ ကယားျပည္နယ္ ေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ “ မဲစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႔အတြက္ အားလုံးအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ။ မဲစာရင္းေတြက သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုေတြမွာ ျဖန္႔ဖို႔စီစဥ္ေနတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ မဲရုံအလုိက္ရပ္ေၾကးေတြမွာလည္းကပ္မယ္။ ပါတ့ဲေက်းရြာတုိင္းအားလုံးမွာလည္း မဲစာရင္းကပ္ေပးမယ္ ” ဟု ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္းကေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ရိွလူမွဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနွင့္ ေက်းရြာလူဦးေရနည္းေသာေၾကာင့္ မဲေပးမွဳဆိုင္ရာ အသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္နိုင္ေသးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ဝင္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Lain နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကယားျပည္နယ္တြင္ လစ္လပ္ေသာမဲဆႏၵနယ္မွာ ဖ႐ူဆိုုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာတြင္ျဖစ္သည္။

၎ေနရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဆူးရယ္၊ (ကယားလူမ်ိဳးစု ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရဒီပါတီ၊ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ) ေပါင္း ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဒီမိုကေရစီပါတီ ကု္ိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသဲရယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးရီးခ်က္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

မဲဆြယ္စည္းရုံခြင့္ကာလမွာ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔အထိျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဇန္နဝါရီလ (၂)ရက္ေန႔ ပါတီ/ တစ္သီးပုဂၢလ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း အေျခအေန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၄၉ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၅ဦးနွင့္ တိုင္/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၃၁ဦး စုစုေပါင္း ၉၅ဦးရိွသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

Comments

comments