ႏိုင္ငံံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း သုံးသပ္ခ်က္

ခူးၾကဴးဖဲေကး (ကရင္နီအမ်ိဳးသား) ေရးသားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း ခရီးစဥ္ကို ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ – ကယားျပည္နယ္ (National League for Democracy –NLD) ပါတီ၀င္မ်ားနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔က ယခု စကားဝိုင္းက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ လူအင္အားစုေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ပထမအပတ္ကတည္းကပင္ စတင္ၿပီ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ယခု ခရီးစဥ္ဟာ လွ်ိဳ၀ွက္ၿပီးစီစဥ္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္တစ္ခုလို ယူဆလို႔ရတဲ့အခ်က္ေတြရိွေနပါတယ္။ ဒီအေျခခံစဥ္းစားခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြက္ အခ်ိန္နီးကပ္မွ ထုတ္ျပန္တဲ့ အေပၚမွာမူတည္ၿပီး သုံးသပ္တဲ့ အေျခခံအခ်က္ပါ။ 
တဖက္မွာလဲ လွ်ိ၀ွက္တဲ့ ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္ သတင္းေပါက္ၾကားမႈေတြလဲ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပဲ သူရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ကိစၥႀကီးတစ္ခုက ၂၀၁၂ မွာကတည္းက အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး ယူထားတဲ့ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(Karenni National Progressive Party-KNPP)ရဲ႕ ရဲေဘာ္သုံးေယာက္နဲ႕ အရပ္သား တစ္ေယာက္ကို နယ္ေျမအေျခစိုက္ ခလရ (၅၄) တပ္က သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းကိစၥတစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။

သူရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း ေျဖရွင္းစရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ဝိဝါဒကြဲျပားမႈေတြကို မျဖစ္မေန ေပၚေပါက္လာေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ခဲ့သလားဆိုတာကိုေတာ့ က်ဴးလြန္တဲ့လုပ္ရပ္အေပၚမွာပဲ လူထုက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီသား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ထပ္ ဝိဝါဒကြဲျပားေစတဲ့ ေရခံေျမခံအယူအဆေတြကေတာ့ KNPP ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈျဖစ္ေသာ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပညာရွင္မ်ားပါဝင္လွ်က္ ခုံ႐ုံးတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔ ျဖစ္တယ္။

ထိုနည္းတူစြာပဲ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကလဲ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (National Reconciliation and Pecae Center – NRPC)က တဆင့္ တပ္ကို အေၾကာင္းၾကားထားၿပီျဖစ္လို႕ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သီးသန္႕ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေလ့လာစုံစမ္းမယ့္ အလုပ္အဖြဲ႕က လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလို႕ေျပာတယ္။ ဒါက သီးသန္႕လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားကို ျပျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တဖက္မွာကေတာ့ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရႈိက ႏွစ္ဖက္အင္အားစုျဖစ္တဲ့ တပ္ႏွင့္ KNPP ရဲ႕ စုံစမ္းမႈ၊ သက္ေသခိုင္မာမႈတို႕ကို ၎ထံသို႕တင္ျပၿပီး ၎မွ NRPC သို႕ ဆက္လက္တင္ျပသြားမယ္လို႕ တရား၀င္ထုတ္ေျပာထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလဲ ဝိဝါဒ ေထြးျပားစရာေတြပါပဲ။

ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္ယႏၲရားရဲ႕ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူက ဘက္လိုက္မႈမရွိတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ပါ့မွာလား ဆိုတာကေတာ့ စိန္ေခၚစရာေမးခြန္ျဖစ္လာပါၿပီ။ ဒါကလဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ေထြးျပားမႈေတြျဖစ္ေစသလို ၊ စိန္ေခၚမႈႀကီးႀကီးမားမားလဲ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ေညာင္ျမစ္တူးရင္ ပုတ္တင္ဥေတာ့ ေပၚပါလိမ့္မယ္။

