ႏုိင္ငံျခားပညာသင္ဆု (Scholarhsip)တုိ႔မည္သည္ (အပုိင္း – ၁)

ခူးၾကဴးဖဲေကး (ကရင္နီအမ်ိဳးသား) ေရးသားသည္။

မိမိကုိယ္တုိင္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္မွာ ယခင္က ေနထုိင္ခ်ိန္တြင္မူ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္သားဘ၀ကုိ အင္မတန္မွ လိွ်ဳ႕၀ွက္နက္နဲတဲ့ ပုစၦာတစ္ခုအေနနဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ဖူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားပညာ သင္သားဘ၀ဆုိတာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရတစ္ခုထက္မပုိတဲ့ စိန္ေခၚမွဳ သက္သက္ပါပဲ။

ေရွးယခင္ကပင္ စာေရးသူတုိ႔ျပည္နယ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္ေတြက ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တဲ့ လူငယ္ေတြကုိ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ၿပီး တခ်ိန္က်ရင္ ျပည္နယ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ၊ ျပည္နယ္ရဲ႕ တုိးတက္ေရးေတြကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳေစခ်င္ခဲ့တာေတြကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္လုိ႔ေျပာရင္ သိပ္ကုိေယဘုယ်ဆန္ပါတယ္။ အရပ္အေျပာေတာ့ စေကာ္လာရွစ္ေပါ့။ ဒီေကာင္ရဖုိ႔ဘာေတြလိုအပ္မလဲ။ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကသြားရမလဲ။ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ရမလဲဆုိတာေတြက ေတာ့ သိပ္ကိုရႈပ္ေထြးလွတဲ့ အရာတစ္ခုလို႔ျမင္ၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္သြားတယ္ဆုိတာက မိမိဘ၀ရဲ႕ တုိးတက္ရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ဖန္တီးယူတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ဟာ အလြတ္က်က္၊ အလြတ္ေျဖတဲ့ ပညာေရးတစ္ခု အဆင့္သာရွိၿပီး နားလည္တတ္ကြ်မ္းမွဳကုိ စစ္ေဆးတဲ့အေနအထားမွာ မရွိပါဘူး။ ဘြဲရၿပီး အလုပ္မေပးႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြကုိ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္သြားဖုိ႕ စာေရးသူအေနနဲ႕ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ နုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ သြားျခင္းအားျဖင့္ မတူညီတဲ့ယဥ္ေက်းမွဳေတြ၊ စိန္ေခၚမွဳေတြ၊ ေလ့လာမွဳအသစ္ေတြနဲ႕ မတူညီတဲ့ အသိုင္းအ၀ုိင္းအသီးသီးေတြရဲ႕ ဓေလ့ေတြကုိ ေလ့လာႏုိင္တာမုိ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္လုိ႕ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ အေျခခံအက်ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံေတြ ၊ တုိးတက္ၿပီးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ သင္ခန္းစာေတြ၊ စာေပေတြကုိေလ့လာၿပီး ျပန္လာက်ရင္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရဲ႕ တုိးတက္ေရးအပါအ၀င္ ေခတ္သစ္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား လွဳပ္ရွားမွဳေတြမွာ ျပန္လည္ဦးေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႕ အဓိကရည္ရြယ္ပါတယ္။

ဆုိေတာ့ဟုတ္ၿပီ။ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္သြားဖုိ႕ ဘာေတြ လုိအပ္မလဲ။ ဘာေတြျပင္ဆင္သင့္သလဲ။ ဘာေတြကုိႀကိဳတင္ ေလ့လာသင့္လဲဆုိတာကုိ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ရွင္းလင္းခ်ျပပါမယ္။

ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္

စာေရးသူကုိယ္တုိင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိမိတာက ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ဆုိတဲ့ အယူအဆကုိ စိန္ေခၚမူႀကီးတဲ့ အယူအဆတစ္ခုလုိ႕ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ဆုိတာ အဂၤလိပ္စာ အရမ္းေကာင္းေနတဲ့သူေတြ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕႔အႀကဳံ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့သူေတြသာ ရေလ့ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆအမွား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအယူအဆကုိ ေမ့့ပစ္လုိက္ဖုိ႕ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာနုိင္ငံပညာေရးစနစ္အေနနဲ႕ အဂၤလိပ္စာကုိ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အခ်ိဳ႕ကုိ နားလည္ၾကေပမဲ့ ျပန္လွန္ ေျပာဆုိတဲ့ေနရာမွာက်ေတာ့ အားနည္းၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း အဂၤလိပ္စကား မေျပာတဲ့အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာပဲ ေနထုိင္ၾကလုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသြားတက္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ စကားေျပာတဲ့ အေလ့အထရွိရင္ အားလုံးက အဆင္ေျပသြားၾကတာပါပဲ။

