ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းရန္ လ်ာထားေသာ တပ္သိမ္းေျမကို ရြာသားမ်ားကန္႔ကြက္

ထ်ိဳးျမာ——-

ဦးပိုင္ကုမၸဏီမွ ဆီဆိုင္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အမွတ္(၉၀၃) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ(လိြဳင္ေကာ္)ေျမေနရာဟုဆိုၿပီး ေနအိမ္တစ္လံုးကို ဖယ္ရွားေပးရန္ စာပို႔ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ားမွ စိုးရိမ္းေနၾကသည္။

အမွတ္(၉၀၃) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲ(လိြဳင္ေကာ္)၏ တပ္ပိုင္ေျမနယ္နိမိတ္ဟုဆိုကာ ေျမနီကုန္းေက်းရြာရိွ ေဒၚနန္းကြယ္၏ ေနအိမ္ကို ရက္သုံးဆယ္အတြင္း ေရြ႕ေပးရန္ အမွတ္(၉၀၃) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕က စက္တင္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚနန္းကြယ္ထံ အေၾကာင္းၾကားစာပို႔ထားသည္ဟုသိရသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္ပိုင္ေျမနယ္နမိတ္ (၁၅၆.၂၈) ဧကအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁၉၉၅ ခုနွစ္တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းမိန္႔ရရိွခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္ေျမအတြင္းေရာက္ရိွေနေသာ ေဒၚနန္းကြယ္၏ေနအိမ္အား ရက္(၃၀) ရက္အတြင္းဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ (၃၀) ရက္အတြင္း ဖယ္ရွားေပးျခင္းမရိွပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာထဲတြင္ ေရးထားသည္။

ဦးပိုင္ကုမၼဏီမွ ဆီဆိုင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဒၚနန္းကြယ္၏ ေနအိမ္ကို ဖယ္ရွားေစျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဧရိယာ (၁၅၆)ဧကအတြင္းတြင္ ရိွေသာ ေျမေနရာမ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားခိုင္းရန္ရိွေနေၾကာင္း ေျမနီကုန္းေက်းရြာဥကၠဌ ဦးေဆာ္ရယ္က ေျပာသည္။

“ေဒၚနန္းကြယ္ကိုပဲ ေျပာရမလားဆို အင္းပထမဆုံး အဲ့ေနရာအေရးႀကီးလို႔ က်ေနာ္တို႔အဲ့ေနရာကိုပဲ အရင္ယူလိုက္မယ္။ အဲ့ဒါေတြကလည္း တစ္ေျဖးေျဖး က်ေနာ္တို႔ေရႊ႕ခိုင္းမယ္။ ေနာက္ျဖစ္နုိင္ရင္ ဒီနားအိမ္ေတြရဲ႕ အိမ္ေထာင္စုနာမည္ေတြကိုေပါေနာ အဲ့ဒါေတြေကာက္ေပးတဲ့ သူကေျပာေတာ့ က်ေနာ္လည္း အဲ့အထိေတာ့ က်ေနာ္လည္းမလုပ္ေပးနုိင္ဘူး၊ မေကာက္ေပးနိုင္ဘူး။ တစ္ကယ္လို႔ ဆရာတို႔သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ဟာကိုသြားေကာက္လို႔ရိွပိုအဆင္ေျပမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔သြားေျပာလို႔ရိွရင္ မေကာင္းဘူးလို႔ က်ေနာ္သူ႔ကိုေျပာေတာ့ အင္းဒါျဖစ္ရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ ေကာက္သြားလိုက္မယ္လို႔ အဲ့လိုပဲေျပာသြားလိုက္တယ္။ သူကလည္း ဘာမွဆက္မေျပာေတာ့ဘူး ” ဟု ေျပာပါသည္။

ေဒသခံမ်ားအေနနွင့္ စစ္တပ္မွ သိမ္းဆည္းရန္ လ်ာထားေသာ ေျမဧရိယာေပါင္း (၁၅၆)ဧကအတြင္းရိွ ေတာင္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားေစျခင္း မျပဳလုပ္ေသးေသာ္လည္း ဧရိယာအတြင္းရိွ ေတာင္သူမ်ားက စုိးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရက္ ၃၀ အတြင္း ဖယ္ရွားေပးရန္ ေဒၚနန္းကြယ္ထံမွ စာပို႔ထားျခင္းကိုလည္း ေဒသခံမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ေတာင္သူေတြက ဟိုးအရင္ကတည္းက ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ေနခဲ့တဲ့ဟာကို ၂၆၁ သိမ္း၊ ၂၅၀ သိမ္း၊ အေျမာက္တပ္သိမ္း သိမ္းေပါင္းလည္းမ်ားေနၿပီ ျပန္လဲမရခဲ့ဘူး။ ပိုလ်ံေျမလည္း ျပန္မရဘူး။ အခု လ်ာထားေျမမွာ ျပန္လာသိမ္းျပန္ၿပီ ၂၂ နွစ္ၾကာမွ အဲ့ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရြာသူရြာသားေတြကေတာ့ ကာကြယ္သြားမယ္ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ လုံးဝစြန္႔လြတ္ဖို႔ေတာ့ မရိွဘူး။ ေပးဖို႔လည္းမရိွပါဘူးလို႔ က်ေနာ္အဲ့လိုပဲ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္”ဟု ေဒၚနန္းကြယ္၏သား ကိုျမတ္စုိးက ေျပာသည္။

တပ္သိမ္းရန္ လ်ာထားေသာ ေျမဧရိယာအတြင္းရိွ ေျမယာပို္င္ရွင္မ်ားသည္ ၁၉၆၉- ၇၀ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္လာေသာ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

Comments

comments