ဒီလို ျပႆနာေတြ တစ္ေထြတစ္ပိုက္နဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ စကားဝိုင္းကို စတင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက မလိုလားသူေတြရဲ႕ ယာလည္း ညက္ေစ၊ ၾကက္လည္း ေမာေစဆိုတဲ့ ကစားကြက္လား ဆိုတာကိုေတာ့ လူထုက အေျဖထုတ္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဒသလူငယ္ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းကို ၿခံဳငုံသုံးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၆ ခုနဲ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႕ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။

၁။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးၾကပါတယ္လို႕ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကည့္တဲ့ တရားမွ်တေရးကေန တစ္ဆင့္ နားလည္မႈတည္ေဆာက္တ့ဲ လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ဖို႕ အဖြဲ႕အစည္း နဲ႕ ဘက္ေတြမ်ားတဲ့အတြက္ လူငယ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈကို ျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ေရွ႕တန္းတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။

တဖက္မွာလည္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ အသက္ႀကီးလာတဲ့လူေတြဟာ တသက္လုံးကိုင္စြဲလာတဲ့ အယူအဆကို မစြန္႕လြတ္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမ်ိဳးနဲ႕ သတိေပးေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတာက ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ တန္းတူေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႕လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးတဲ့ အေနအထားမရွိခဲ့ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေဒသအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ သရဖူးမေဆာင္တဲ့ လူထုၾကည္ညိဳမႈရရွိထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမရွိတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္ပြဲၾကားက ေမြးထုတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြကို နားလည္မွသာ ယွဥ္တြဲေနႏိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႕ သုံးသပ္မိပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ခုခံေတာ္လွန္ေရးဟာ လူပုဂၢိဳလ္ကိုယ္မ်ားနဲ႔ ျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားမဟုတ္သလို လူနည္းစုအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားလည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ တန္းတူေရးအတြက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ တန္းတူေရးကေနတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မႈစနစ္ကို သြားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေတြျဖစ္တဲ့ အာဏာခြဲေဝျခင္း၊ အခြန္ဘ႑ာခြဲေ၀ေရး ၊ လူနည္းစုလႊတ္ေတာ္ေရးရာမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အာဏာဝိေသသ ပိုင္းျခားျခင္းမ်ားကိုေတာ့ ထည့္သြင္းမွတ္ခ်က္ျပဳျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ KNPP ရဲေဘာ္တပ္သား သုံးဦးႏွင့္ အရပ္သားတစ္ဦးေသဆုံးမႈကိစၥ၊ ရွားေတာၿမိဳ႕မွာ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္တည္ေဆာက္မယ့္ တာတေမာ သံလြင္တံတားကိစၥ ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးမွ တဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အခန္းက႑ေမးခြန္းမ်ားကိုေတာ့ ေျဖဆိုျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

၂။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး

ယခုေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႕၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ တာ၀န္သိစိတ္ နဲ႕ တာ၀န္ယူမႈရွိရန္ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္အေပၚမွာပဲ အဓိကေဇာင္းေပး အဆိုျပဳသြားပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဘက္ႏွစ္ဘက္မွ မွ်တတဲ့ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ျဖစ္ဖို႕ လိုအပ္သည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ မွ်တတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆအမွာ အေပးနဲ႕ အယူကိုသာ စဥ္းစားေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ တာ၀န္ခံမႈနဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ စိတ္ဓာတ္ရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ျခဳံငုံသုံးသပ္ရမယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တမႈရွိရန္၊ တာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိန္၊ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုသာ မွတ္ခ်က္ျပဳသြားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ရပ္၀န္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ကိစၥကိုေတာ့ ထည္႕သြင္းေျပာဆိုသြားျခင္းမရွိပါဘူး။

၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အခန္းက႑

ယခုေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အစိုးရက တာ၀န္ရွိတဲ့လူေတြဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆိုးေမြး၊ ေကာင္းေမြးကို လက္ခံႏိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အဓိက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႕ ဆိုတဲ့ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္မွာက်ေတာ့ လက္နက္ကိုင္ၿပီ လက္နက္အားကိုးလာတဲ့ လူေတြဟာ စိတ္ဓာတ္ပိုင္အရ လက္နက္စြန္႕လႊတ္ဖို႕ မလြယ္ကူဘူဆိုတဲ့ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ိဳးကိုသာ ေျပာသြားပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိစၥရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈေတြကိုသာ အနက္ဖြင့္ျပသြားပါတယ္။ ဒီအခန္းက႑မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႕ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခန္းက႑ကသာ အဓိကက်တဲ့ အကၡရာဆိုတဲ့ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္ကို ဦးတည္ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ျပည္သူလူထုသည္ အမ်ားစုျဖစ္သည္႕အတြက္ ျပည္သူေတြပါ၀င္မႈကေနသာ ေျပာင္းလဲသြားမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဦးစားေပးေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ျပည္သူလူထုအေရးကိုသာ ဦးစားေပးတဲ့ ေယဘုယ်အခ်က္ကိုသာ ေျပာဆိုသြားၿပီး အဓိကက်တဲ့ တိုင္းရင္းသားအေရးကိုေတာ့ ေျပာဆိုသြားခ်င္းမရွိပါဘူး။

၄။ NCA ႏွင့္ NRPC

ယခုေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိျခင္းမွာ အမုန္းတရားေၾကာင့္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ အမုန္းတရားမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ဟူသည္ လမ္းေၾကာင္းကို အသာေပးေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ထိုေနာက္ NCA စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ လူထုပါ၀င္ဖို႕အေရးႀကီးေၾကာင္းလူထုပါ ၀င္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာဆိုသြားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက်တဲ့ အေျခခံအခ်က္မွာ နားေထာင္တတ္ရမယ္၊ လက္ခံတတ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

၅။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာအခန္းက႑မ်ားတြင္ ပိုမိုအားထုတ္ေရးႏွင့္ မိဘမ်ားမွလည္း အားေပးအားေႁမွာက္ျပဳသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို တိုက္တြန္းေျပာဆိုသြားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခန္းက႑မ်ားအပါအ၀င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိ္ုင္ေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင့္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုသြားပါတယ္။

၆။ တိုင္းရင္းသားစာေပေရးရာကိစၥ

ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစာေပေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႀကိဳပမ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈတို႕ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ႀကိဳပမ္းမႈမ်ားကို အတိအလင္းေျပာဆိုသြားမႈေတြလဲရွိပါတယ္။
အထက္ပါ အခ်က္ ၆ ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္ထု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာစကားဝိုင္းကေန အဓိကက်တဲ့ ေပၚလစီခ်မွတ္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ သုုံးသပ္ခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ စကားဝိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း က႑အသီးသီးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနသည္႕ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္မႈႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို တင္သြင္းႏိုင္မႈ အားနည္းသည္ဟု သုံးသပ္မိပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္သည္ တိုင္းရင္းသားအေရးအရာအခန္းက႑ကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္မႈ အားနည္းသည္ဟု သုံးသပ္မိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္မီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေတာက္ေလာင္ေနရျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားဆိုင္ရာ အခန္းက႑ကိုလစ္လ်ဴျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးလို႕ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ တေယာက္အေနနဲ႕ ေျပာရင္ လိမ္ရာက်ပါလိမ့္မယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခန္းက႑သည္ ေယဘုယ် သုံးသပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ရွိေပမယ့္ ထပ္မံၿပီ အေသးစိပ္သြားရမယ့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အသံပါ၀င္ႏိုင္မႈရွိႏိုင္ဖို႕ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ကို လက္ခံရရွိမွသာလွ်င္ ျပႆနာရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ မရရွိရျခင္းမွာ အသြင္သ႑ာန္မတူတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အသံကို လစ္လ်ဴျပဳထားျခင္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႕ သုံးသပ္ရပါလိမ့္မယ္။

 

Comments

comments