ဒီမွာ ေနာက္ထပ္လြဲမွားတဲ့အယူအဆက အသံထြက္ပီသမွဳျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြစုိးရိမ္စိတ္က အဂၤလိပ္စကားကုိ ပီေအာင္မေျပာႏုိင္ရင္ အဆင္မေျပဘူးလုိ႔ယူဆၾကတဲ့ စုိးရိမ္စိတ္ရွိၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒုတိယဘာသာစကားတစ္ခုကို သင္ယူတဲ့ေနရာမွာ အသံထြက္ကုိေတာ့ ပီသေအာင္ မေျပာႏုိင္ၾကတာကုိေတာ့ စုိးရိမ္စရာတစ္ခုလုိ မျမင္ေစလုိပါဘူး။ အဓိကက ေလွ်ာက္ဖို႕ပါပဲ ။ စေကာ္လာရွစ္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ တင္ႏုိင္ဖုိ႕က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မွဳအပုိင္းကုိေတာ့ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ဆုံးျဖတ္မွာျဖစ္တာမုိ႕ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ စိတ္၀င္စားတဲ့လူငယ္ေတြအေနနဲ႕ ေလွ်ာက္လႊာကုိ တင္သင့္ပါတယ္။

စေကာ္လာရွစ္ေလွ်ာက္တဲ့ေနရာမွာ ဘာေတြလုိအပ္လဲလုိ႔ေမးရင္ အဓိကလုိအပ္တာက အဂၤလိပ္စာအေျခခံ တတ္ကြ်မ္းမွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ စေကာ္လာရွစ္ေလွ်ာက္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကေတာင္းတာက IELTS နဲ႕ TOFEL အမွတ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ IELTS မွာ ၇ မွတ္နဲ႔ TOFEL မွာ အမွတ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာလဲေရြးခ်ယ္စရာရွိပါေသးတယ္။ ေက်ာင္းေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရမွတ္ေတြကလဲ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုတူညီမွဳမရွိျပန္ပါဘူး။ မိမိေရြးခ်ယ္တဲ့ စေကာ္လာရွစ္ေပၚမူတည္ပါတယ္။ IELTS နဲ႕ TOFEL ဆုိတာကလဲ အေျခခံအဂၤလိပ္စာ 4 Skillsကုိပဲ အဓိကေမးတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ျခင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အြန္လုိင္းမွာလဲ ဆရာေမာင္ေမာင္၀မ္းက ပုိ႔ခ်တဲ့ အဂၤလိပ္စာေလ့လာမွဳေတြ ေလ့လာရင္လဲ အဆင္ေျပပါတယ္။ အြန္လုိင္းမွာ MaungmaungWan (၀ါ) Maungmaungone လုိ႕ ရုိက္ရွာၿပီးလည္း ေလ့လာလုိ႕ရပါတယ္။ လိြဳင္ေကာ္မွာဆုိရင္လဲ Levelup/ J & K / ခုိင္ၿဖိဳးတုိ႔လုိ ေနရာေတြမွာလည္း ေလ့လာလုိ႔ရႏုိင္ပါေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုေကာင္းတာက ဒီးေမာ့ဆုိ ဆယ္သဲေက်ာင္းမွာလည္း E- pod နဲ႔ သင္ၾကားမွဳေတြလုပ္ေပးေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ အဲ့မွာေတြ အဓိက ေလ့လာလုိ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ အျခားေသာ အဂၤလိပ္စာမလုိအပ္တဲ့ စေကာ္လာရွစ္ေတြလဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာ Australia Award/ Fulbright တုိ႕အျပင္ သံရုံးေတြကေပးတဲ့ Social / Cultural exchange စေကာ္လာရွစ္ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာ စေကာ္လာရွစ္ေတြကေတာ့ ေက်ာင္းနဲ႕စေကာ္လာရွစ္မတူပဲ သီးသန္႔ေလွ်ာက္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေက်ာင္းမွာ ၀င္ခြင့္ရေပမယ့္ ပညာသင္ဆုမရပဲ ျဖစ္ေနတတ္တာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ စေကာ္လာရွစ္ကေတာ့ ေယဘုယ် ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါမယ္။ ပညာသင္ဆုေပးတဲ့အဖြဲ႕က ေပးတာနဲ႔ေက်ာင္းေတြက ေပးတာဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိတတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ Admission Letter နဲ႕ တြဲေလွ်ာက္ရတဲ့ စေကာ္လာရွစ္ေတြလည္းရွိသလုိ စေကာ္လာရွစ္ေပးတဲ့အဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေက်ာင္းေလွ်ာက္ေပးတဲ့ ပညာသင္ဆုေတြလည္း