ၿငိမ္းစုစီျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားေသာ ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူ ၃ ဦး၏ အမႈကို ပလပ္

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားကို ဇန္္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က လိြဳင္ေကာ္တရားရံုးသို႔ စီတန္းလွည့္လည္ကာ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ခ့ဲၾကရာတြင္ ဦးေဆာင္သူခဲ့သူ ၃ ဦးအား စြဲဆိုထားေသာအမႈမွ ရုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ကာ ၁၉ ရက္ေန႔၌ ေနာက္ထပ္ ဆႏၵျပ ဦးေဆာင္သူမ်ားကိုလည္း တရားစြဲဆိုေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ေန႔ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပလူစုလူေဝးအား ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ ဥကၠဌ ခူးတူရယ္၊ ကယန္းမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ခြန္းအသန္းႏွင့္ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌ ခြန္းဘီထူးတို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔က လိြဳင္ေကာ္တရားရံုးတြင္ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ၎အမႈအား ပလပ္ ရုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား ယာယီခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ လိြဳင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္မွလည္း လႊတ္ေျမာက္လာၿပီျဖစ္သည္။

လူ ၃ ဦးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ထပ္မံတရားစြဲရန္ ရံုးတင္စစ္ေဆးေနစဥ္ကာလအတြင္း အဆိုပါအမႈမ်ားကို ပလပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ၿငိမ္းစုစီျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံ လူ ၃ ဦးအား ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔က လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္သူ ေနာက္ထပ္ လူ ၅ ဦးကိုလည္း တရားစြဲဆိုမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။

အရပ္သားႏွင့္ KNPP တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေသဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနကို ျပည္သူထံ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီအသိေပးရန္၊ အေရးယူမႈအေျခအေနကို သတင္းထုတ္ျပန္ရန္၊ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွခဲ့သည္ဟု ခြန္းဘီထူးက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ေနာက္ထပ္ တႀကိမ္ သတ္ျဖတ္မႈ မျဖစ္ေအာင္ လူထုေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါ။ ျပည္နယ္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔အတြက္ အင္မတန္လိုအပ္တယ္။”ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္အား KNPP မွ အစိုးရထံ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညိွႏွိဳင္းေပးခဲ့အၿပီး အမႈအား ပလပ္ေပးျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ပူးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္အစရိွေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လူေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပည္နယ္အစိုးရထံသို႔ အခ်ိန္မေရြးလာေရာက္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ရက္ ၂၀ က်ခဲ့ေသာ လူ ၅ ဦးသည္လည္း မနက္ျဖန္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေျမာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားမွ အစိုးရမွ သေဘာတူထားေသာ အခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည့္အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္သြားျဖစ္ျဖစ္ကာ လူေသဆံုးမႈအေပၚ တရားမွ်တမႈေဖၚေဆာင္ေပးရန္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

အရပ္သား ၁ ဦးႏွင့္ KNPP တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေသဆံုးခဲ့မႈအေပၚ အမႈေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ လွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခ့ဲၾကေသာ လူငယ္ ၅ ဦးကို ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔၌ တရားရံုးက လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ဒဏ္ေငြ ၃ ေသာင္းခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားမွ ေငြဒဏ္လက္မခံဘဲ ေထာင္ဒဏ္ ရက္ ၂၀ က်ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ သည္ မည္သူမဆို သက္ဆိုင္ရာသို႔ အသိေပးတင္ျပျခင္းမရိွဘဲ စုေဝးျခင္း (သို႔မဟုတ္) စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ၃ လထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ၃ ေသာင္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

Comments

comments