ႏုိင္ငံေရးအသိပညာႏုိးၾကားေစမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ပညာေရးစနစ္တြင္ ထည့္သြင္းေစလုိ

မူအက္စတာ

လူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးအသိပညာ တုိးပြားလာေစရန္အတြက္ ပညာေရးစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာႏိုးၾကားေစသည့္ဘာသာရပ္မ်ား ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ကရင္နီလူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပင္မ (KSWDC)မွ ျပည္တြင္းစီမံကိန္းတာဝန္ခံ ကိုဗညားက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးအသိပညာမရွိခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းတြင္ ျပည္သူမ်ားကုိအလုပ္အေကြ်းျပဳလုပ္ေပးမည့္ မူဝါဒေရးဆြဲရန္ အသိတရားအားနည္းေစသည္ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

“ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ဖြံၿဖိဳးမွ ႏိုင္ငံကိုဘယ္လိုတည္ေဆာက္မယ္ ဘယ္လို မူေပၚလစီေတြခ်မွတ္မလဲ က႑အစုံမွာလဲ ဘယ္လိုမ်ိဳးလုပ္မလဲ ျပည္သူေတြကို ဘယ္မ်ိဳးအလုပ္အေကြၽးျပဳမလဲ၊ မတူကြဲျပားမႈေတြကို ဘယ္လိုအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လို႔ရမလဲ စတဲ့အရာေတြကို သိလာမွာပါ။”ဟု ကိုဗညားက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတြင္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ရွိရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးအျမင္မရွိပါက အရာရာေနာက္က်က်န္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ဘာသာရပ္ကို ကေလးဘဝတည္းက အစပ်ိဳးထားႏိုင္ရင္ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူျဖစ္သည့္ ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

“ကေလးဘ၀ကစၿပီး အစပ်ိဳးထားေပးႏိုင္ရင္ ေကာင္းတာေပါ့ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္စိတ္ လူမ်ိဳးကိုခ်စ္စိတ္ေတြ႐ွိမယ္မူလတန္းဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့စကားလုံးေတာ့ သုံးဖို႔မလိုအပ္ဘူးလို႔ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခခံအခ်က္ေတြ၊ ေန႔စဥ္သုံးစကားပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ထည့္သြင္းႏိုင္ရင္ေကာင္းမယ္္” ဟု ဦးစိန္၀င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ပညာေရးစနစ္တြင္ရွိေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘာသာရပ္မ်ားကို တြဲဖက္ဘာသာရပ္အျဖစ္ရွိထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ သီးသန္႕ခန္႕အပ္ထားသည့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားမရွိသည့္အတြက္ သင္ၾကားမႈမွာ ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း၊ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားေနသည့္ ဆရာမ်ားက သင္ေပးရန္လည္း အခ်ိန္မရွိေၾကာင္းကုိ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *