ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕ု ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ ကယားျပည္နယ္

မူအက္စတာ

 ကယားျပည္နယ္ရိွ ေက်းရြာအုပ္စု ၂ ခုကို ၿမိဳ႕အျဖစ္   ​ေဖ​ေဖာ္​ဝါရီလ ၁၂ရက္​​ေန႔ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္သည့္ၿမိဳ႕မွာ နန္းမယ္ခံုၿမိဳ႕ႏွင့္ လိြဳင္လင္ေလးၿမိဳ႕တို႔ ျဖစ္သည္။

၎တို႔ကို ေက်းရြာအုပ္စုမွ ၿမိဳ႕အျဖစ္သို႔ေျပာင္းရန္ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ျပည့္စံုစြာဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲသို႔ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

နန္းမယ္ခံုၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕မကယန္း၊ ၿမိဳ႕မရွမ္း၊ ေခၚခုကယား၊ ေခၚခုရွမ္းစသည့္ ရပ္ကြက္(၄)ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး စုစုေပါင္း အိမ္ေျခ (၄၃၁)၊ အိမ္ေထာင္စု(၄၃၁)စု၊ လူဦးေရ(၂၂၈၇)ဦးေနထိုင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လိြဳင္လင္ေလးၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ေတဇ၊ ေအာင္သိႏိၵ၊ ေအာင္မဂၤလာစသည့္ ရပ္ကြက္ (၃)ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး စုစုေပါင္း အိမ္ေျခ(၆၅၅)၊ အိမ္ေထာင္စု(၆၉၅)စု၊ လူဦးေရ(၃၇၁၂)ဦး ေနထိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုသတ္မွတ္လိုက္ေသာ ၿမိဳ႕ ၂ ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္(၇)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕(၃)ၿမိဳ႕ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

Comments

comments