ရွိပါတယ္။ စေကာ္လာရွစ္ ေပးတဲ့ေနရာမွာ အျပည္႔ေပးတဲ့ စေကာ္လာရွစ္ရွိသလုိ တစ္၀က္ ဒါမွမဟုတ္ ၇၅ ရာခုိင္းႏွဳန္းသာေပးတဲ့ စေကာ္လာရွစ္ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ အျပည္႔ရရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။ မိဘဖက္ကလည္း တတ္ႏုိ္င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္၀က္ ဒါမွမဟုတ္ ၇၅ ရာခုိင္းႏွဳန္းရရင္လည္း အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပည္႔ရတဲ့ စေကာ္လာရွစ္မ်ိဳးကုိေတာ့ ပုိေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဒီစေကာ္လာရွစ္ရဲ႕ ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္မွဳေတြ၊ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မွဳေတြၿပီးရင္ေတာ့ ပညာသင္ဆု ေလ်ွာက္လႊာကုိ တင္ရမယ့္အပုိင္းကုိ ေရာက္ရွိသြားပါၿပီ။ ဒီေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုလုံးရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ စာစီစာကုံးေခၚ Essay  ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာစီစာကုံးမွာ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံေတြ၊ မိမိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြအပါအ၀င္ မိမိဘ၀အေၾကာင္း မိသားစုအေၾကာင္းကုိ ေရးရမယ့္ အပိုင္းျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒီမွာ အဓိကကေတာ့ မိမိကဘာေၾကာင့္ တက္ခ်င္ရတာလဲ၊ မိမိရဲ႕အသုိင္းအ၀ုိင္း၊ မိမိရဲ႕ျပည္နယ္၊ မိမိရဲ႕လူမ်ိဳးအတြက္ ဒီေက်ာင္းၿပီးရင္ ဘာေတြျပန္လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မလဲ ဆုိတဲ့ရႈေထာင့္ကေရးရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းတဲ့ အေနအထားမွာရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕စေကာ္လာရွစ္ေတြကေတာ့ စာစီစာကုံးမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ပညာသင္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳး The statement of Purpose ကုိ ေတာင္းပါတယ္။ ဒီဟာကလည္း အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြအပါအ၀င္ တခ်ိဳ႕ေသာ လူမွဳအသိုင္းအ၀ုိင္း အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ဖူးမယ္ဆုိရင္ပုိၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရဖို႔ အားေကာင္းတဲ့ သေဘာမွာရွိပါတယ္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္တဲ့ေနရာမွာ ေနာက္တစ္ခ်က္လုိအပ္တာက ကုိယ့္ကုိေထာက္ခံေပးတဲ့သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံစာေခၚ Recommendation Letter ရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ကိုယ့္အဖြဲ႕ဦးေဆာင္သူေတြ၊ ေက်ာင္းကဆရာေတြ၊ အလုပ္ရွင္ေတြက ေထာက္ခံစာေပးလုိ႔ရပါတယ္။ ဒီကိစၥက အင္မတန္မွ ေခါင္းရႈပ္တဲ့ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သလုိ ၊ ေထာက္ခံစာေတာင္းရမွာ အားနာရတဲ့သေဘာမွာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အားမနာဖုိ႔ ထပ္ခ်ပ္သတိေပးလုိပါတယ္။  ေထာက္ခံစာေရးသူေတြအတြက္ နာရီ၀က္ဒါမွမဟုတ္ တစ္နာရီေလာက္အခ်ိန္ေပးၿပီ ေရးရင္ေတာင္ရႏုိင္တာမုိ႔ ဆရာေတြ၊ အလုပ္ရွင္ေတြ၊ အဖြဲ႔ဦးေဆာင္သူေတြကုိ ေတာင္းဖို႔မရွက္ပါနဲ႔၊ အားမနာပါနဲ႔။ အဓိက ေထာက္ခံစာမွာလုိအပ္တာက အဖြဲ႕အစည္းရဲ႔တံဆိပ္ေတြ၊ ေက်ာင္းမွာဆုိရင္ ေက်ာင္းတံဆိပ္တုံးပုံစံမ်ိဳးပါရင္ေတာ့ ပုိတရား၀င္မွဳရွိပါတယ္။ ဒါကိုလည္း သတိခ်ပ္ေစလုိပါတယ္။  အနည္းဆုံး ေထာက္ခံသူႏွစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားဆုံးေထာက္ခံသူ သုံးေယာက္ကုိ ေထာက္ေလ့ရွိပါတယ္။

