ဘာတဲ့ ၇၂၅ မဲပုိင္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွဳိ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳ

ခူးၾကဴးဖဲေကး(ကရင္နီအမ်ိဳးသား) ေရးသားသည္။

ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္ရဲ႕ မယ္စဲ့ မဲဆႏၵနယ္ (၂)က မဲ ၇၂၅ မဲရလုိ႕ လူဦးေရ သုံးသိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတဲ့ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိဳဟာ ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ သမုိင္း၊ ျဖစ္တည္မႈ နဲ႕ မတူကြဲျပားမႈကုိ အေလးထားတဲ့ အေနအထားမေတြ႕ရတဲ့အျပင္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္ေတြနဲ႔ကုိပင္ ေျပလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းႏုိင္တဲ့ အေနအထားမေတြ႕ရပါဘူး။

ဇြန္လိုင္လ (၁၆) ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈေရးရာေကာ္မတီမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံးေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္မထားရွိေရး အေၾကာင္းျပၿပီး ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားက ဆူပူမႈေတြလုပ္လာရင္ ကုိင္တြယ္ဖုိ႕ တပ္မေတာ္ကို တာ၀န္ေပးအပ္သြားမယ္ဆုိတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္စကား ေျပာၾကားခဲ့တယ္။

ေဆြးေႏြးညိဳႏွဳိင္းျပီး အေျဖရွာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာနားမလည္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ စစ္တပ္အာဏာနဲ႕ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုလုံးအျပင္ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုလုံးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္တဲ့ သေဘာျဖစ္သြားပါၿပီ။

ဒီအေၾကာင္းအရာကုိ ေထာက္ရွဳ႕ျခင္းအားျဖင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္က ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ၊ ဖက္ဒရယ္ရဲ႕ အနစ္သာရကုိ ေကာင္းမြန္စြာသေဘာေပါက္နားလည္ထားျခင္းမရွိတာကို ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကို အနီးစပ္ဆုံးသက္ေသျပရမယ္ဆုိရင္ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ျပည္နယ္အစုိးရရဲ႕ ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ရည္သန္းေျပာျပလုိ႔ရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒီမုိကေရစီဆုိတာ လူမ်ားစုရဲ႕ သေဘာဆႏၵကုိ လုိက္နာရမယ္ဆုိတဲ့ အသြင္သ႑န္ကုိသာ နားလည္ၿပီး “လူမ်ားစုရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႕ လူနည္းစုရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး”ဆုိတဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အနွစ္သာရကုိ နားလည္မႈမရွိတာၾကည့္ရင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္က ႏုိင္ငံေရးအရ ၀မ္းစာအားနည္းတာအျပင္ ေလ့လာဖတ္ရွဳ႕တဲ့ အေလ့အက်င့္လည္ရွိပုံမရဘူးဆုိတဲ့ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြလဲ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါၿပီ။

ယခင္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေလသံ၊ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ဦးေန၀င္းေလသံမ်ိဳးထြက္လာတာဟာ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရဲ႕ ဗဟု၀ါဒက်က် ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းတဲ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီး လုပ္လုိက္တာလုိ႕ပဲ သုံးသပ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းကိုယ္တုိင္က ျမန္မာဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ(မဆလ)ကုိ ေထာင္ၿပီး ျမန္မာနည္း၊ ျမန္မာဟန္ ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကုိ တီထြင္ခဲ့သလုိမ်ိဳး စစ္အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းရဲ႕ စစ္ကုိင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းဆင္းျဖစ္တဲ့ ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရွဳိက ကိုယ္ပုိင္ ခါးပတ္ေဆာင္လူေတြေမြးျပီး ကုိယ္ပုိင္နည္း၊ ကိုယ္ပုိင္ဟန္ “အယ္လ္ေဖာင္ရွဳိ ဒီမုိကေရစီ”ကို တီထြင္ေနသလားလုိ႔ေတာင္ ထင္ရပါတယ္။

ယခင္က ျမန္မာနည္း၊ ျမန္မာဟန္ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ေနာက္ကုိ ယုံၾကည္ၿပီး လုိက္တဲ့ သူေတြကိုေတာ့ “ေခြးကတက္လမ္းစဥ္”လုိ႔ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးျဖစ္သူေတြက သုံးသပ္ၾကတဲ့ သမုိင္းေတြရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဟုတ္ၿပီ။ ဒါဆုိရင္ျဖင့္ လူဦးေရ သုံးသိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္မွာ မဲ ၇၂၅ သာ ရခဲ့တဲ့သူ၊ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ လူဦးေရ ၁ ေထာင္ သာသာရွိတဲ့ မဲဆႏၵနယ္မွာ အားလုံးကုိေတာင္ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မႈမရခဲ့တဲ့သူက ကယား (ကရင္နီ)ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ႏုိ္င္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ တပ္မေတာ္နဲ႕ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမယ္ဆုိတာ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ စကားအသုံးအႏွဳန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားဟာ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္မွာ ေနထုိင္တဲ့ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးကုိ ေစာ္ကားလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္မွာ ေနထုိင္တဲ့လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကုိ ျပန္ၾကည္႕မယ္ဆုိရင္ လူမ်ိဳးစြဲထက္ ေဒသစြဲကုိ ပုိမိုျမတ္ႏုိးတန္းဖုိးထားတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ကယားျပည္နယ္ကပါလုိ႕ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားစြာ ထုတ္ေဖာ္မိတ္ဆက္တတ္ၾကတဲ့ သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗဟု၀ါဒ ႀကီးစုိးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဒသစြဲခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈႀကီးတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုကုိ အခုလုိ႕ စိတ္၀မ္းေတြကြဲေအာင္ လုပ္ေနတဲ့သူက လူဦးေရ သုံးသိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္မွာ ၇၂၅ မဲနဲ႕ အာဏာရလာတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ကယားျပည္နယ္ရဲ႕ ပါတီတြင္း တက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕ကုိ လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြေထာင္ခုိင္းၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသူေတြကုိ ပူးသတ္ဖုိ႔လုပ္တာက အႏၱရာယ္အလြန္ႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရွဳိ ရည္ရြယ္ေျပာဆုိတဲ့ လူမႈကူညီေရးအသင္းသားေတြဟာ ကယားျပည္နယ္ NLD ရဲ႕ ပါတီ၀င္ေတြ အမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြကုိ လူမႈကူညီေရးအသင္းသားေတြလုိ႕ ေခါင္းစဥ္တပ္တာဟာ ျပည္သူလူထုကုိ ေ၀း၀ါးသြားေစပါတယ္။ ဒါကုိ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္မွာ ေနထုိင္တဲ့ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး သိရွိဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။

ဇူလိုင္လ (၂၀)ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေတြ႔ဆုံပြဲမွာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္စုိက္ထူးေရးကုိ ဦးေဆာင္မႈမျပဳေတာ့ပဲ လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား အေနနဲ႕သာ ဆက္လက္ဦးေဆာင္သြားမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လုိ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဒါဟာ ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ လူမႈကူညီေရးအသင္းေတြကုိ အာဏာျပၿပီး အင္မတန္းမွ သမုိင္းေၾကာင္းနဲ႕ခ်ီၿပီ ရွဳပ္ေထြးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးထဲ ေခၚသြင္းတာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္လာတဲ့ ေဒသစြဲပုိမိုခ်စ္ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုၾကား၊ တုိင္းရင္းသားၾကား ေသြးခဲြလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။

လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိတဲ့ မယ္စဲ့၊ မဲဆႏၵနယ္မွာ ၇၂၅ မဲသာ ရရွိခဲ့တဲ့သူက အခုလို ေဒသစြဲပုိမုိ ခ်စ္ၾကတဲ့ ကယားျပည္နယ္သားေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကား အုပ္စုဖြဲ႕၊ေသြးခြဲေစတာက ေရရွည္ျပည္နယ္ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနဲ႕ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈတြက္ အလားအလာ မေကာင္းပါဘူး။
ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြဟာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီၿပီး ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ့ရတာကုိ လူငယ္ေတြက ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမွဳနဲ႕ တရားစြဲဆုိျခင္းခံရတာေတြဟာ ရုပ္အင္မတန္းမွ ပ်က္ပါတယ္။ ကေလးဆန္ဆန္ကစားကြက္(Child Play) သာသာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရဲ႕ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ယွဥ္ေက်းမႈသမုိင္းေၾကာင္းဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ့ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္စြအဆုံးနဲ႕ အနိမ့္ဆုံး တစ္ခုကုိ ေျပာပါမယ္။ ျပည္နယ္ရဲ႕ ယွဥ္ေက်းမႈျပတုိက္မွာ ျပည္နယ္နဲ႔ ဆုိင္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ အမ်ိဳးသားေရးအမွတ္လကၡဏာပစၥည္းေတြ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တည္ျခင္းရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာေတြ၊ ဘုိးဘြားအေမြအႏွစ္ပစၥည္းေတြေတာင္ အကုန္ေနျပည္ေတာ္ေရာက္သြားပါၿပီ။

ဒါဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္က ကိုယ္ဘုိးဘြားအေမြးအႏွစ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္တည္မႈေတြကုိ သိရွိဖုိ႔အတြက္ေတာင္ သူမ်ားျပည္နယ္မွာ သြားၾကည္႕ရမယ့္ အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္ကုန္ပါၿပီ။ ဒီလုိအေၾကာင္းအရင္းေတြေၾကာင့္ပဲ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြဟာ ကိုယ့္ျပည္နယ္သမုိင္းေၾကာင္းအမွန္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဖုိ႕ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိ္င္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမွဳနဲ႕ တရားစြဲဆုိခံလုိက္ရပါတယ္။

ဟုတ္ၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈနဲ႔တဲ့။ ဒါဆုိ ႏုိ္င္ငံေတာ္ဆုိတာ ဘာကုိဆုိလုိလဲဆုိတာကုိ အရင္သိဖုိ႕လုိလာပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္တည္မႈအတြက္ နယ္ေျမ၊ လူထု၊ အစုိးရနဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆုိတဲ့ က႑ႀကီး ၄ ခု ရွိဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းအမွန္ စာရြက္ျဖန္႔ေ၀တာက နယ္ေျမသမုိင္းေၾကာင္း၊ လူထုသမုိင္းအမွန္နဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ ၀ိေသသအေၾကာင္းအရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္လုိ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရင္ေတာင္မွ ေဒသခံလူငယ္ထုက ေခါင္းစဥ္ၾကီးသုံးခုေအာက္မွာ ေဘာင္၀င္ပါတယ္။ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရွဳိေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမႈဆုိတာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေတြပါတဲ့။ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈလားလုိ႔ေတာင္ ေမးခြန္ထုတ္စရာရွိလာပါၿပီ။

အက်ိဳးစီးပြား

ယခင္ ကယားျပည္နယ္ NLD ပါတီမွ ျပည္နယ္ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူ အနားယူသြားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကုိ ျပန္သြားပါမယ္။ ျပည္နယ္ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူ အနားယူသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရွိဳရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းက ပုိမုိတက္ႂကြလာတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာရမယ္ဗ်။

အဲဒါကေတာ့ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရဲ႕ NLD ျပည္နယ္ဥကၠဌရာထူး ရယူေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရွိဳရဲ႕ ၾသဇာခံကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႕ ညိွႏိႈင္းၿပီးေတာ့ NLD ျပည္နယ္ရုံးကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခ်င္တဲ့ ၿငင္းခုန္မႈမ်ိဳး ျပည္နယ္မွာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါေသးတယ္။

ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရွဳိမွ ျပည္နယ္ NLD ရုံးကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ေဆာက္လွဳပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၾသဇာလြႊမ္းမိုးမႈနဲ႕ နာမည္ေကာင္းရယူကာ ျပည္နယ္ဥကၠဌျဖစ္ေရးကုိ ဦးတည္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ ပါတီ ဥကၠဌဆုိတာက ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုိတာ ေသခ်ာသလုိ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ၀န္ႀကီးတေနရာကလဲ ေသခ်ာပါတယ္။

