သိမ္ေမြ႔လွည့္စားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၏ ဟက္တာ ၅ ေသာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း

ခြန္စိုးမိုးေအာင္ေရးသားသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္လည္း အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑ တစ္ခုမွပါ၀င္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔အတူ အၾကီးစားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္လည္း ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင္႔ပါ၀င္ေရာယွက္ေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအၾကီးစားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံျပီး လုပ္ေဆာင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာအပါအ၀င္ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းမြန္စြာျဖင္႔ လည္ပတ္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ

Read more

ကယန္းအမ်ိဳးသမီးေတြ အလုပ္အကိုင္ ရရွိဖို႕အတြက္ ယက္ကန္းသင္တန္းေပးထား

မဆာအယ္ယြာ – စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ရိုးရာကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ေပါ့ ဒီရိုးရာအထည္ေတြကို ယက္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရိုးရာေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Read more

ေဒသတြင္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ အစားထိုးသီးႏွံနဲ႔ ေလွ်ာ့ခ်ရမယ့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ

မူအက္စတာေရးသားသည္။ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ေဒသမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ႕ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဘိန္းပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ယခုခ်ိန္အထိ စိုက္ပ်ိဳးေနတုန္းပါပဲ။ ေဆာင္းရာသီဝင္ၿပီဆိုရင္ အာဏာပိုင္ေတြက ေတာင္သူေတြ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ဘိန္းအသီးအႏွံသီးပြင့္လာခ်ိန္မွာ လာေရာက္ၿပီး ဖ်က္ဆီးပစ္တာေတြ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လုပ္ေဆာင္လာေနပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာေတြက ႏွစ္တိုင္းလိုလို ဘိန္းဖ်က္ဆီးေရးလုပ္ငန္းေတြ

Read more

ကရင္နီေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးသင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသားမ်ား ေဒသခံသို႔ ေဂဟစိုက္ပ်ိဳးနည္း ဆင့္ပြားပညာေပးမည္

ဖရဲရယ္ ကရင္နီေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ဳိးေရးေက်ာင္းမွ သင္ယူခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို လူထုထံသို႔ ျပန္လည္ပို႔မည့္အစီအစဥ္ကို သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ဆင့္ပြားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း   ျဖတ္လမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳလာေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ နည္းလမ္းမမွန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းပ်က္ဆီးေနမႈကို တစိတ္တပိုင္း ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္

Read more

ေတာင္သူမ်ား ေစ်းကြက္အရ ေဖာ္ေဆာင္ရေတာ့မည့္ ေအာ္ဂဲနစ္စနစ္ စိုက္ခင္း

ဒီေန႕ ေခတ္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က ဓါတ္တုေဆးဝါးေတြ၊ ေျမၾသဇာေတြ ၊ ပိုးသတ္ေဆးေတြေၾကာင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္ ပ်က္စီလာသည္ႏွင့္အမွ် စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြက က်န္းမာေရးအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး။ ဘယ္လိုေတြလုပ္ေဆာင္ရမလဲ၊ ဘာေတြစိန္ေခၚမွုရွိေနၾကလဲဆိုတာ ဗြီဒီယိုမွာ ၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါတယ္။

Read more

လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးေစသည့္ သြင္းအားစုမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမးျမန္း

ေမာ္ဦးျမာ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမရိွ ေျမဆီလႊာေတြ ပ်က္စီးေနတ့ဲကိစၥကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ စိစစ္ေပးရန္ တိုင္းရင္းသားပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ သီးႏွံအထြက္တိုးေရးအတြက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားလာေနၿပီး တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပ်က္စီးလာႏိုင္သည့္ကိစၥအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္

Read more

စက္ရံုမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည္ဟု ကယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

လင္းသန္႔ ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ၊ သစ္အေျခခံစက္ရုံမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္သားအင္အား အမ်ားအျပား အသုံးျပဳသည့္စက္ရုံမ်ား ကယားျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါက ဦးစားေပးအျဖစ္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖါင္းရိွဳက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “ဒါေတြ မလုပ္လို႔ ရိွရင္ ခုနကေျပာတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပးပါ

Read more

ဘိန္းစိုက္ေက်းရြာ (၇)ရြာအတြက္ ဘိန္းအစားထိုး တစ္သီးစားသီႏွံ ေထာက္ပ့ံ

မူအက္စတာ ကယားျပည္နယ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဘိန္းအစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွေနၾကာမ်ိဳးေစ့ကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ “ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံလုပ္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ရြာမွာ ဒီလိုအစားထိုးသီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီလိုသီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အေလ့အထေကာင္းရယ္ သူတို႔မိသားစု ဝင္ေငြေလးေတြ တိုးလာႏိုင္ဖို႔ရယ္ ဘိန္းသီးႏွံေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပေပ်ာက္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္”

Read more

ေတာင္ေပၚေဒသထြက္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ေစ်းေကာင္းရေရး

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္) ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသခံအမ်ားစုသည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွသည္။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေရရရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လယ္စပါးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾကရာ၌ ေစ်းအတန္အတင့္ ရရွိေနေသာ္လည္း၊ အျခား ကုန္းျမင့္ေဒသဘက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စပါး၏ ေစ်းကြက္သည္ ကြာဟမႈမ်ား

Read more

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးမည့္ ကရင္နီေဂဟစနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ဖဲဘူးေရးသားသည္။ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေစဘဲ စိုက္ပ်ိဳးနည္းျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးေက်ာင္းက သင္ၾကားေပးေနသည္။ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း ျဖတ္လမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳလာေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ နည္းလမ္းမမွန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းပ်က္ဆီးေနမႈကို တစိတ္တပိုင္း ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္ သင္တန္းေက်ာင္းက ရည္ရြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းမွ နည္းပညာမ်ားကို

Read more