ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္အ၀ ပါဝင္ ခြင့္ရွိ

ေကာ္မိန္း

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည့္အေပၚ အရည္ခ်င္းရွိပါက ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာမက ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး    ဦးစိုင္းညႊန္႔လြင္က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာသည္။

“အမ်ိဳးသမီးေတြကို လမ္းဖြင့္ေပးသင့္တယ္။ လမ္းဖြင့္ၿပီးေတာ့ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးသင့္တယ္။ အရည္ခ်င္း ရွိတဲ႔အမ်ိိဳးသမီး ၁၀၀ရွိရင္ ၁၀၀လံုးပါဝင္လို႔ရတယ္။ အရည္ခ်င္းေပၚမွာပဲ သတ္မွတ္ခ်င္တယ္။ က်ေတာ့္အိုင္ဒီယာနဲ႔ေပါ့။ အရည္ခ်င္းရွိရင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနေသာ အစဥ္အလာမ်ားအရ အမ်ိဳးသားမ်ားက ႏိုင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မပါဝင္သင့္ေၾကာင္း ယူဆခ်က္မ်ားမွာ အတားအဆီးတခုျဖစ္ေနသည္။ ထို႕အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကို ကန္႕သန္႕ထားသည့္ အခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ကရင္နီအမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုးမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မမီးမီးက ေျပာသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာလည္း သမၼတ တို႕ဘာတို႕ ရာထူးေတြမွာဆိုလည္း စစ္ေရးအျမင္ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ဟာေတြက အဲဒါကလည္း အကန္႕သန္႕ အခြင့္းေရးလဲမေပး ”ဟု မမီးမီးကေျပာသည္။

transnational institute မွ ေရးသားထုတ္ျပန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ပဋိပကၡတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္သူ၊ အသက္ရွင္က်န္ ရစ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႕ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ျပႆနာမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ထိေရာက္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

“လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႀကမ္းဖက္မႈေတြေပါ့ေနာ္ ေအာက္ေျခကျဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ဟာေတြကို သူတို႔က သိေနရမွာေပါ့ေနာ္။ လူ     ထုေတြရဲ႕အသံကို အျမဲတမ္းနားေထာင္ၿပီးေတာ့ ေျပာေပးဆိုေပးႏိုင္တာလည္း ဒါအရည္အခ်င္းတစ္ခုပဲ။ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္တဲ႔သူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးႏိုင္တဲ႔သူ အဲ႔လိုဟာကိုေျပာတာပါ” ဟုမမီးမီးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္     လည္းေကာင္း၊ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာေထာက္ပံံ႔သူ ၊ ပံ႔ပိုးသူ အျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ သက္ေသ    အျဖစ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။

ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ား အရလည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တြင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားက ပါဝင္ခြင့္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ပါဝင္နိုင္ေရး ေတာင္းဆိုေနရသည္ ဟု အမ်ိဳးသမီးအေရးလုပ္ရွားသူ       ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဒၚနန္းရွန္ကေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုပါဝင္ႏုိင္ရန္ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာပါဝင္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *