ႏိုင္ငံတဝန္း မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈ အနည္းဆံုးအျဖစ္ ကယားျပည္နယ္ရပ္တည္

လင္းသန္႔

၂ ႏွစ္အတြင္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ကယားျပည္နယ္သည္ မုဒိမ္းျဖစ္ပြားမႈ အေရအတြက္ အနည္းဆံုး ျပည္နယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ေဒသမ်ားအနက္ ကယားျပည္နယ္သည္ မုဒိမ္းမႈ ၁၄ မႈျဖင့္ ျဖစ္ပြားမႈ အနည္းဆံုေနရာ၌ ရိွခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ မုဒိမ္းမႈ စုစုေပါင္း ၄၉၉ မႈျဖင့္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးရပ္တည္ေနသည္။

ကယားျပည္နယ္၏ မုဒိမ္းမႈ အေရအတြက္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ မုဒိမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့မႈစုစုေပါင္း၏ ၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ ရိွသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၎၏ facebook လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ယေန႔ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ကယားျပည္နယ္၌ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၈ မႈႏွင့္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ မုဒိမ္းမႈ ၆ မႈ ျဖစ္ပြားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း မုဒိမ္းမႈစုစုေပါင္း ၂၅၀၅ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

Comments

comments