သုိ႕ေပမဲ့ ဒီလုိအေျခအေနကုိ သိျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ ကယား (ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၀ါရွိၾကတဲ့ NLD ပါတီ၀င္ေတြက လက္မခံခဲ့ၾကပါဘူး။ ကေလးအေတြးစဥ္းစားၾကည္႕မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုက ျပည္နယ္ NLD ရုံးကုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၿပီးေတာ့ ဘာမွအက်ိဳးရလဒ္ မေမွ်ာ္ကုိးဘူးဆုိတာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

စီးပြားေရးမွာ အေပးနဲ႔အယူပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါကုိသိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး၀ါရင့္တဲ့ NLD ပါတီ၀င္ေတြက ကန္႔ကြတ္တဲ့အခ်ိန္က်မွသာ ျပည္သူလုထုကပါ စုေပါင္းပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာ ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယကိစၥတစ္ခုက အသုံးစရိတ္ပုိငး္ဆုိင္ရာ မရုိးသားမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မွဳ မမွ်တတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအာဏာျဖစ္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္က ဘတ္ဂ်က္ပုိင္ဆုိင္ရာ ခြဲေ၀မႈမွာ အလြဲသုံးစားလုပ္ေနတယ္လို႕ သုံးသပ္ရပါမယ္။

လူဦးေရ ၁ ေထာင္ေက်ာ္သာ ရွိတဲ့ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္က က်န္တဲ့ ဖရူဆုိ၊ ရွားေတာ၊ ေဘာလခဲ နဲ႕ ဖားေဆာင္တုိ႔လုိ ခရုိင္အဆင့္ေတြ၊ ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရပိုမ်ားတဲ့ ေဒသေတြထက္ ပုိမ်ားေနတာကုိ သြားေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္တာက ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မွဳ အလြဲသုံးစားလုပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကုိ ေနာင္လာမယ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စရိတ္မွတ္ယူၿပီ အသုံးျပဳေနတဲ့ကိစၥက မရိုးသားပါဘူး။

တတိယတစ္ခုက အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရွိဳးရဲ႕ ကေတာ္ ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ပညာေရး၀န္ထမ္းဘ၀မွ အနားယူထားျခင္းရွိတယ္လုိ႔ မၾကားရပါ။ ဆုိေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ကေတာ္က အနားယူရထားျခင္းမရွိဘူးဆုိရင္ ဘာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကေပးတဲ့ လခကုိ ယူၿပီး တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ တာ၀န္ကုိ ဘာေၾကာင့္ အခြင့္ထူးခံလုပ္ၿပီး ထမ္းေဆာင္ျခင္းမရွိရတာလဲဆုိတာ ေမးခြန္းျဖစ္လာပါျပီ။

ဒါ့အျပင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကား ၄ စီးပဲ အသုံးျပဳလုိ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အိမ္မွာ ကား (၈) စီးယူထားပါတယ္။ ဧည့္ကားအမည္ခံထားၿပီ ကား ၈ စီးအသုံးျပဳခြင့္ရွိသလား ဆုိတာကလဲ ေမးခြန္းျဖစ္လာပါၿပီ။

၄ ခ်က္ေျမာက္အေနနဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ မလည္ရွဳပ္လုပ္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္ဦး လက္ထက္မွာ ၀ယ္ထားခဲ့တဲ့ စက္ယႏၱရား ၁၈ စီး ျပည္နယ္မွာ ရွိပါတယ္။ ဒီ စက္ယႏၱရား (၁၈) စီးထဲမွာ ၁၀ စီးေက်ာ္ကုိ ေထြအုပ္နဲ႔ေပါင္းၿပီး အငွားခ်ထားတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီဘဏ္မွာ အပ္ထားတဲ့ သိန္းေပါင္း ၆ ေထာင္နီးပါး အငွားခ်ထားလုိ႔ရတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကုိ စိတ္ႀကိဳက္ ရန္ပံုေငြသုံးခဲ့တဲ့ ကိစၥကုိ ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရွဳိက ရွင္းလင္းဖုိ႕ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။

ဒီကိစၥက ႀကီးက်ယ္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ စက္ယႏၱရား (၁၀) စီးကုိ လူမရွိလို႕ အငွားခ်ထားၿပီး လက္ေအာက္ငယ္သားရဲ႕ အမည္နဲ႕ ဘဏ္မွာ အေကာင့္ဖြင့္ထားၿပီ စိတ္ႀကိဳက္ကိုင္သုံးေနတာက ျပႆနာ ရွိပါတယ္။ အသစ္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အဂတိ ဥပေဒအရ ညိွပါတယ္။ ဒီဥပေဒအရဆုိရင္ေတာ့ ေထာင္ (၁၅) ႏွစ္အထိ ခ်လုိ႕ ရတဲ့ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥကုိ လူေတြသိေတာ့မွ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ျပန္သြင္းဖုိ႔လုပ္မယ္ဆုိေတာ့ ဘုန္းႀကီးေခါင္းေခါက္ၿပီးမွ “ကေတာ့”လို႔ ေျပာတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။
ဟုတ္ၿပီ ဒီလုိအရွဳပ္အရွင္းေတြကုိ ဖားေထးခ်င္တဲ့အတြက္ ထြက္ရပ္လမ္းတစ္ခုကုိ မည္သူမဆုိ စဥ္းစားလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ထားရွိေရးကုိ ၾသဇာခံလူတခ်ိဳ႕နဲ႕ စတင္ေဆာင္ရြက္လာတာပဲျဖစ္တယ္လုိ႕ သုံးသပ္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိသာ ရင္ထဲ၊ ႏွလုံးထဲ ခ်စ္ခင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ယခင္ကတည္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ေတြ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စကားေတြ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းစဥ္ေတြကုိ ေလးစားလုိက္နာသင့္ျပီးလုိ႕ထင္ပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ထုကုိသာ အရမ္းခ်စ္ျပေနတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ေမးခ်င္းတာက ရင္ထဲမွာေကာ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဆုိအမိန္႔ ဘယ္ႏွစ္ခုရွိလဲ၊ အလြတ္ရလဲ ဆုိတာပါပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အရွဳပ္အရွင္းေတြကုိ လုိအပ္မႈအတြက္ သုံးလုိက္ရပါတယ္ဆုိတဲ့ ေငြသုံးစရိတ္ျပခ်င္တာလားဆုိတာကုိေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလာပါၿပီ။

ယခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရြႊေခတ္မွာေတာ့ အသုံးစရိတ္ျပဖို႕အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ေကာက္ကာ ငင္ကာ တည္ေဆာက္လုိက္တဲ့ သာဓကေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။

လူမ်ိဳးစြဲထက္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္သားဆုိတဲ့ ေဒသစြဲပုိမိုခ်စ္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြအမွတ္ရအုန္းမယ့္ ဥပမာ တစ္ခုကုိ ထပ္ေလာင္းၿပီး မွတ္ခ်က္ျပဳပါရေစ။ ျပည္သူဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၈.၈.၁၉၈၈ (၈၈၈၈) လူထုဆႏၵျပမွဳေတြျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္မွာ တပ္မေတာ္နဲ႕ ျပည္သူအၾကားမွာ ေသနတ္ေဖာက္သံ တခ်က္မွ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ မတူကြဲျပားစြာယွဥ္တြဲအတူေနထုိင္တဲ့ ဗဟု၀ါဒယဥ္ေက်းမႈ၊ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း အေျဖရွာတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေဒသစြဲ ပုိမိုခ်စ္ၾကတဲ့ ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားေတြရဲ႕ ျမင့္မားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးအယ္လ္ေဖာင္ရွဳိက လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကုိသုံးၿပီး ဒီအေရးအရာကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းမယ္လုိ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈေတြ၊ ျပည္နယ္သူ/သားေတြအၾကား ေသြးခြဲမႈေတြကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပဳလုပ္လာခဲ့တာဟာ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္သူ/သားေတြကုိ ေစာ္ကားလုိက္တာပဲျဖစ္တယ္လို႔ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

Comments

comments