စေကာ္လာရွစ္ေလွ်ာက္တဲ့ေနရာမွာ ထပ္မံလုိအပ္တာက မိမိရဲ႕ ဘ၀အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မွဳျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကုိဆုိလုိတာပါ။ Curriculum Vitae (CV) လုိ႔ အမ်ားေခၚၾကတဲ့ ဘ၀အေၾကာင္းကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ဖူးတာေတြ၊ ပရဟိတ လုပ္ဖူးတာေတြကုိ ခုႏွစ္၊ ရက္လ၊ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ေဖာ္ျပႏုိင္ဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။ မိမိလုပ္ဖူးတဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကဳံနဲ႕ ဘာသာရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားရင္ ပုိမိုရႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္သာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ CV ေဖာင္ေရးသားနည္းေတြကုိ အြန္လုိင္းမွာ WWW.PERFECTCVFORM.COM မွာလဲ နမူနာ ၾကည္႔ရႈႏုိင္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီးၿပီဆုိရင္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးအဆင့္က ေနာက္တစ္ဆင့္ပါ။ အင္တာဗ်ဴးေျဖတဲ့အထိ ပါရင္ေတာ့ အေျခအေနေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ေနာက္ဆုံးရက္သတ္မွတ္ခ်က္ Deadline မတုိင္ခင္ အၿပီးသတ္တင္ႏုိင္ဖို႕အေရးႀကီးပါတယ္။

စေကာ္လာရွစ္နမူနာမ်ား

စေကာ္လာရွစ္ေဖာင္ေတြကုိ ဘယ္မွာေလ့လာလုိ႔ရႏုိင္မလဲ၊ ဘယ္မွာရွာႏိုင္မလဲဆုိတာက လူငယ္ေတြၾကားမွာ အဓိကျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံမွာက်ေတာ့ www.myanmarstudyabroad.org မွာ သြားေရာက္ၾကည္႔ရႈ တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေက်ာင္းနဲ႔ ပညာသင္ဆုေတြကုိ ေဖာ္ျပထားေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ဒုတိယ ေရြးခ်ယ္မွဳတစ္ခုအေနနဲ႕ အိမ္နီးနားႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထုိင္းတုိ႔မွာဆုိရင္လည္း ေက်ာင္းကသီးသန္႔ေပးတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ Chulalongkorn / Chianmgai university တုိ႔လုိဆုိရင္ ထုိင္းမွာ အဆင့္အတန္းေတာ္ေတာ္မွီသလုိ ျမန္မာနုိ္င္ငံသားမ်ားၾကပါတယ္။

တတိယ ေရြးခ်ယ္မွဳေပးခ်င္တာကေတာ့ UPEACE ပညာေတာ္သင္ဆုအေၾကာင္းပါ။ ကုလသမဂၢလုိ႔အမ်ားက သိထားတဲ့ UN ကေပးတဲ့ပညာသင္ဆုအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာလည္း စတင္ဖုိ႔ ေျခလွမ္းရွိတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ အြန္လုိင္းမွာ UPEACE.com လုိ႔ ရုိက္ရွာရင္လည္း ရႏုိင္ပါတယ္။

နံပါတ္ေလးခုေျမာက္အေနနဲ႕ေတာ့ သံရုံးေတြကေပးတဲ့ Social / cultural exchange စေကာ္လာရွစ္ေတြအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြကုိေတာ့ သံရုံးေတြကတဆင့္ ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါတယ္။ အားသာတာကေတာ့ India အစုိးရက အေရွ႕တုိင္းမူ၀ါဒျဖစ္တဲ့ Look East Policy ကုိ အဓိက ဦးတည္ေနတာမုိ႔ စေလွ်ာက္မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ အခြင့္အေရးေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ တျခားေသာ သံရုံးေတြကေပးတဲ့ ပညာသင္ဆုေတြလည္းရွိပါတယ္။

စေကာ္လာရွစ္ေလွ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ အဓိကအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မျပတ္သြားဖုိ႔လုိပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ FB သုံးတယ္ဆုိရင္ေတာင္ FB မွာ International Scholarship for Myanmar Students ဆုိတဲ့ စာမ်က္ႏွာကိုလည္း Like လုပ္ထားဖုိ႔လုိပါမယ္။

ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့လူငယ္ေတြအေနနဲ႕ စေကာ္လာရွစ္ကုိ ေလွ်ာက္ဖို႕၊ ျပင္ဆင္ဖုိ႔၊ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ေရြးခ်ယ္ထားဖုိ႔အတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ အေျခခံပညာေတာ္သင္ဆုဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ ျမင္နုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။

Comments

comments